help
Can we restore corals reefs in our oceans? [Video]
Murk, T. \ 2019
How can we restore the coral reefs in our oceans? Marine Researcher Tinka Murk is finding solutions. Want to know more? Check https://www.wur.nl/en/Research-Result...
help
Drie transities in de Nederlandse Noordzee : uitdagingen voor een duurzame toekomst : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lindeboom, H.J. \ Murk, T. \ 2019
De Noordzee is de afgelopen 200 jaar ingrijpend veranderd en zal de komende decennia nog veel meer veranderen ten gevolge van drie grote transities: energie, voedsel en natuur. Enorme aantallen windturbines, minder visserij, maricultuur op open zee, ...
help
Targeted selection of existing aquatic in vivo bioassay data in ecotoxicological hazard quantification [Proefschrift]
Vries, Pepijn de \ 2018
help
Plastics in mosselen [Boek]
Foekema, E. M.. \ Heuvel-Greve, M. J.. \ Murk, A. J.. \ Koelmans, A. A.. \ 2017
help
Back to the future instead of forward to the past [Boek]
Murk, A.J. \ 2017
help
DPWE robuustheid: toepassen van bioassays [Boek]
Schriks, Merijn \ Murk, Tinka \ Hofs, Bas \ Wols, Bas \ Palmen, Luc \ 2016
Watermonsters van innamepunten (zg. bronnen) én drinkwater zijn onderzocht met een combinatie van bioassays en chemische analyses. Met name in de bronnen lieten de chemische analyses een breed spectrum organische microverontreinigingen zien en de bio ...
help
Allergenenmanagement : Enqueteresultaten van kwaliteitsmanagers naar allergenenmanagement \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Heiden, M. van der \ Velthuis, A. \ Murk, T. \ Rebe Rez, S. \ 2013
Kwaliteitsmanagers vinden allergenenmanagement erg belangrijk en gebruiken vaak waarschuwingsetiketten voor allergenen voor elk product uit het bedrijf. Slechts een derde van de kwaliteitsmanagers gebruikt detectiemethoden voor allergenen, meestal vo ...
help
De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering [Boek]
Roex, E. \ Foekema, E. \ Sneekes, A. \ Koelemij, E. \ Atsoi, M.T. \ Hoornsman, G. \ Bakker, A. \ Murk, T. \ Berg, H. van de \ 2012
In het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness) is onderzocht wat het effect van een zuiveringsmoeras (waterharmonica) op de kwaliteit van RWZI-effluent is, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te formuleren hoe de inrich ...
help
The combined effects of toxic and fishing pressure on fish populations [Studentenverslag]
Egging, B. \ 2011
One of the main challenges in ecotoxicology is to translate the effects of toxic stressors from the individual level to effects on the population level. Modelling can be an useful tool in this context. In the first part of this thesis population deve ...
help
Nieuwe methode voor de beoordeling van het milieurisico van koelwaterlozingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, P. de \ Tamis, J. \ Murk, A. \ Karman, Ch. \ 2009
De Kaderrichtlijn Water brengt een aantal beleidsmatige veranderingen: de beoordeling van oppervlaktewaterkwaliteit wordt meer locatiespecifiek en de principes voor de bescherming en het duurzaam gebruik van water moeten worden geintegreerd. Dit geld ...
help
Assessment of effects of chemical contaminants in dredged material on marine ecosystems and human health [Proefschrift]
Schipper, C.A. \ 2009
Om te voorkomen dat scheepvaartroutes dichtslibben moeten waterwegen en havens in deltagebieden regelmatig worden gebaggerd. Wereldwijd worden op jaarbasis honderden miljoenen tonnen baggerspecie en sediment verwijderd. Nederland verspreidt jaarlijks ...
help
De som der delen : rationale risicoschatting van milieucontaminanten [Rede]Rede op WUR-tv - Handout slides
Murk, A.J. \ 2008
help
Markers of endocrine disruption in fish [Proefschrift]
Bogers, R. \ 2008
Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was het bepalen van de gevoeligheid en bruikbaarheid van verschillende ‘markers’ voor onderzoek naar de hormoonverstorende potentie van chemische stoffen in toxiciteitstesten met de vis als testorganisme
help
Prolonged ELS test with the marine flatfish sole (Solea solea) shows delayed toxic effects of previous exposure to PCB 126 \ Aquatic toxicology [Artikel]
Foekema, E.M. \ Deerenberg, C.M. \ Murk, A.J. \ 2008
De standaardprocedure die moet vaststellen hoe giftig bepaalde stoffen voor vislarfjes zijn, heeft een blinde vlek. Dat ontdekten Wageningse biologen door proeven met pasgeboren tongetjes. Hun onderzoek geeft waarschijnlijk een aanvullende verklaring ...
help
Behavioural responses of Gammarus pulex (Crustacea, Amphipoda) to low concentrations of pharmaceuticals \ Aquatic toxicology [Artikel]
Lange, H.J. de \ Noordoven, W. \ Murk, A.J. \ Lürling, M. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
The continuous discharge of pharmaceuticals and personal care products into the environment results in a chronic exposure of aquatic organisms to these substances and their metabolites. As concentrations in surface waters are in the ng/L range, and s ...
help
Alternative approaches can greatly reduce the number of fish used for acute toxicity testing \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hoekzema, C.C. \ Murk, A.J. \ Waart, B.J. van de \ 2006
Acute toxicity tests with algae, daphnids, and fish are required for the classification and environmental risk assessment of chemicals. The degree of risk is determined by the lowest of these acute toxicity values. Many ecotoxicological programs are ...
help
Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal \ Aquacultuur [Artikel]
Ginneken, V. van \ Palstra, A. \ Nieveen, M. \ Berg, H. van den \ Murk, T. \ 2005
Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden ...
help
Het mogelijke effect van toxische stoffen, afkomstig van de luchthaven Schiphol, op de schapen die in de omgeving grazen [Boek]
Slootweg, T. \ Waanders, L. \ Hamers, T.H.M. \ Murk, A.J. \ 2004
help
Nieuwe methoden voor het opsporen van aquatische toxiciteit voor amfibieën [Thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bulder, A. \ Schriks, M. \ Gutleb, A. \ Murk, A.J. \ 2002
Stoffen met een schildklierverstorende werking (o.a. pesticiden) leiden bij amfibieën tot ontwikkelingsstoornissen. Van deze specifieke gevoeligheid kan gebruik worden gemaakt om deze stoffen in watersystemen op te sporen. Uitleg over daarvoor ontwik ...
help
Detection of estrogenic potency in wastewater and surface water with three in vitro bioassays \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Murk, A.J. \ Legler, J. \ Lipzig, M.M.H. van \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.