help
Mobiele telefonie en de ontwikkeling van honingbijen [Boek]
Hoofwijk, H. \ Blacquière, T. \ Obregon Arzaluz, V. \ Vijver, M. \ Musters, K. \ Brodschneider, R. \ 2013
Veel volken van de honingbij overleven tegenwoordig de winter niet. Allerlei mogelijke oorzaken passeren de revue, waaronder de straling van het mobiele telefonie netwerk. Daar is weinig onder- zoek aan gedaan, maar het is bekend dat bijen magnetisch ...
help
Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
Heuvelink, G.B.M. \ Kruijne, R. \ Musters, C.J.M. \ 2011
Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informa ...
help
De normale partus bij de kat : een enquete-onderzoek onder kattenfokkers \ In praktijk : vaktijdschrift voor dierenarts en dierenartsassistent [Artikel]
Musters, J. \ 2011
Gedurende 2008 en 2009 is bij de discipline Voortplanting van de universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren Utrecht onderzoek gedaan naar parameters rondom de dracht en partus bij de kat. In 2010 werd de FelCan Award 2010 aan dit onderzoek toegekend ...
help
Protocollaire aanpak van hoesten \ In praktijk : vaktijdschrift voor dierenarts en dierenartsassistent [Artikel]
Musters, J. \ 2011
Tijdens het IP zomercongres gaf Dr. Niek Beijrink, destijds als cardioloog werkzaam bij de Universiteitkliniek voor gezelschapsdieren een lezing over de protocollaire aanpak van hoesten. In dit artikel zal stap voor stap worden ingegaan op de aanpak ...
help
De ongewervelde fauna in akkerranden van verschillende ouderdom \ De levende natuur [Artikel]
Noordijk, J. \ Musters, C.J.M. \ Snoo, G.R. de \ 2010
Via diverse agrarische natuurbeheerovereenkomsten is het mogelijk gemaakt om kruidenrijke randen langs akkers aan te leggen. De vraag is welke bijdrage deze randen hebben in termen van biodiversiteit. In 2006 en 2007 zijn daartoe akkerranden in Zeela ...
help
Boeren over weidevogelbescherming \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Noordijk, J. \ Lokhorst, A.M. \ Dijk, J. van \ Musters, C.J.M. \ Staats, H. \ Snoo, G.R. de \ 2009
Ondanks dat de weidevogelbescherming voor het overgrote deel plaatsvindt op het terrein van boeren zijn er maar weinig studies die hun motivatie, wensen en denkwijzen behandelen. Hier presenteert CML enkele inzichten op basis van een enqu6ete onder 1 ...
help
Boeken: Natuurrapport 2007, toestand van de natuur in Vlaanderen [en] Natuurbalans 2007 \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Musters, K. \ 2008
Vlaanderen en Nederland rapporteren regelmatig over de toestand van natuur en landschap en de effectiviteit van het gevoerde beleid. Wat hebben het Vlaamse Natuurrapport en de Nederlandse Natuurbalans ons te bieden? En verschillen ze qua aanpak. Een ...
help
Zeeuwse sloten \ Zeeland [Artikel]
Musters, C.J.M. \ 2008
Afgelopen voorjaar is in de serie Fauna Zeelandica een schitterend boek uitgekomen: Libellen in Zeeland (Geene et al., 2007). Daarin wordt geconcludeerd dat het aantal libellensoorten dat in Zeeland wordt waargenomen de laatste jaren is toegenomen en ...
help
'Regionaliseer de herontwikkeling van bedrijventerreinen' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Wal, H. van der \ Veggel, P. van \ Musters, P. \ Dinteren, J. van \ Krabben, E. van der \ 2008
De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen heeft op 9 september 2008 haar eindrapport 'Kansen voor kwaliteit' aangeboden aan de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ). De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn dat de totale opga ...
help
Haalbaarheidsstudie voor een UV-afdodingssysteem voor latent zuur in tulp : onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Relitech B.V. en NEDAP B.V. [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Breeuwsma, S.J. \ Musters, J.C. \ Houwen, F.P. \ Telgenhof Oude Koehorst, T. \ Wolberink, P. \ 2006
Laboratoriumproeven toonden aan dat sporen en mycelium van Fusarium zeer gevoelig zijn voor UV-licht. Indien Fusarium beschermd werd door de aanwezigheid van bolhuid of rokweefsel, wat het geval is bij latent zuur, had UV echter geen of nauwelijks ef ...
help
Natuurvriendelijk slootonderhoud in het westelijk veenweidegebied : eindverslag van het Slootexperiment 2003-2005 [Boek]
Musters, C.J.M. \ Keurs, W.J. ter \ Well, E.A.P. van \ 2006
Sloten in het boerengrasland zijn vaak arm aan planten- en dierleven. Om natuurvriendelijk slootonderhoud tot een gangbare manier van werken te maken, werd het Slootexperiment begonnen. Doel van dit grootschalige, driejarige demonstratie-experiment w ...
help
Ruimtelijke kwaliteit als sturende kracht [Boek]
Musters, K. \ 2005
Congresverslag van een WLO symposium (dd april 2004) onder dezelfde titel.
help
Werk in uitvoering : natuurvriendelijk slootonderhoud door boeren \ De levende natuur [Artikel]
Bos, L. \ Musters, C.J.M. \ Rodenburg, B. \ 2004
In het veenweidegebied van West-Nederland doen 64 melkveehouders mee met het 'slootexperiment'. In dit experiment testen zij de effecten van natuurvriendelijk slootschonen en baggeren op waterkwaliteit, planten en dieren. Daarnaast toetsen zij ook in ...
help
Statistische evaluatie van het MWTL-waterplantenmeetnet [Boek]
Vos, P. \ Musters, C.J.M. \ 2004
In voorliggend rapport wordt de statistische analyse beschreven van de gegevens van het MWTL-waterplantenmeetnet van het RIZA. De aanleiding voor de analyse vormt de monitoringverplichting vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met monitoring ...
help
Graadmeters de maat genomen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Musters, C.J.M. \ Dekker, J.N.M. \ Keurs, W.J. ter \ 2002
Ten Brink et al. presenteerden in Landschap (2001) vier, deels nieuwe graadmeters om de intrinsieke waarde van de natuur te meten. In dit artikel een visie op deze graadmeters
help
A method for identifying optimum strategies of measuring soil water contents for calibrating a root water uptake model \ Journal of hydrology [Artikel]
Musters, P.A.D. \ Bouten, W. \ 2000
help
The analysis of the research project "integrated agriculture in the Netherlands" \ Regional opportunities for sustainable development : theory, methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Graaf, H.J. de \ Musters, C.J.M. \ Keurs, W.J. ter \ 1999
help
The analysis of the research project "reduction in production in the Dutch dairy sector" \ Regional opportunities for sustainable development : theory, methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Graaf, H.J. de \ Musters, C.J.M. \ Keurs, W.J. ter \ 1999
The Dutch dairy sector explained by the Dutch regionalized agricultural model (DRAM), developed by LEI
help
A simulation of the measurement of the resource state of a dune and bulb growing region in the Netherlands \ Regional opportunities for sustainable development : theory, methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Graaf, H.J. de \ Musters, C.J.M. \ Keurs, W.J. ter \ 1999
help
Exploration of the potential regional benefits of multiple land use \ Regional opportunities for sustainable development : theory, methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Graaf, H.J. de \ Musters, C.J.M. \ Keurs, W.J. ter \ 1999
Presentation of results of the Dutch DLO and Leiden University project "sustainable land use" in Winterswijk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.