help
Versterken biodiversiteit : Hotspots Waterschap Vallei en Veluwe [Studentenverslag]
Mulderij, D. \ Meister, R. \ 2017
In dit adviesrapport is onderzoek gedaan naar het versterken van de biodiversiteit op hotspots van Waterschap Vallei en Veluwe. Onder hotspots wordt verstaan: huidige en voormalige rwzi terreinen, loodsen, gemalen en het hoofdkantoor. Het onderzoek v ...
help
Vmbo-leerlingen beoordelen met rubrics : door samen onderzoeken je team meekrijgen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Mulderij, B. \ Jong, F. de \ 2013
Op school iets veranderen door het doen van onderzoek en daarnaast ook nog eens je team meekrijgen? Dat kan, betoogt docent-onderzoeker Bert Mulderij.
help
Sieralgen en biodiversiteit: bijdrage, functioneren en beheer : eindrapporten onderzoeksresultaten 2008-2009 [Boek]
Mulderij, G. \ 2010
Wat is de samenstelling van sieralgengemeenschappen in gebufferde meren (regionaal verspreid), en met welke (a)biotische milieuvariabelen is het vóórkomen van sieralgensoorten in deze wateren gecorreleerd? Wat is de bijdrage van sieralgen aan de Nede ...
help
Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : tussentijdse OBN-rapportage (Fase 2, eerste onderzoeksjaar) [Boek]
Sarneel, J. \ Pires, M.D. \ Christianen, M. \ Geurts, J. \ Mulderij, G. \ Bakker, L. \ Schouwenaars, J. \ Klinge, M. \ Verhoeven, J. \ Verberk, W. \ Esselink, H. \ Ibelings, B. \ Donk, E. van \ Roelofs, J. \ Lamers, L. \ 2007
help
Sieralgen en biodiversiteit: bijdrage, functioneren en beheer : state of the art rapportage [Boek]
Mulderij, G. \ Ibelings, B.W. \ Bijkerk, R. \ 2007
Sieralgen zijn goede indicatoren voor de natuurwaarde en biodiversiteitswaarde van zoete stilstaande wateren, waaronder laagveenplassen. De soortenrijkdom en aanwezigheid van kieskeurige sieralgsoorten kunnen een indicatie zijn voor de ecologische kw ...
help
Chemical warfare in freshwater [Proefschrift]
Mulderij, G. \ 2006
Aquatic macrophytes can excrete chemical substances into their environment and these compounds may inhibit the growth of phytoplankton. This process is defined as allelopathy: one organism has effects on another via the excretion of a (mixture of) ch ...
help
Ecologie, waterkwaliteit en peilbeheer op de boezem van Duurswold [Boek]
Mulderij, G. \ Bijkerk, R. \ 2006
Dit rapport beschrijft de historische ontwikkelingen, de huidige ecologische toestand, de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van het boezemgebied. Verder toont het de ecologische effecten van vier verschillende scenario’s van peilbeheer. I ...
help
Uw chamaedorea's blijvend groen : groene planten - palmen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Mulderij, G.E. \ 2000
Chamaedorea is gevoelig voor vergeling. Het proefstation deed een onderzoek naar de oorzaken van bladvergeling. Voeding (lage EC en te hoge pH in de pot) en licht hebben invloed op bladvergeling
help
2D <> 3D ontwerpen : een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van virtual reality [Studentenverslag]
Nieuwerth, B. \ Mulderij, M. \ 2000
help
De invloed van licht en voeding op de bladkleur van Chamaedorea [Boek]
Mulderij, G.E. \ 2000
help
Weinig problemen met houdbaarheid bromelia \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Mulderij, G.E. \ 1999
Het proefstation in Aalsmeer heeft onderzocht of de houdbaarheid van bromelia's door teeltfactoren wordt beinvloed. Ook het aanvoerstadium is in het onderzoek betrokken. Het onderzoek is uitgevoerd met Aechmea fasciata 'Morgana', guzmania 'Ostara' en ...
help
Minder bruine punten bij areca door lagere EC \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Mulderij, G.E. \ 1999
Het ontstaan van bruine bladpunten in planten komt vaak voor. Het Proefstation in Aalsmeer heeft gepobeerd bij twee soorten palmen de oorzaken te achterhalen. Enkele factoren die een rol spelen zijn het transport, de relatieve luchtvochtigheid en de ...
help
Winterkwaliteit Nephrolepis : de invloed van de teelttemperatuur in de winter op groei, gewasopbouw en houdbaarheid van Nephrolepis [Boek]
Mulderij, G.E. \ 1999
help
Uitval bij Dracaena marginata : een inventarisatie : onderzoek naar het voorkomen van uitval en bladpunten bij Dracaena marginata in de winterperiode [Boek]
Mulderij, G.E. \ 1999
help
Relatie teelt en houdbaarheid bij bromelia [Boek]
Mulderij, G.E. \ 1999
help
Bladpunten bij palmen : de invloed van kasklimaat, bemesting en teeltseizoen op de gevoeligheid voor het ontstaan van bruine bladpunten tijdens en na de teelt van Chamaedorea en Chrysalidocarpus [Boek]
Mulderij, G.E. \ 1999
help
Ruime moeglijkheden voor temperatuurintegratie bij potplanten \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leeuwen, G. \ Mulderij, B. \ 1998
help
Teeltverschillen uiten zich vooral bij consument : bemesten na uitplanten geeft nog betere impatiens en petunia \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Mulderij, G.E. \ 1998
help
Eenjarige zomerbloeiers : EC en kwaliteit : de invloed van bemesting (EC) op de kwaliteit en houdbaarheid van Impatiens en Petunia tijdens de teelt-, transport- en consumentenfase [Boek]
Mulderij G.E. \ 1998
help
Ontwikkeling van een grondvrij teeltsysteem bij potplanten : haalbaarheidsstudie ; pilot Bromelia [Boek]
Mulderij, G.E. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.