help
Greep op gevaarlijke stoffen [Boek]
Graeff, J.J. de \ Demmers, M. \ Hooimeijer, P. \ Koeman, N.S.J. \ Kok, J. \ Nijhof, A.G. \ Peper, E. \ Poppe, K.J. \ Verdaas, J.C. \ Zande, A.N. van der \ 2020
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de raad) heeft zich de vraag gesteld of er voldoende zicht is op de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving, of de daadwerkelijke risico’s van deze stoffen goed in beeld zijn en ...
help
Advies luchtvaartsector : Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek [Boek]
Remkers, J.W. \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th \ Vet, L.E.M. \ 2020
help
Niet alles kan overal : eindadvies over structurele aanpak op lange termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijk, J.J. van \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L.E.M. \ Adviescollege Stikstofproblematiek \ 2020
Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Na het uitbrengen van het eerste advies ‘Niet alles kan’ ...
help
Naar een duurzame economie : Overheidssturing op transities [Boek]
Graeff, J.J. de \ Demmers, M. \ Hooimeijer, P. \ Koeman, N.S.J. \ Kok, J. \ Nijhof, A.G. \ Peper, E. \ Poppe, K.J. \ Verdaas, J.C. \ Zande, A.N. van der \ Bosch, S.P. \ Lubben, M.W.B. \ Odegard, I.Y.R. \ 2019
help
Niet alles kan : eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek : aanbevelingen voor korte termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L. \ \ 2019
Dit rapport is het eerste advies van Het Adviescollege Stikstofproblematiek. Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofpro ...
help
Bemesten en beweiden in 2020 : tussentijds advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek : aanbevelingen voor korte termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L. \ Adviescollege Stikstofproblematiek \ 2019
help
Hokverrijking [Boek]
Kluivers-Poodt, M. \ Vermeer, H.M. \ Hoofs, A.I.J. \ Peet, G.F.V. van der \ Nijhof, Gieneke \ 2018
Deze brochure is bedoeld voor varkenshouders. Er wordt ingegaan op de vereiste eigenschappen en juiste wijze van aanbieden van hokverrijking. Die kennis stelt een varkenshouder in staat op een onderbouwde manier zelf keuzes te maken voor effectieve h ...
help
‘Waardering voor roomboter groeit!’ \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Nijhof, A. \ 2017
De Koninklijke VIV Buisman BV in Zelhem (GD) produceert zo’n 15 miljoen kilo boter per jaar. Botermaker André Nijhof en zijn collega’s maken van het bij zuivelfabrieken ingekochte roomvet ongeveer 60 miljoen pakjes roomboter.
help
Afstromend regenwater: wat is het echte rendement van bezinkvoorzieningen? \ H2O online [Artikel]
Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Palsma, B. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
Afstromend regenwater leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke verontreiniging van het oppervlaktewater. In het kader van diverse STOWA/RIONED-projecten is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het regenwater en de behandelbaarheid in bezinkvoorz ...
help
Haalbaarheidsstudie houten ecoducten [Boek]
Nijhof, J. \ Arts, T. \ [2016]
ProRail heeft VolkerRail opdracht gegeven om in het kader van haar MJPO programma een beknopte haalbaarheid studie uit te voeren naar de mogelijkheid houten ecoducten toe te passen. Deze haalbaarheidsstudie is opgesteld vanuit de MJPO verantwoordelij ...
help
Afstromend regenwater : wat is het rendement van bezinkvoorzieningen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Palsma, B. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
Afstromend regenwater dat via gescheiden rioolstelsels op het oppervlaktewater wordt geloosd, leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke belasting met verontreinigingen van het oppervlaktewater. Een belangrijk deel van deze verontreinigingen is gebonden ...
help
Lessen uit Almere : foutaansluitingen op riolen \ Stadswerk magazine [Artikel]
Langeveld, J. \ Schilperoort, R. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
In Nederland ligt 23.000 kilometer hemelwaterriolering en 20.000 kilometer vuilwaterriolering, samen genoeg om de evenaar rond te gaan. Het is de bedoeling dat het hemelwater netjes wordt afgevoerd via de hemelwaterriolering en het vuilwater via de v ...
help
A landscape ecological vegetation map of Saba (Lesser Antilles) [Boek]
Freitas, J.A. de \ Rojer, A.C. \ Nijhof, B.S.J. \ Debrot, A.O. \ 2016
A semi-detailed landscape-based vegetation map (scale: 1: 37,500) is presented for the 13 km2 Lesser Antillean steep volcanic island of Saba, Netherlands Caribbean. The map is based on a total of 49 vegetation plots that were sampled in 1999 using a ...
help
Wat is er te kiezen bij het waterschap? \ Water governance [Artikel]
Nijhof, A. \ 2015
In Nederland innen we belastingen voor het waterschap. Dit heeft er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat wij veilig en onbezorgd kunnen wonen in een natte, zompige delta. Toch heb ik een haatliefdeverhouding met de directe verkiezingen voor de w ...
help
Landscape ecological vegetation map of Sint Eustatius : (Lesser Antilles) [Boek]
Freitas, J.A. De \ Rojer, A.C. \ Nijhof, B.S.F. \ Debrot, A.O. \ 2014
help
Selection of monitoring locations for storm water quality assessment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Langeveld, J.G. \ Boogaard, F. \ Liefting, H.J. \ Schilperoort, R.P.S. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ Ridder, A.C. de \ 2014
Storm water runoff is a major contributor to the pollution of receiving waters. Storm water characteristics may vary significantly between locations and events. Hence, for each given location, this necessitates a well-designed monitoring campaign pri ...
help
Flood control 2015 : vijf jaar innovatie in waterveiligheid [Boek]
Vermeer, Kees \ Bruijne, Judith de \ Heynert, Karel \ Nijhof, Alet \ 2012
Een integrale benadering van overstromingsrisico’s leidt tot een optimale inzet van middelen om overstromingen te voorkomen en de gevolgen van overstromingen te beperken. Dit inzicht heeft verschillende Nederlandse organisaties er in 2007 toe bewogen ...
help
A landscape ecological vegetation map of Sint Eustatius (Lesser Antilles) [Boek]
Freitas, J.A. de \ Rojer, A.C. \ Nijhof, B.S.J. \ Debrot, A.O. \ 2012
A semi-detailed landscape-based vegetation map (scale: 1: 37,500) based on field data from 1999 has been available as an update of Stoffers’ 1956 map of the Lesser Antillean island of St. Eustatius, Netherlands Caribbean, but up to now was never fina ...
help
Methodeontwikkeling om een historische verantwoord boerenerf in het landschap aan te tonen [Studentenverslag]
Vos, J.W. \ 2012
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het aanduiden van een relatie tussen gebouwtype, boerenerf en landschap. De methode is toegepast op een projectgebied in de gemeente Doetinchem. In opdracht van Stichting Landsch ...
help
Boerderijenboek Lelystad [Boek]
Nijhof, A. \ 2012
Dit boerderijenboek bevat de verhalen van de circa 200 boerderijen en agrarische instituten die gelegen zijn in de gemeente Lelystad. Het boek besteedt ook ruim aandacht aan personen, bedrijven, organisaties en instellingen die belangrijk zijn of zij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.