help
Inventariseren van mogelijke signaalindicatoren voor klimaat in leghenstallen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Hopster, H. \ 2020
Op basis van literatuuronderzoek en een brainstormsessie met experts is gezocht naar signaalindicatoren om te controleren of het klimaat in leghennenstallen zodanig is dat het welzijn van de dieren niet geschaad is. Aan de hand van de beschikbare ken ...
help
Aanpak van vogelmijt bij pluimvee [Boek]
Mul, M.F. \ Neijenhuis, F. \ Niekerk, T.G.C.M. van \ 2020
Om vogelmijt op leghennenbedrijven te beheersen is een groot project uitgevoerd. Met 20 praktijk proefbedrijven is een totaalconcept IPM (Integrated Pest Management) uitgetest en geoptimaliseerd. De vogelmijtpopulaties op deze bedrijven en op 10 cont ...
help
Programma van Eisen van de leghen 2020 : ontwerpen voor een goed dierenwelzijn [Boek]
Weeghel, Ellen van \ Jong, Ingrid de \ Niekerk, Thea van \ Bos, Bram \ 2020
In dit rapport worden de behoeften van leghennen en de eisen die de dieren aan hun gehouden omgeving stellen weergegeven in een zogenoemde Programma van Eisen. Er wordt nadere uitleg gegeven over de achterliggende literatuurstudie en het gebruik van ...
help
Rapport over ruimingsactiviteiten op nertsbedrijven [Boek]
Leeuw, W.A. de \ Eerdenburg, F.J.C.M. van \ Gerritzen, M.A. \ Houden, M.A.M. \ Leenstra, F.R. \ Niekerk, T.G.C.M. van \ Reenen, C.G. van \ Tobias, T.J. \ 2020
Rapport van Welzijnscommissie Dierziekten over de eventuele gevolgen voor het dierenwelzijn als gevolg van de ruimingsactiviteiten op nertsbedrijven.
help
Possible improvement of measures within the principle ‘appropriate behaviour’ of the Welfare Quality® boiler assessment protocol [Boek]
Jong, Ingrid de \ Riel, Johan van \ Hoevenaar, Tosca \ Niekerk, Thea van \ 2019
The aim of the current study was two-fold. First, we tested whether or not a scan sampling technique can be used as a relatively quick, simple scoring of the behaviour in commercial-size broiler chicken flocks, and could thus be included as a measure ...
help
Modules for Welfare Quality® laying hen protocol : modules voor het Welfare Quality® protocol voor leghennen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Gunnink, H. \ Wijhe-Kiezebrink, M. \ Pickhard, M. \ 2018
To get more information out of the Welfare Quality assessment, three modules are developed, to get more detailed information on three aspects. These detailed scores fit on the original WQ-scores, so that the overall welfare assessment according to th ...
help
Emergency measures against feather pecking [Boek]
Niekerk, Thea van \ Jong, Ingrid de \ Krimpen, Marinus van \ Reuvekamp, Berry \ Tuijl, Otto van \ Bestman, Monique \ 2017
help
Notmaßnahmen gegen Federpicken [Boek]
Niekerk, Thea van \ Jong, Ingrid de \ Krimpen, Marinus van \ Reuvekamp, Berry \ Tuijl, Otto van \ Bestman, Monique \ 2017
help
Intake assessment of the food additives nitrites (E 249 and E 250) and nitrates (E 251 and E 252) [Boek]
Sprong, R. C.. \ Niekerk, E. M.. \ Beukers, M. H.. \ 2017
Nitrate and nitrite are authorised as preservatives in certain food products, such as salami, ham (nitrite) and cheese (nitrate). They prevent food spoilage and protect the consumer against food-borne pathogens. Next to that, nitrate and nitrite play ...
