Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 259

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Nieuwenhuis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Statistical modelling of Fat, Oil and Grease (FOG) deposits in wastewater pump sumps \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Nieuwenhuis, E. \ Post, J. \ Duinmeijer, A. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2018
The accumulation of FOG (Fat, Oil and Grease) deposits in sewer pumping stations results in an increase in maintenance costs, malfunctioning of pumps and, a potential increase of wastewater spills in receiving open water bodies. It is thought that a ...
help
The relationship between fat, oil and grease (FOG) deposits in building drainage systems and FOG disposal patterns \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuis, E. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2018
Fat, oil and grease (FOG) deposits are an important contributor to blockages in building drainage systems. Such blockages bring undesirable financial, health and environmental costs, and thereby burden society. It is unclear to what extent the behavi ...
help
Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
help
LiveDijk XL Noorderzijlvest : State of the Art 2015 [Boek]
Nieuwenhuis, J.-W. \ Meer, M. van der \ Bakkenist, S. \ Pluijmers, Y. \ Clemens, R. \ Zomer, W. \ 2016
Waterschap Noorderzijlvest heeft tijdens de derde toetsingsronde in 2010, 22 km van hun dijken langs de Waddenzeekust afgekeurd. Het was de voor het Waterschap aanleiding om in samenwerking met Stichting IJkdijk te starten met monitoring. Het project ...
help
Aardbevingsbestendige keringen : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nieuwenhuis, J.-W. \ 2015
Ook de (natte) infrastructuur in Groningen kan schade ondervinden van aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning. Daarom is waterschap Noorderzijlvest versneld gestart met de voorbereidingen van dijkverbeteringen.
help
Oogsten boeren binnenkort de zon in plaats van aardappelen? \ OneWorld [Artikel]
Nieuwenhuis, E. \ Spruijt-Verkerke, J. \ 2015
Binnenkort zal de eerste Nederlandse boer landbouwgrond opofferen om er een zonneweide van te maken: in plaats van aardappelen oogst hij met behulp van zonnepanelen dan elektriciteit. Recent onderzoek van Wageningen UR concludeert dat zonneweiden mee ...
help
Blijven of weggaan? : basisinformatie voor de juiste keuze bij een dreigende overstroming \ Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid [Artikel]
Kolen, B. \ Westera, H. \ Kosters, K. \ Nieuwenhuis, S. \ 2015
Bijna tweederde deel van Nederland kan overstromen, ondanks sterke waterkeringen is er een kans dat het misgaat. Dit roept de vraag op wat van rampenbestrijding en zelfredzaamheid verwacht kan worden. De gevolgen van een overstroming kunnen door cris ...
help
Handboek hydrobiologie : biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren [Boek] - Versie september 2010
Bijkerk, Ronald \ Beers, Marco \ Bonhof, Gerwin \ Brans, Birgitta \ Buskens, Ronald \ Coops, Hugo \ Dam, Herman van \ Fockens, Karin \ Kampen, Jouke \ Maanen, Barend van \ Mertens, Adriënne \ Moeleker, Mieke \ Nieuwenhuis, Rob \ Pilon, Jörn \ Pot, Roelf \ Spier, Jos \ Swarte, Myra \ Tongeren, Onno van \ Torenbeek, Reinder \ Vermaat, Jan \ Wagenvoort, Arco \ Wilhelm, Michiel \ Wit, Monique de \ 2014
Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijf ...
help
Een onderzoek naar een haalbare methode van KRW maatregelen naar ingrepen in de Boven Slinge [Studentenverslag]
Nieuwenhuis, D. \ 2013
De ecologische kwaliteit van het waterlichaam Bielheimerbeek is in de loop van de decennia’s verslechterd door menselijke invloed en ingrepen in het watersysteem. Het gevolg is dat het watersysteem matig scoort voor vissen en macrofauna. De maatregel ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen. Dl. 18. Een kans van één op de miljoen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. van der \ Nieuwenhuis, E. \ 2013
Hoewel er in de loop der jaren al ettelijke honderdduizenden exemplaren zijn verzameld heeft de grote zee-egel die zo kenmerkend is voor het 'Maastrichtse turfkrijt', Hemipneustes striatoradiatus, helemaal niets aan belangstelling ingeboet. Integende ...
