Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 113

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Nieuwenhuijzen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Proof of concept en laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit RWZI-effluent met het O3-step® filter [Boek]
Jong, C.Y. de \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Dekker, A. \ Liu, T.K. \ Smet, S.J.S. de \ 2018
Het O3-STEP® filter is een veelbelovend concept om op grotere zuiveringen in één compacte zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand te verwijderen door de combinatie van ozonoxidatie en adsorptie aan actief kool. Dit ...
help
Is de energie- en grondstoffenfabriek wel duurzaam? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2017
Nu al produceren de waterschappen ruim een kwart van hun energiebehoefte uit het rioolwater dat zij zuiveren, door de productie van biogas. Maar rioolwater bevat potentieel ook veel waardevolle grondstoffen, bijvoorbeeld fosfaat en cellulose. Reden v ...
help
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater [Boek]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Bloks, B. \ Essed, A \ Jong, C. de \ 2017
In het voorliggende rapport is recente kennis en ervaring omtrent technologische mogelijkheden voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater uit binnen- en buitenland ontsloten vanuit lopend onderzoek, demonstratieprojecten, literatuur, work ...
help
Is de Energie- en Grondstoffenfabriek wel duurzaam? : een levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater \ H2O online [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2016
Rioolwater bevat potentieel veel grondstoffen. Hoog in de grondstoffen top-5 staan fosfaat en organische bestanddelen (biogas, polyhydroxyalkanoaat, alginaat en cellulose). Bij de analyse van routes om deze terug te winnen is het van belang om niet a ...
help
Bio-plastic (poly-hydroxy-alkanoate) production from municipal sewage sludge in the Netherlands: a technology push or a demand driven process? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Bluemink, E.D. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Wypkema, E. \ Uijterlinde, C.A. \ 2016
Valorisation of components from municipal ‘waste’ water and sewage sludge gets more and more attention in order to come to a circular economy by developing an efficient ‘waste’ to value concept. On behalf of the transition team ‘Grondstoffenfabriek’ ...
help
Rapport dijkverbetering Gameren : notitie voorkeursalternatief [Boek]
Laar, R. van de \ Nieuwenhuijzen, L. van \ 2016
Dit rapport dient ter onderbouwing van de afweging en keuze voor het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering bij Gameren. Het interactieve trechterproces tot kansrijke alternatieven en voorkeursalternatief wordt beschreven en verbeeld. Vervolgen ...
help
Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater [Boek]
Visser, C. \ Odegaard, I.Y.R. \ Naber, N.R. \ Bergsma, G.C. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2016
Uit afvalwater kunnen veel grondstoffen gewonnen worden. Bij het analyseren van routes om grondstoffen uit rioolwater te winnen is het niet alleen van belang om te kijken naar de technische en financiële haalbaarheid ervan, maar ook naar het duurzaam ...
help
Pasturi destructie : ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode [Boek]
Haijer, Aaldrik \ Nieuwenhuijzen, Arjen van \ Vast, Peter \ Veldhoen, Anna \ 2015
Dit STOWA-rapport is het resultaat van onderzoek naar de technische haalbaarheid van het principe van Pasturi-destructie op labschaal en een studie naar de financiële haalbaarheid in de vorm van een business case. Allereerst zijn met literatuurstudie ...
help
Bioplastic uit zuiveringsslib: is het haalbaar en betaalbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bluemink, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Wypkema, E. \ Kooij, Y. van der \ 2014
Productie van bioplastic uit slib is technologisch en technisch haalbaar, maar economisch nog niet rendabel. Het kan goedkoper door procesoptimalisatie.
help
Bioplasticproductie uit zuiveringsslib vereist marktgedreven procesoptimalisatie voor economisch rendement \ H2O online [Artikel]
Bluemink, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Wypkema, E. \ Kooij, Y. van der \ 2014
Grondstoffenproductie uit afvalwater- en slibstromen staat bij de Nederlandse waterschappen volop in de belangstelling. Vanuit de Routekaart Afvalwaterketen en de initiatieven van de Grondstoffenfabriek lijkt de productie van bioplastics uit reststro ...
help
Verkenning van ontwerprichtlijnen voor inzameling en afvoer van grijswater bij gescheiden sanitatiesystemen \ WT-afvalwater [Artikel]
Bijl, K. \ Kate, F. ten \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Langeveld, J. \ Oomens, A. \ 2014
Waterschap Groot Salland en gemeente Deventer voeren binnen het Europese INNERS-project sinds 2009 onderzoek uit naar de haalbaarheid van gescheiden inzameling van zwart en grijs water op huis- en wijkniveau. Vanuit het onderzoek Duurzame Energie Uit ...
