Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 117

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Mul
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The possible side-effect of two different drinking water additives on control of the poultry red mite : the effect of suppleting the products Alphamites DW and Hensupp+ on the Dermanyssus gallinae adult’s ability to produce eggs and the ability of nymphs of Dermanyssus gallinae to moult [Boek]
Mul, M.F. \ Binnendijk, G.P. \ Riel, J.W. van \ Wikselaar, G.P. van \ 2019
Op legpluimveebedrijven worden drinkwateradditieven gebruikt om de natuurlijke weerstand van de hen te bevorderen. Deze middelen lijken als neveneffect een effect te hebben op de levenscyclus van de vogelmijt Dermanyssus gallinae; enerzijds doordat d ...
help
Vogelmijt, wat weten we? : handvatten voor aanpak van vogelmijtproblemen op legpluimveebedrijven [Boek]
Mul, Monique \ Weeghel, Ellen van \ 2019
Vogelmijt is de meest voorkomende ectoparasiet bij pluimvee die wereldwijd voor verliezen zorgt, zowel in financieel opzicht als voor het welzijn en de gezondheid van de hen. Dit rapport geeft inzichten in de vogelmijt zelf, het functioneren van de v ...
help
Praktijkvoorbeelden biobased inkopen [Boek]
Schild, J. \ Mul, P. \ Huisman, C. \ Jutte, J.B. \ 2018
In de afgelopen jaren zijn er in Nederland al vele inkooptrajecten geweest waarbij biobased producten zijn ingekocht. Om u te inspireren en om te laten zien wat mogelijk is, zijn in dit inspiratieboekje 26 voorbeelden biobased inkopen op een rij geze ...
help
Stop de terreur van vogelmijt (bloedluis) [Brochure]
Mul, M. \ 2018
Door de vele schuilmogelijkheden in een legpluimveestal en door de snelle ontwikkeling van resistentie is vogelmijt, ook wel bloedluis genoemd, de belangrijkste plaag voor leghennen. De schade door de vogelmijt wordt momenteel geschat op een euro per ...
help
Land-ownership and biodiversity in agricultural Utrecht [Studentenverslag]
Mul, Bert \ 2018
help
Bloedluis bestrijdbaar? [Boek]
Mul, M. \ 2017
We hebben het hier over vogelmijt. Het is geen luis (6 poten), maar een mijt (8 poten). De bloedluis bestaat ook (6 poten), maar komt voor in de appelteelt. Dus vogelmijt of, zoals onze zuiderburen het noemen, de bloedmijt. In het Engels wordt deze m ...
help
Advancing Integrated Pest Management for Dermanyssus gallinae in laying hen facilities [Proefschrift]
Mul, Monique F. \ 2017
help
Dossier vogelmijt - bloedluis [Dossier]
Mul, M.F. \ 2017
Vogelmijt, ook wel bloedluis genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector. Beheersing van vogelmijt bij legpluimvee is noodzakelijk omdat deze plaag aanzienlijke schade aanricht in de pluimveehouderij en de gezondheid en het welzijn van ...
help
Waterkwaliteit in landbouwgebieden : Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ Mul, M. \ 2016
Uit metingen door waterschappen blijkt dat de waterkwaliteit in land- bouwgebieden langzaam verbetert. Toch blijven maatregelen nodig, want de helft van de locaties voldoet nog niet aan de normen voor de meststoffen stikstof en fosfor. Het verontrein ...
help
Inspiratieboek 20 showcases Biobased Inkopen [Boek]
Mul, P. \ Schild, J. \ 2016
Het Rijk en de Europese Commissie zien de ‘biobased economy’ als een kansrijke pijler voor groene groei. Gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie kan de milieubelasting en afhankelijkheid van fossiel ...
help
Vrijheid & blijheid voor de leghen : inspirerende alternatieven voor de buitenuitloop [Brochure]
Niekerk, T. van \ Mul, M. \ Hommes, M. \ [2015]
Binnen het project ‘Inrichting Buitenuitloop Pluimvee’ is gezocht naar nieuwe, vermarktbare concepten voor de legpluimveehouderij op basis van een uitloop zonder de huidige milieu en diergezondheidsnadelen. Tijdens een workshop hebben ketenpartijen, ...
help
Preventieve maatregelen tegen huisvliegen in vleeskuikenstallen : voorkomen van introductie van Campylobacter door vliegen op vleeskuikenbedrijven [Boek]
Mul, Monique F. \ Smallegange, Renate C. \ Brooks, Mike \ 2015
help
Spoelwormbestrijding bij biologische varkens [Brochure]
Verkaik, J. \ Mul, M. \ Vermeer, H. \ 2013
De biologische varkenshouderij wil het gebruik van gangbare chemische geneesmiddelen, waaronder ontwormingsmiddelen, minimaliseren. Voorop staan gezonde dieren voor een rendabele bedrijfsvoering. De gangbare varkenshouderij heeft ook belang bij minde ...
help
Laat de varkens los : nieuw perspectief voor boer en landschapsbeheer in Overijssel [Boek]
Holster, H. \ Mul, M. \ 2013
Wat zijn precies de functies die een varken in het landschap kunnen vervullen? Kan dat zomaar, varkens in het wild; waar moet je dan rekening mee houden? Is het wel rendabel om varkens te houden? Dit e-book geeft antwoorden, beelden en richting op de ...
help
Toestand en trends nutriënten in landbouwspecifiek oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Mul, M. \ 2012
In driekwart van de Nederlandse landbouwgebieden is de waterkwaliteit in sloten en beken onvoldoende en wordt niet voldaan aan de norm voor stikstof of fosfor. Het mestbeleid heeft vanaf 1986 wel voor verbetering gezorgd, maar verdere maatregelen zij ...
help
Vlieg blijft liever weg uit schone varkensstal \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Mul, M. \ Schelt, J. van \ 2012
Een combinatie van goede hygiënemaatregelen en biologische bestrijding lijkt effect te hebben op het aantal vliegen in de stallen van biologische varkenshouders. Lijkt, want de effectiviteit van de maatregelen verschilt sterk per bedrijf. Dat blijkt ...
help
Een plaag te snel af zijn \ De pluimveehouderij [Artikel]
Mul, M. \ André, G. \ 2012
WUR Livestock Research ontwikkelt een vogelmijtmonitor die waarschuwt wanneer een pluimveehouder moet behandelen tegen bloedluis.
help
Monitoring infecties and zoönosen in de biologische varkenshouderij [Boek]
Groot, M.J. \ Kluivers-Poodt, M. \ Mul, M.F. \ 2012
Op verzoek van de productwerkgroep Varkensvlees van Biologica is een overzicht gemaakt van infecties in de biologische en gangbare varkenshouderij. Er is speciaal gekeken welke infecties vaker voorkomen bij bij biologisch gehouden dieren. Daarnaast z ...
help
Mul, A. de \ 2012
De positieve effecten van het voedingsupplement PureBlue NutriC zijn op grote schaal getest in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bath, waar 10 parallelle behandelingsstraten worden gebruikt, die elk hun eigen aeratietank en nabezinktank hebben. ...
help
Knoflook remt App \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Mul, M. \ Becker, P. \ Peet-Schwering, C. van der \ Wikselaar, P. van \ Wisselink, H.J. \ Stockhofe-Zurwieden, N. \ 2011
De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleur ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.