help
Lokaal organisch afval verwerken, hoe slim is dat? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Schrik, Y. \ Mulder, M. \ 2020
In grote steden gebeurt de gescheiden inzameling van gft nog maar mondjesmaat. Met pilots wordt geprobeerd inzicht te krijgen in alternatieve methoden zoals wormenhotels of een composteerinstallatie voor een wijk. Maar wat zijn de effecten van dergel ...
help
Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit [Boek]
Campen, J. van \ Mulder, W. \ Boros, J. \ 2020
Handreiking voor het instellen Deel 1 van de gemeentelijke adviescommissie en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit.
help
Verwijdering van organische microverontreinigingen : handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit [Boek]
Mulder, Mirabella \ Voorthuizen, Ellen van \ Langeveld, Jeroen \ 2020
Dit rapport biedt handvatten voor de dimensionering van de verwijdering van organische microverontreinigingen op rwzi’s. De dimensionering wordt gebaseerd op organische micro­verontreinigingen die voorkomen in de droogweerafvoer. In combinatie met de ...
help
Verwijdering van organische microverontreinigingen : handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit [Video]
Palsma, B. \ Mulder, M. \ Voorthuizen, E. van \ Langeveld, J. \ 2020
In deze webpresentatie gaan deskundigen Mirabella Mulder, Jeroen Langeveld en Ellen van Voorthuizen dieper in op het verwijderen van medicijnresten en andere organische microverontreinigingen uit afvalwater. Ook geven ze handvatten voor de behandelin ...
help
Waddenbalans 2019 [Boek]
Dagevos, John \ Mulder, Rens \ Paenen, Sanne \ Smeets, Ruben \ Wentink, Corné \ 2020
help
Proficiency test for ergot alkaloids in cereals : EURL-PT-MP03 (2019) [Boek]
Pereboom, D.P.K.H. \ Veršilovskis, A. \ Mulder, P.P.J. \ Nijs, M. de \ Mol, J.G.J. \ 2020
help
Praktijkopdrachten ondernemerschap melkveehouderij [Boek]
Zijlstra, J. \ Brolsma, J. \ Hoven-Huijskes, M. van den \ Mulder, S. \ 2019
Voor het groene MBO-onderwijs zijn een aantal opdrachten gemaakt die bruikbaar zijn als lesmateriaal voor het vak ondernemerschap binnen veehouderijsectoren. De opdrachten zijn met name gericht op de melkveehouderijsector, maar kunnen desgewenst ook ...
help
“Sickenin’ in the rain” – increased risk of gastrointestinal and respiratory infections after urban pluvial flooding in a population-based cross-sectional study in the Netherlands \ BMC infectious diseases [Artikel]
Mulder, A.C. \ Pijnacker, R. \ Man, H. de \ Kassteele, J. van de \ Pelt, W. van \ Mughini-Gras, L. \ Franz, E. \ 2019
Climate change is expected to increase the chance of extreme rainfall events in the Northern Hemisphere and herewith, there is an increased chance of urban pluvial flooding. Urban pluvial flooding often consists of street flooding and/or flooding of ...
help
Innovation Program Removal of Micropollutants at WWTPs [Boek]
Mulder, Mirabella \ Rijs, Gerard \ Uijterlinde, Cora \ 2019
This report gives an overview of the various projects that researchers are working on within the Innovation Program Micropollutants, a joint program of the Dutch Ministery of Infrastructure an Water Management and The Dutch Foundation for Applied Wat ...
help
Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag Nederland [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Huijgevoort, Marjolein van \ Mulder, Martin \ 2019
De Waterwijzer Landbouw is in principe ook toepasbaar in Laag Nederland, voor de opti- malisatie van de zoetwatervoorziening en waterverdeling om gewasopbrengstderving, veroorzaakt door droogte-, nat-, of zoutschade, te minimaliseren. Dat is de belan ...
help
Presentaties congres Building green smart and healthy [Presentatie]
Snep, R. \ Duijn, B. van \ Maasland, G. \ Hermans, T. \ Hoeven, F. van der \ Mulder, I. \ Hekhuis, J. \ Heijnen, A. \ Dijk, R. van \ Beugels, B. \ Hiemstra, J. \ Gout, M. \ Kort, R. de \ Dings, G. \ Wit, D. de \ Maas, J. \ Palacios, J. \ Wijten, G. \ 2019
Presentaties congres Building green smart and healthy, 31 januari 2019. Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten! / Robbert Snep, Greening Buildings on the Inside / Bert van Duijn, MVRDV / Gideon Maasland, ...