help
DAF als voorbehandeling van communaal afvalwater demonstratieonderzoek RWZI Lienden [Boek]
Broeders, E. \ Menkveld, H. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Veldhoen, A. \ 2014
Eén van de onderzochte scenario’s waarmee de energieopbrengst uit het afvalwater gemaximaliseerd kan worden, is het toepassen van Dissolved Air Flotation, afgekort DAF. DAF is een voorbehandelingstechniek waarmee zwevende stof uit afvalwater verwijde ...
help
Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwater [Boek]
Broeders, E. \ Flameling, T. \ Kleinsman, S. \ Menkveld, H. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Schellekens, D. \ Veldhoen, A.B. \ 2014
De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het energieverbruik zelf opwekken. Er is afgesproken dat in 2015 minimaal twaalf Energiefabrieken en drie tot vijf Fosfaatfabrieken zijn gerealiseerd. Eén van de onderzochte scenario’s waarmee de energ ...
help
Cost-effective solutions for water quality improvement in the Dommel River supported by sewer-WWTP-river integrated modelling \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Benedetti, L. \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A.F.V. \ Jonge, J.D. \ Klein, J.D. \ Flameling, T. \ Nopens, I. \ Zanten, O.V. \ Weijers, S. \ 2013
This project aims at finding cost-efficient sets of measures to meet the Water Framework Directive (WFD) derived goals for the Dommel River (The Netherlands). Within the project, both acute and long-term impacts of the urban wastewater system on the ...
help
Vier scenario’s voor de waterketen in 2023 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Schut, J. \ Hart-van As, N. 't \ Otto, R. \ 2013
De waterwereld is in beweging, maar hoe ziet die wereld er over 10 jaar uit? We weten het niet. Toch kunnen we toekomstscenario's opstellen. Modellen die nooit precies uitkomen, maar organisaties handvatten bieden om beleidskeuzes te onderbouwen.
help
Kallisto : pilotonderzoek naar behandeling van riooloverstortwater en effluent van regenwaterbuffertanks \ H2O online [Artikel]
Broeders, E. \ Menkveld, W. \ Schellekens, D. \ Dijk, P. van \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Langeveld, J. \ 2013
De waterkwaliteit in de rivier de Dommel is onvoldoende voor het bereiken van een goede ecologische toestand. In de toekomst zijn daarom aanvullende maatregelen vereist. Onder het motto ´Samen, Slim, Schoon´ is Waterschap De Dommel met de gemeente Ei ...
help
Correctie van neerslagradar op basis van grondstations voor toepassing in stedelijk gebied : het beste van twee werelden \ H2O online [Artikel]
Niet, A.C. de \ Jonge, J. de \ Korving, J.L. \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2013
In het project Kallisto werken gemeenten, waterschappen en universiteiten samen aan innovatieve oplossingen voor de afvalwaterketen in de omgeving van Eindhoven. Dat doen ze onder het motto ‘Samen, slim, schoon’. Om de waterkwaliteit van de rivier de ...
help
De toekomst van de waterketen verkend : de Scenario Planning Waterketen 2023 \ H2O online [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Hart-van As, N. 't \ Schut, J. \ Otto, R. \ 2013
De Nederlandse waterketen is volop in ontwikkeling. Technologische en technische innovatie maakt de sector veelzijdiger, efficiënter én duurzamer. Ambities genoeg voor nieuwe organisatievormen en infrastructuur. De beschikbaarheid van financiële midd ...
help
Praktijkervaring met hydraulisch meetnet bij 200 riooloverstorten \ H2O online [Artikel]
Mill, G. van \ Langeveld, J. \ Sikkes, M. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2013
Het meten aan het hydraulisch functioneren van rioolstelsels is inmiddels gemeengoed in Nederland. Desondanks zijn de ervaringen niet onverdeeld positief en laat de dataopbrengst nogal eens te wensen over. Bij Waterschap De Dommel is in het kader van ...
help
Troebel- en geleidbaarheid : verontreinigingsgraad influent en overstortwater in kaart gebracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schilperoort, R. \ Daal, P. van \ Langeveld, J. \ Dijk, P. van \ Renkens, G. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2013
Troebelheid en geleidbaarheid zijn relatief eenvoudig en goedkoop te meten parameters, die beide iets kunnen zeggen over de samenstelling van overstortwater en influent. Troebelheid zegt daarbij iets over de concentratie aan deeltjes en geleidbaarhei ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.