help
Insects for turkeys = Insecten voor kalkoenen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Veldkamp, T. \ 2017
help
Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee : evaluatie september 2017 [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Jong, I.C. de \ 2017
help
Vermarkten van haantjes van legrassen : samenvatting van en vervolg op rapport 739 (2013,Wageningen UR Livestock Research) [Boek]
Leenstra, F.R. \ Steverink, M.H.A. \ Niekerk, Th. van \ 2016
help
Inventarisatie van de effecten van uitloop pluimveehouderij op bodem-, water- en Luchtkwaliteit [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. \ Leenstra, F.R. \ Reuvekamp, B.F.J. \ Buisonjé, F.E. de \ Aarnink, A.J.A. \ Ellen, H.H. \ Groot Koerkamp, P.W.G. \ 2016
help
Pikkerij bij kalkoenen : een stap terug naar het natuurlijk gedrag en soortspecifieke eigenschappen = Pecking in turkeys : a step back to natural behaviour and species-specific characteristics [Boek]
Niekerk, Thea van \ Bracke, Marc B.M. \ 2016
Bij het naderende verbod op snavelbehandelen dienen alternatieven gevonden te worden om beschadigend pikgedrag bij kalkoenen tegen te gaan. De maatregelen die bij kippen werken, lijken bij kalkoenen weinig effect te hebben. In dit rapport wordt daaro ...
help
Handelingsperspectief voor pluimveehouders in de preventie van laag- en hoogpathogene vogelgriep (AI) [Boek]
Bokma, Martien \ Bergevoet, Ron \ Elbers, Armin \ Goot, Jeanet van der \ Neijenhuis, Francesca \ Niekerk, Thea van \ Leenstra, Ferry \ 2016
Op verzoek van de pluimveesector is onderzoek uitgevoerd naar handelingsperspectief voor preventie van AI-insleep op legpluimveebedrijven, op basis van bestaande kennis. De bevindingen zijn in twee delen weergegeven: deel I met concrete adviezen voor ...
help
Exposure assessment of the food additive titanium dioxide (E 171) based on use levels provided by the industry [Boek]
Sprong, Corinne \ Bakker, Martine \ Niekerk, Maryse \ Vennemann, Francy \ 2015
Titanium dioxide (E 171) is a common food additive used as white food colorant in various food products (EFSA 2004; Weir et al. 2012; Peters et al. 2014). Until recently, E 171 was regarded as inert and for this reason considered as safe for consumpt ...
help
Risicofactoren voor introductie van laag-pathogeen aviare influenza virus op legpluimveebedrijven met vrije uitloop in Nederland [Boek]
Goot, J. van der \ Elbers, A. \ Bouwstra, R. \ Fabri, T. \ Wijhe-Kiezebrink, M. van \ Niekerk, T. van \ 2015
Door middel van een case-control studie is onderzoek gedaan naar veronderstelde risicofactoren voor introductie van laag-pathogene aviaire influenza (LPAI) virus op pluimveelegbedrijven met vrije uitloop. Onder een LPAI virus werd in dit onderzoek ve ...
help
Vrijheid & blijheid voor de leghen : inspirerende alternatieven voor de buitenuitloop [Brochure]
Niekerk, T. van \ Mul, M. \ Hommes, M. \ [2015]
Binnen het project ‘Inrichting Buitenuitloop Pluimvee’ is gezocht naar nieuwe, vermarktbare concepten voor de legpluimveehouderij op basis van een uitloop zonder de huidige milieu en diergezondheidsnadelen. Tijdens een workshop hebben ketenpartijen, ...
help
Nutriënten verwijderen uit lozingswater en hergebruiken als meststof [Poster]
Os, E. van \ Klein, P. \ Niekerk, O. van \ Ruijven, J. van \ Staaij, M. van der \ [2015]
De glastuinbouwsector heeft met de overheid afgesproken naar een (nagenoeg) nul-emissie in 2027 toe te werken. Hiervoor zijn emissienormen voor stikstof afgesproken die steeds verder worden verscherpt. Behalve stikstof kunnen er in het lozingswater a ...
help
Praktijkmonitor ook in de legsector \ De pluimveehouderij [Artikel]
Niekerk, T. van \ 2015
Als voorbereiding op het naderend verbod op ingrepen, wordt bij (opfok)leghennen, net als bij vleeskuikenouderdieren, (praktijk)kennis vergaard. Om met die kennis de status en mogelijkheden van het houden van leghennen zonder bepaalde ingrepen in kaa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.