help
Effectmodules in het Deltaprogramma Zoetwater : van hydrologisch effect naar economisch effect van droogte [Boek]
Schasfoort, Femke \ Jong, Jurjen de \ Meijers, Erwin \ Mulder, Martin \ 2019
In het Deltaprogramma Zoetwater wordt Nederland voorbereid op veranderingen in waterbeschikbaarheid. Het rijk en 5 zoetwaterregio’s denken in dit kader na over maatregelen die de gevolgen van droogte nu en in de toekomst reduceren. Om beter onderbouw ...
help
Innovatieprogramma microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater [Boek]
Mulder, Mirabella \ Rijs, Gerard \ Uijterlinde, Cora \ 2019
Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende onderzoekstrajecten die lopen binnen het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit afvalwater. De eerste resultaten van deze trajecten worden begin 2020 verwacht.
help
Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie [Boek]
Mulder, Mirabella \ 2019
In dit onderzoek is nagegaan, welke voor- en nadelen het inzetten van zeeftechnologie vanuit de papierindustrie heeft, voor het zeven van influent van rwzi’s. Hiervoor is op de demosite van rwzi Leeuwarden een Conus Trenner in combinatie met een Elep ...
help
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Kwak, R. \ Litjens, G.J.J.M. \ Mulder, J.P.M. \ Roels, B. \ Smith, S.R. \ Walles, B. \ Winden, A. van \ Winter, H.V. \ Ysebaert, T. \ 2019
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta geeft een met feiten onderbouwd referentiebeeld van de natuur in de Zuidwestelijke Delta in de periode voorafgaande aan de Deltawerken, en de trends die zijn opgetreden na de afsluitingen. Dit beeld wordt ges ...
help
Vis in het Eems-estuarium [Boek]
Jager, Zwanette \ Leeuw, Joep de \ Hal, Ralf van \ Molla Gazi, Karolina \ Mulder, Ingeborg \ Sluis, Marieken van der \ 2019
De hier voorliggende korte rapportage betreft een bundeling van de resultaten van verschillende vismonitoring surveys, zoals deze worden uitgevoerd door Wageningen Marine Research en BioConsult in het Eems-estuarium. Deze rapportage is opgesteld in o ...
help
Ontwikkelingen van het macrozoöbenthos in het Grevelingenmeer 1992-2016 [Boek]
Mulder, Ingeborg \ Escaravage, Vincent \ Tangelder, Martijn \ Ysebaert, Tom \ 2019
Het doel van deze studie was het kwantitatief beschrijven van de ontwikkelingen in de bodemfauna in de periode 1992-2016 in het Grevelingenmeer op het gebied van: i) totale biomassa; ii) totale dichtheden; iii) voedselgildes; en iv) bodemdiergemeensc ...
help
Ecologisch onderzoek Getij Grevelingen : onderzoek naar de historische ontwikkeling van het watersysteem en inschatting van de autonome ontwikkeling vergeleken met getijscenario’s en effecten op Natura 2000-soorten en habitats bij gedempt getij [Boek]
Tangelder, Marijn \ Ysebaert, Tom \ Wijsman, Jeroen \ Janssen, John \ Mulder, Ingeborg \ Nolte, Arno \ Stolte, Willem \ Rooijen, Nils van \ Boogaart, Lisanne van den \ Arts, Floor \ Hoekstein, Mark \ Sluijter, Maarten \ Jagt, Helga van der \ Kaardinaal, Edwin \ 2019
help
Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland : rapportage fase 1: ontwikkeling van uniforme werkwijze voor analyse van droogte en tussentijdse bevindingen [Boek] - Definitief
Eertwegh, Gé van den \ Bartholomeus, Ruud \ Louw, Perry de \ Witte, Flip \ Dam, Jos van \ Deijl, Dion van \ Hoefsloot, Peter \ Clevers, Sharon \ Hendriks, Dimmie \ Huijgevoort, Marjolein van \ Hunink, Joachim \ Mulder, Niels \ Pouwels, Janneke \ Wit, Janine de \ 2019
De zomer van 2018 was bijzonder droog. Op de hogere zandgronden van Nederland ontstonden er daardoor problemen met de watervoorziening voor landbouw en natuur. Dit rapport beschrijft de resultaten van Fase 1 (van 3) van een project naar de gevolgen v ...
help
Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.