help
Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant : ontwikkeling aard en omvang agrarisch vastgoed tussen 2012 en 2017 in provincie Noord-Brabant [Boek]
Gies, T.J.A. \ Naeff, H.S.D. \ 2019
help
De VAB-opgave in de provincie Noord-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht [Boek]
Both, Mariska \ Gies, Edo \ Kuiper, Paul Peter \ Vogelzang, Theo \ Rijk, Piet \ Jager, Jakob \ Naeff, Han \ Prins, Leo \ 2017
help
De opgave van Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de provincie Zuid-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht [Boek]
Both, Mariska \ Gies, Edo \ Kuiper, Paul Peter \ Vogelzang, Theo \ Rijk, Piet \ Jager, Jacob \ Naeff, Han \ Prins, Leo \ 2017
help
Agrarisch vastgoed : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in Nederland [Poster]
Gies, E. \ Naeff, H. \ Nieuwenhuizen, W. \ Paulissen, M. \ Vleemingh, I. \ 2017
Circa 86% van de totale ruimte in Nederland is landelijk gebied. De landbouw is de grootste gebruiker van dit landelijk gebied. Daar vinden momenteel majeure transformaties plaats. Bedrijven ontwikkelen zich in heel verschillende richtingen van opsch ...
help
Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in provincie Noord-Brabant [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ Naeff, H.S.D. \ Och, R.A.F. van \ 2016
Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog kleinschalig, via erftransities omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor andere functies gebruikt. Sinds de jaren zeventig zijn ...
help
Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven : GIABplus-bestand 2013 - Status A [Boek]
Os, J. van \ Naeff, H.S.D. \ Jeurissen, L.J.J. \ 2016
Voor de nationale emissieregistratie van het RIVM is het nodig om een goed beeld te hebben van de bedrijfslocaties van veehouderijbedrijven in Nederland. Vanaf 2009 is daarvoor niet alleen gebruik gemaakt van de jaarlijkse Landbouwtelling, maar ook v ...
help
Landelijk gebied en Leegstand : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in Nederland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ Naeff, H.S.D. \ Vleemingh, I. \ Paulissen, M. \ Ros, Peter \ Heijmerink, Jeroen \ Ronden, Michel \ Dijkstra, Karin \ 2016
Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog kleinschalig, via erftransities omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor andere functies gebruikt. Sinds de jaren zeventig zijn ...
help
Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland [Boek]
Pol-van Dasselaar, A. van den \ Blokland, P.W. \ Gies, T.J.A. \ Haan, Michel de \ Holshof, G. \ Naeff, H.S.D. \ Philipsen, A.P. \ 2015
Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de ...
help
Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 [Boek]
Gies, E. \ Naeff, H. \ Os, J. van \ 2015
help
Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010 [Boek]
Gies, T.J.A. \ Os, J. van \ Smidt, R.A. \ Naeff, H.S.D. \ Vos, E.C. \ 2015
In ruimtelijk onderzoek is informatie over verschillende grondgebruiksfuncties een belangrijke basis om effecten van beleidsmaatregelen te analyseren of om nieuwe ontwerpen te maken. Voor landbouw is daartoe het Geografisch Informatiesysteem Agrarisc ...
help
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik [Boek]
Hazeu, G.W. \ Schuiling, C. \ Dorland, G.J. van \ Roerink, G.J. \ Naeff, H.S.D. \ Smidt, R.A. \ 2014
Het bestand LGN7 geeft voor Nederland landsdekkende informatie over landgebruik. Het is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m hetgeen overeenkomt met een 1:50.000 schaal. Het bestand geeft een tijdsbeeld van het landgebruik voor 2012 dat vo ...
help
Betrouwbaarheid van aantalsschattingen van schadeveroorzakende watervogelsoorten - Deel 2: Watervogels [Boek]
Ebbinge, B.S. \ Goedhart, P.W. \ Kiers, M. \ Naeff, H. \ 2014
Tellingen van ganzen en zwanen worden in Nederland sinds 1993 verricht door Sovon en sinds 2005 door de KNJV, met als voornaamste doel een schatting te geven van totale aantallen. Hier is onderzocht in hoeverre de Sovon-tellingen en KNJV-tellingen va ...
help
Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit [Boek]
Doorn, A. van \ Vullings, W. \ Breman, B. \ Elbersen, B. \ Korevaar, H. \ Meijer, M. \ Naeff, H. \ Noij, G.-J. \ Kuhlman, T. \ Polman, N. \ 2013
Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die guns ...
help
GLB-hervorming 2014 : effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw [Boek]
Jongeneel, R. \ Bont, K. de \ Jager, J. \ Doorn, A. van \ Naeff, H. \ Smidt, R. \ 2012
Effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw.
help
Concurrentiepositie melkveehouderij Midden-Delfland [Boek]
Schrijver, R.A.M. \ Naeff, H.S.D. \ 2011
De concurrentiepositie van melkveehouderijbedrijven in Midden-Delfland is onderzocht door gegevens uit de landbouwtelling, aangevuld met gegevens uit andere bronnen van bedrijven binnen het onderzoekgebied te vergelijken met landelijke gegevens over ...
help
Emissieregistratie van landbouwbedrijven : verbeteringen met behulp van het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven [Boek]
Os, J. van \ Gies, T.J.A. \ Naeff, H.S.D. \ Jeurissen, L.J.J. \ 2011
Doelstelling van dit werkdocument is om weer te geven in hoeverre de regionale verdeling van dieraantallen uit de landbouwtelling verbeterd kan worden door gebruik te maken van I&R-gegevens, die via GIAB aan een locatie worden gekoppeld en vervolgens ...
help
Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland [Brochure]
Doorn, A. van \ Naeff, H. \ Bont, K. de \ Jager, J. \ 2011
De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begint steeds meer vorm te krijgen. Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie de wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2013 gepubliceerd. De hervorming heeft grote gevolgen voor de in ...
help
Natuurgebieden in Europa: bescherming en financiering [Boek]
Apeldoorn, R.C. van \ Bouwma, I.M. \ Doorn, A.M. van \ Naeff, H.S.D. \ Hoefs, R.M.A. \ Elbersen, B.S. \ Rooij, B.J.R. van \ 2010
In dit werkdocument is informatie verzameld over de bescherming van Europese natuurgebieden (Natura 2000-gebieden en overige beschermde gebieden) en over enkele Europese fondsen, die voor gebiedsbescherming worden gebruikt. Deze informatie is verzame ...
help
Aandacht voor ruimtelijke aspecten is pure noodzaak voor zorgvuldige veehouderij \ Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert [Hoofdstuk uit boek]
Gies, E. \ Commandeur, M. \ Hermans, T. \ Geijzendorffer, I. \ Naeff, H. \ 2010
Zorgvuldige veehouderij richt zich op een modern ingericht dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem. Nieuwe innovatieve veehouderijconcepten, zoals het Rondeel, worden ontworpen om de veehouderij klaar te stomen voor de toekomst. Maar zijn daarmee d ...
help
Naar waarde besteed : over de implementatie van de Houtskoolschets [Boek]
Berkhout, P. \ Doorn, A. van \ Bont, C. de \ Hermans, T. \ Naeff, H. \ Smits, M.-J. \ 2010
De langetermijnvisie van Nederland op het gemeenschappelijk landbouwbeleid is neergelegd in de houtskoolschets europees landbouwbeleid 2020. Volgens deze schets zal er op de lange termijn geen sprake meer zijn van generieke steun aan de landbouw, maa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.