Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 248

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Nienhuis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Development of a conceptual framework to evaluate organic fertilisers : assessment on soil quality and agronomic, environmental and economics aspects [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Schoumans, O.F. \ Hanegraaf, M.C. \ Römkens, P.F.A.M. \ Pustjens, A.M. \ Koeijer, T.J. de \ Boer, H.C. de \ Nienhuis, C. \ Kortstee, H. \ Smit, A.B. \ 2019
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Oosterbeek. K. \ Postma, J. \ 2018
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het repr ...
help
Staande golven in stijghoogtereeksen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Nienhuis, P. \ 2018
Waternet heeft langs het noordpand van het Lekkanaal in Nieuwegein een calamiteitengrondwaterwinning met winputten die in het 2e watervoerend pakket (80 – 130 m-mv) staan afgesteld. Deze winning kan onder meer worden ingezet indien de kwaliteit van h ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee : resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K. \ Postma, J. \ 2017
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Kerstvloed 1717 : een pelgrimstocht [Boek]
Nienhuis, Piet H. \ 2017
De Kerstvloed van 1717 was de grootste natuurramp van Nederland in de afgelopen vierhonderd jaar. Nog altijd zijn er veel sporen van deze ramp zichtbaar in het Groninger landschap. In het boek ‘Kerstvloed 1717’ en een wandelgids wordt deze geschieden ...
help
Mooie provincie achter de duinen : de beleving van landschap, natuur en erfgoed in Zuid-Holland [Brochure]
Nienhuis, T. \ Wit, J.P. de \ 2016
Hoofdstuk 2 gaat in op de positieve invloed van een ‘groene omgeving’ (een omgeving met veel natuur) op de mens. Daarbij worden ook inzichten uit neuropsychologisch onderzoek betrokken (literatuurstudie). Hoofdstuk 3 laat zien wat inwoners in Zuid-Ho ...
help
Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
help
Meer dan waterveiligheid : meerwaarde creatie in en rondom de mogelijke hoogwatergeul Varik-Heesselt [Studentenverslag]
Bennekom, E. van \ Liefting, W. \ 2014
Door klimaatveranderingen zal de hoeveelheid water dat door de Waal stroomt, toenemen. De huidige afvoer bij Lobith is 16.000 m3/sec, er zijn dus aanpassingen nodig. Hierbij wordt gekozen tussen rivierverruiming, dijkverzwaringen of een combinatie va ...
help
Water biedt economie grote kansen in regio rondom A2 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nienhuis, A. \ Bomas, B. \ Vries, D. de \ Schuppen, S. van \ 2014
Tussen de zandgronden van Noord-Brabant en de Utrechtse Heuvelrug ligt het rivierengebied. In dit overgangsgebied zorgen droogte en overstromingsgevaar voor grote opgaven in het waterbeleid. Tegelijkertijd groeit de economie snel in deze 'A2-zone'. T ...
help
'Waterkracht’ – de waarde van water aan het werk \ H2O online [Artikel]
Nienhuis, A. \ Bomas, B. \ Vries, D. de \ Schuppen, S. van \ 2014
Utrecht en Den Bosch. Twee watersteden met daartussen het rivierengebied, verbonden door infrastructuur, waaronder de A2. De drie gebieden die deze snelweg doorkruist krijgen in de jongste prognoses een gunstig economisch perspectief toebedeeld. Tege ...
help
Vegetatiekundige laat erfenis na op kwelders [in memoriam] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huiskens, A. \ Nienhuis, P. \ 2014
Op 16 maart 2014 overleed Wim Beeftink. Een vooraanstaand vegetatiekundige, die van meet af aan betrokken was bij onderzoek aan zoute vegetatie. Na de watersnood werd de afdeling Deltaonderzoek aan het Hydrobiologisch Instituut toegevoegd. Het hield ...
help
Assessment of detection limits of fiber-optic distributed temperature sensing for detection of illicit connections \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nienhuis, J. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Klootwijk, M. \ Clemens, F. \ 2013
Distributed temperature sensing (DTS) with fiber-optic cables is a powerful tool to detect illicit connections in storm sewer systems. High-frequency temperature measurements along the in-sewer cable create a detailed representation of temperature an ...
help
Alle meerlaagsoplossingen van Gijs Bruggeman in Matlab en Octave \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ Nienhuis, P. \ 2013
Aandacht voor de betekenis van de hydroloog Gijs Bruggeman. De auteurs waren bezig met oplossingen voor de grondwaterdynamiek in de deklaag. Een bepaalde oplossing was nodig voor stroming in twee lagen om een numeriek model te verifiëren. Juist voor ...
help
Reduction of ammonia emission through the combined application of liquid or slurry manure water with The Green Duo [Studentenverslag]
Nienhuis, C.P. \ 2013
The aim of this study was multiple, (i) to compare the NH3 emission of The Green Duo with broadcast manure spreading and a low emission technique on field scale, (ii) to gain more insight into the NH3 emission pattern of The Green Duo in time, (iii) ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010 [Boek]
Kleunen, A. van \ Boer, P. de \ Koffijberg, K. \ Oosterbeek, K. \ Nienhuis, J. \ Jong, M.L. de \ Smit, C.J. \ Roomen, M. van \ 2012
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Koffijberg, K. \ Beekman, J.H. \ Cottaar, F. \ Ebbinge, B.S. \ Jeugd, H.P. van der \ Nienhuis, J. \ Tanger, D. \ Voslamber, B. \ Winden, E. van \ 2010
Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben tradit ...
help
Hoe gaat het met de vogels in mijn stad? : reken het uit met de stadsvogelindicator! \ Vogelnieuws [Artikel]
Aarts, B. \ Sierdsema, H. \ Nienhuis, J. \ 2009
Vijf huismussen in de straat, is dat veel of weinig? Zonder vergelijkingsmateriaal is de vraag moeilijk te beantwoorden. In het kader van de stadsvogelcampagne van VBN heeft SOVON daarom gewerkt aan een methode om de vogelrijkdom van stadswijken te v ...
help
Effects of climate change on the water table in the coastal dunes of the Amsterdam Water Supply \ Proceedings MODFLOW, 2008 [Congresverslag]
Kamps, P. \ Nienhuis, P. \ Witte, J.P.M. \ 2008
In this paper we show possible effects of climate change on both groundwater recharge and groundwater levels in the Amsterdam Water Supply dunes. Based on global climate scenarios by the IPPC, the Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI) formulate ...
help
Environmental history of the Rhine-Meuse Delta : an ecological story on evolving human-environmental relations coping with climate change and sea-level rise [Boek]
Nienhuis, P.H. \ cop. 2008
This unique text presents the environmental history of the delta of the lowland rivers Rhine and Meuse. It is an ecological story of evolving human-environmental relations and how they cope with climate change and sea-level rise. The text offers a co ...
help
Ontwikkeling methodologie voor berekening broeikasgaseffecten binnen tuinbouwketens : eindrapport fase II [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Blonk, H. \ Luske, B. \ Hennen, W. \ Kool, A. \ Vermeulen, P. \ Nienhuis, J. \ Wiersinga, R. \ 2008
Dit is het eindrapport van fase II van het project 'Ontwikkeling methodologie voor het berekenen van broeikasgaseffecten binnen tuinbouwketens.' Het primaire doel van het project is een systematiek en (demo) tool te ontwikkelen waarmee de Nederlandse ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.