help
Regio kan substantieel bijdragen aan zoetwateropgave Deltaprogramma \ H2O online [Artikel]
Hekman, A. \ Jonge, M. de \ Nieuwenhuis, R. \ 2013
Binnen het Deltaprogramma wordt een langetermijnstrategie ontwikkeld voor de veiligheid en zoetwatervoorziening van het IJsselmeergebied. De strategie anticipeert op klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen in de komende eeuw. In 2011 ...
help
Effectief organiseren van LLL [Presentatie]
Boer, K. \ Nieuwenhuis, L. \ Gielen, P. \ [ca. 2013]
Levenslang leren zorgt ervoor dat leren en leerloopbaan centraal staan. Hoe kunnen belanghebbenden (onderwijs, werkgevers) samenwerken, wat zijn de uitdagingen. In dit verslag wordt levenslang leren in de groene sector samengevat.
help
Naar efficiëntere maatregelen met de WaterSchadeSchatter \ H2O online [Artikel]
Kern, D. \ Heijkers, W.J.M. \ Bloemberg, G. \ Nieuwenhuis, M. \ Nelen, F. \ Leeuwen, E. van \ Hoes, O. \ Klopstra, D. \ 2013
De afgelopen tien jaar is in Nederland veel aandacht besteed aan de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Nu de overduidelijke knelpunten zijn opgelost, zijn er nu situaties, waarbij de kosten om aan de normen te voldoen gevoelsmatig niet ...
help
Mest mixen niet zonder gevaar : verder onderzoek naar piekconcentraties van gassen \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Nieuwenhuis, M. \ 2013
De concentratie van gassen in de mestkelders in stallen met een dichte vloer wijkt niet af van die in traditionele stallen met roostervloer. Dit blijkt uit metingen op twintig bedrijven. Alleen bij het mest mixen zijn extreem hoge concentraties vastg ...
help
Noord-Holland gaat hooien : hooianalyses vaak onderschat \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Nieuwenhuis, M. \ 2013
„Hooi zorgt voor een betere diergezondheid. En heeft een gunstig effect op de stikstofkringloop en de uitstoot van methaan”, vinden 12 melkveehouders in Noord-Holland. Hooi is een voedergewas dat in de praktijk onderschat wordt. Hier willen deze hooi ...
help
'Opfok loont (nog) niet' : jongveeopfokkers bespreken kritieke opbrengstprijs vaars \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Nieuwenhuis, M. \ 2013
Gemiddeld ontvangen de leden van de Countus studiegroep Jongveeopfokkers in 2012 € 1,55 per dag voor de opfok van jongvee. Dit is weinig, als uit een berekening blijkt dat de totale opfokkosten van een vaars ruim € 1.500 is, ofwel € 2,21 per dag. Een ...
help
Koecomfort en kostenbepalend : netwerk wil aandacht voor werkingscoëfficiënt fracties \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Nieuwenhuis, M. \ 2013
De dikke fractie van gescheiden mest als boxenvulling raakt ín. Het levert een comfortabel ligbed op en heeft een positief effect op de klauwgezondheid. Het past perfect in de kringloopgedachte en bespaart kosten. Alleen de werkingscoëfficiënten van ...
help
Samenwerking in crisisbeheersing [Boek]
Nieuwenhuis, M. \ Verbraak, G. \ Roosmalen, D. van \ 2012
In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van opti ...
help
Standaard werkwijze voor toetsing watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oomen, E. \ Nieuwenhuis, M. \ Hendriks, B. \ Rosbergen, W. \ Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Romijn, R. \ Velner, R. \ Spijker, M. \ 2012
In het Nationale Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over 'het op orde brengen en het op orde houden' van het watersysteem. Naar aanleiding hiervan zijn normen voor regionale wateroverlast vastgelegd in provinciale verordeningen. De to ...
help
Case study: Flevoland in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
Nieuwenhuis, R. \ Griffioen, M. \ Janson, J. \ Meijerink, J. \ 2012
De urgentie van Veerman – Met het advies van de Deltacommissie in 2008 (commissie Veerman) werd de problematiek van waterveiligheid en zoetwatertekorten in één keer op de kaart gezet. De commissie stelde dat de veiligheidsnormen achterhaald zijn en n ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.