help
Best practices voor kennisvalorisatie : Deltafact [Factsheet]
Hessels, L.K. \ Mooren, C.E. \ 2019
Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie. We bespreken achtereenvolgens drie componenten van kennisvalorisatie: Kennisuitwisseling: de onderlinge uitwisseling van bestaande en nieuwe kennis tussen de deelnemers van een proje ...
help
Best practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit [Boek]
Mooren, Caro \ Hessels, Laurens \ 2019
De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft als doel om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren door betere integratie van bestaande en nieuwe kennis en de uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Gezien het vraaggestuurde ...
help
Zelf de melk controleren \ De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaas [Artikel]
Mooren, M. \ 2018
'Al pocht de melker nog zo kras, de kaas wijst uit hoe het melken was.’ Zo klinkt een oude kaasmakerswijsheid over hoe belangrijk het is om te werken met schone melk. De controle van de melkkwaliteit kun je uitbesteden aan een laboratorium of boereno ...
help
Kritischer werken met labuitslagen \ De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaas [Artikel]
Mooren, M. \ 2017
De uitslagen van laboratoriumonderzoek van rauwe melk, Boerenkaas, Kaas van de Boerderij en andere boerderijzuivel worden nogal eens op verschillende manieren weergegeven door verschillende laboratoria. Enige uitleg kan meer inzicht en kennis oplever ...
help
Kaaskeuringen 2012 \ De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaas [Artikel]
Mooren, M. \ 2012
Jaarlijks kijkt menigeen uit naar de keuringen, sommigen worden er zelfs nerveus van. Zijn we vakidioten? Het is vooral een treffen van collega’s. Belangrijk is dat we elkaar verder helpen om de kwaliteit op een hoger niveau te krijgen en dat we plez ...
help
Cybercrime in industriële omgevingen: automatisering op de werkvloer is extra kwetsbaar \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Mooren, H. \ 2010
Door de opkomst van SCADA- en MES-systemen worden verbindingen gemaakt tussen het kantoornetwerk en de productieomgeving zelf. Hierdoor hangt de SCADA-infrastructuur aan het internet en is het mogelijk om via het kantoornetwerk door te dringen in de ...
help
Mantelzorgers op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vries, J. de \ Mooren, F. van der \ 2010
Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor een ziek of hulpbehoevend familielid dan mannen en jongeren. Mantelzorgers participeren iets minder vaak op de arb ...
help
Minder jongeren werkloos \ CBS webmagazine [Artikel]
Mooren, F. van der \ 2008
In 2007 was 9 procent van de niet-schoolgaande jongeren van 15 tot 23 jaar werkloos. Dat is flink minder dan in 2005 toen 15 procent van de jongeren werkloos was. De kans om een baan te vinden is met een startkwalificatie twee keer zo groot als zonde ...
help
Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Korvorst, M. \ Mooren, F. van der \ 2008
In dit artikel wordt in beeld gebracht welke jongeren aan de kant staan en niet meedraaien in het arbeidsproces. Daarvoor is de ontwikkeling van het aantal niet-werkende nietschoolgaande jongeren van 15 tot 27 jaar in de periode 2003–2007 geanalyseer ...
help
Meer jongeren aan het werk \ CBS webmagazine [Artikel]
Korvorst, M. \ Mooren, F. van der \ 2008
Sinds 2004 is het aandeel werkenden onder de niet-schoolgaande jongeren toegenomen. Jongeren met een startkwalificatie profiteerden meer van de aantrekkende economie dan jongeren zonder startkwalificatie. Mannen die niet actief zoeken naar werk gaven ...
help
Institutionele inbedding van de dierenwelzijnsmonitor : verkenningen van wie, wat en hoe [Boek]
Ingenbleek, P.T.M. \ Immink, V.M. \ Mooren, M.A.M. \ 2008
De roep om het dierenwelzijn in de veehouderij te verbeteren, klinkt de laatste jaren steeds luider in de Nederlandse samenleving. De ontwikkeling van een dierenwelzijnsmonitor helpt de gewenste transparantie te creëren omdat het inzicht geeft in het ...
help
Luwtedam speelt in op natuurlijke dynamiek : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mooren, J.H.M. \ Feddes, Y. \ 2005
In 1996 kreeg de gemeente Amsterdam het groene licht om in het IJmeer de woonwijk IJburg te bouwen voor 18.000 woningen. Tegelijk met de aanleg van IJburg begon de gemeente met maatregelen voor natuurcompensatie om het verlies van waterbiotoop goed t ...
help
Verscherpt overheidsoptreden : illegale werknemers vormen een (te) groot risico \ De pluimveehouderij [Artikel]
Mooren, J.M.A. \ 2004
De pluimveehouderij wordt met enige regelmaat geconfronteerd met berichten over illegale werknemers in de bedrijfstak. Het gaat veelal om bedrijven die ingehuurd zijn om kippen te vangen. Er zijn veel redenen om de malafide bedrijven een halt toe te ...
help
Milieu-effectrapportage \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Berkenbosch, R.J. \ Mooren, R.H.J. \ 2002
Beknopt overzicht rond de m.e.r. procedures, de verantwoordelijke provinciale overheden, wetteksten en overige informatie
help
Zoektocht naar het juiste logistiek pakket : dagboek Drie Mollen sinds 1818 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Mooren, B. \ 1997
Hoe een koffie- en theebedrijf tot een gefundeerde keuze kwam
help
Milieu-effectrapportage : methoden, effecten en resultaten [Boek]
Bonte, R. \ Leroy, P. \ Mooren, R. \ Arts, J. \ Barendse, G. \ Borne, C. van den \ Warmerdam, A. \ 1996
help
Milieu - effectrapportage en ruimtelijke ordening : praktijkboek [Boek]
Mooren, R.H.J. \ Kroon, G. \ Roijackers, A.I.G. \ Berkenbosch, R. \ 1995
help
Ecologische inbreng bij de ontwikkeling van een plan voor diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Louman, E.G.M. \ Mooren, R.H.J. \ 1993
help
Selectie van lokaties voor diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mooren, R.H.J. \ Roelofs, H.J. \ Louman, E.G.M. \ 1993
help
Bodem en milieu in Nederland [Boek]
Ivens, W.P.M.F. \ Lansu, A.L.E. \ Berendsen, H.J.A. \ Huinink, J.T.M. \ Mooren, R.H.J. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.