help
Energie, water en afval: duurzame opties voor nieuw ziekenhuis Tergooi \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Buijzer, E. de \ Nagel, J. \ Houdt, W. van \ 2015
In het Park Monnikenberg bij Hilversum wordt een nieuw zorgpark ontwikkeld, waarin door Tergooi een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd. Dit ziekenhuis moet zo duurzaam worden dat het een BREEAM®-certificaat ‘Excellent’ krijgt. In het kader van het TKI Wa ...
help
Vrijwillige weidevogel- en akkervogelbescherming Flevoland [Jaarverslag]
Nagel, J. \ 2014
In dit jaarverslag vindt u de resultaten van het broedseizoen 2014 van weidevogels in Flevoland. In het project ‘weidevogelbescherming’ werken vrijwilligers en boeren samen aan de bescherming van weidevogels. Vrijwilligers zoeken de nesten en over he ...
help
Werkendam maakt werk van ongerioleerd gebied \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schepens, H. \ Bruin, T. de \ Moes, M. \ Nagel, S. van der \ 2012
Door de aanleg van riolering en de zuivering van het afvalwater is de volksgezondheid sterk verbeterd. Er zijn echter nog steeds panden in het buitengebied die niet aangesloten zijn op riolering. Het aansluiten van deze panden is een kostbare zaak, o ...
help
Evaluation gesunder Schulverpflegung : ein Konzept für die Praxis \ Ernaehrung im Fokus : Zeitschrift fuer Fach-, Lehr- und Beratungskraefte [Artikel]
Eichhorn, C. \ Loss, J. \ Nagel, E. \ 2007
Das schulische Verpflegungsangebot ist ein Ansatzpunkt zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens von Schülern. Da für Deutschland praxisorientierte Evaluationskonzepte fehlen, stellt dieser Beitrag ein solches Konzept sowie entsprechende Indikatoren ...
help
Helemaal niet raar : 33 jaar bij Het Utrechts Landschap [Boek]
Nagel, C.W. \ Breedveld, W. \ Geessink, H. \ 2006
Deze uitgave is een weerspiegeling van 33 jaar activiteiten rond landschap en natuurbescherming in Utrecht; met aandacht voor de ecologische hoofdstructuur; het verwerven van landgoed Oostbroek; de aandacht voor de Heuvelrug; de visie van nieuwe dire ...
help
Staalkaart NME : verkennend onderzoek naar de stand van zaken in het NME-werkveld en de relatie met 'Leren voor duurzaamheid' [Boek]
Deursen, C. van \ Frederiks, G. \ Nagel, W. \ 2003
Dit rapport is gemaakt om zicht te krijgen op de stand van zaken in het NME-werkveld, in het bijzonder in relatie tot het programma ‘Leren voor duurzaamheid’. Het rapport bestaat onder andere uit een inventarisatie van het bestaande NME-werkveld, waa ...
help
Op welke leeftijd lijken kinderen het meest op hun ouders? : cultuurparticipatie tussen zes en achttien jaar \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Nagel, I. \ 2002
Nagegaan is hoe de invloed van het ouderlijk milieu op cultuurparticipatie varieert tussen zes- en achttienjarige leeftijd. Dit is gedaan voor deelname aan twee vormen van hogere cultuur: podiumkunsten, en musea en monumenten. Op tienjarige leeftijd ...
help
Milieukwaliteit in productieprocessen : een nieuwe wijze van ondernemen \ Sigma [Artikel]
Nagel, M. \ 2002
Bedrijven hebben vaak wel een milieumanagementsysteem maar dat blijkt vaak onvoldoende te zijn om de milieukwaliteit van het productieproces te verbeteren. Voor het vergelijken en meten van milieukwaliteit van productieprocessen (relatieve milieu-ind ...
help
Standpunkte heutiger Landschaftsarchitektur \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Nagel, G. \ 2000
Een flexibele planning die geen starre regels volgt maar alle aspecten in ogenschouw neemt
help
Beim Stalldurchgang den Blick für die Tiere schärfen \ SUS Schweinezucht und Schweinemast [Artikel]
Nagel, H. \ Nathaus, R. \ 2000
Aandachtspunten voor de dagelijkse stalcontrole
help
Saatgutvermehrung \ Lebendige Erde [Artikel]
Nagel, C. \ 1999
Praktische aanwijzingen voor het zelf produceren van zaadgoed voor de groentetuin
help
Konzeptionelle Überlegungen zum schrittweisen Aufbau eines waldwachstumskundlichen Simulationssystems für Nordwestdeutschland [Boek]
Nagel, J. \ 1999
help
Klein aber nicht zu unterschaetzen : Mikroorganismen im Fluessigfutter \ Schweinewelt : Berichte und Informationen fuer die Schweinepraxis [Artikel]
Nagel, M. \ 1998
help
20 Jahre "naturschutzgerechte Bewirtschaftung" eines Karpfenteiches im Binnenfischereibetrieb Dresden \ Fischer und Teichwirt : Fachblatt fuer die Binnenfischerei [Artikel]
Nagel, L. \ 1997
Terug in de tijd naar het begin van de karperteelt in Saksen en het recente herstel van een karpervijver
help
Detectie van Escherichia coli O157 in levensmiddelen met behulp van de Vidas Automated Immuno-Analyser \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Zee, H. van der \ Chatrou, R. \ Nagel, K.B. \ Sung, C. \ 1996
Monsters rundergehakt, kalkeonvlees en rauwkost werden op E.coli onderzocht
help
500 Jahre Karpfenteichwirtschaft Moritzburg : aus der Geschichte der Teichwirtschaft \ Fischer und Teichwirt : Fachblatt fuer die Binnenfischerei [Artikel]
Nagel, L. \ 1996
help
Internationaler BMB / ICES - Workshop "Fischkrankheiten und Parasiten in der Ostsee" \ Informationen fuer die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung [Artikel]
Lang, T. \ Mellergaard, S. \ Nagel, G. \ 1995
help
Biomanipulation in der Binnenfischerei : Beispielgewaesser Staubecken Radeburg 2 in Zschorna : Teil 2: Befischung und Schlussfolgerung aus der Biomanipulation \ Fischer und Teichwirt : Fachblatt fuer die Binnenfischerei [Artikel]
Nagel, L. \ 1995
help
Het aantonen van Staphylococcus aureus enterotoxine in champignons met behulp van de VIDAS autoanalyser en conventionele immuno-assays \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Nagel, K.B. \ Zee, H. van der \ 1994
Het aantonen van genoemd enterotoxine is problematisch. Er wordt gebruik gemaakt van de directe methode alsook een ureumbehandeling in combinatie met de concentratiemethode
help
Ein Einzelbaumwachstumsmodell fuer Roteichenbestaende \ Forst und Holz [Artikel]
Nagel, J. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.