Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Nolet
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Naar een effectief en internationaal verantwoord beheer van de in Nederland overwinterende populatie Kolganzen [Boek]
Jongejans, Eelke \ Nolet, Bart A.. \ Schekkerman, Hans \ Koffijberg, Kees \ Kroon, Hans de \ 2015
Het aantal Kolganzen dat in Nederland overwintert is sinds 1960 sterk gegroeid tot ruim 800 000. De combinatie van gewasschade door Kolganzen en hun beschermde status was reden voor een opdracht van het Faunafonds tot onderzoek naar effectieve en ver ...
help
Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders \ Limosa [Artikel]
Boer, R. de \ Bauer, S. \ Jeugd, H.P. van der \ Ens, B.J. \ Griffin, L. \ Cabot, D. \ Exo, K.M. \ Nolet, B.A. \ Kölzsch, A. \ 2014
Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp ...
help
Pleisterplaatsen van geloggerde Kleine Zwanen \ Limosa [Artikel]
Nolet, B. \ Kölzsch, A. \ Oosterbeek, K. \ Vries, P. de \ 2014
Bepalen welke gebieden de belangrijkste pleisterplaatsen van trekvogels zijn, gebeurt doorgaans aan de hand van getelde aantallen. Nu we individuele vogels met high-tech middelen op hun trek kunnen volgen, kunnen we ook vanuit het perspectief van de ...
help
Beach surface moisture mapping as a spatiotemporal parameter for aeolian sand transport prediction [Studentenverslag]
Nolet, C. \ 2011
The objective of this study is to develop temporal surface moisture mapping on a sandy beach in a temperate climate, as input parameter for a spatiotemporal model for predicting aeolian sand transport rate and available sand budget for foredune devel ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 6: Foerageergebieden rond Natura2000-gebieden met ganzendoelstellingen [Boek]
Knecht, E. \ Kiers, M. \ Nolet, B.A. \ 2009
Dit onderzoek evalueert de effectiviteit van de aanwijzing van foerageergebieden in en rond Natura 2000 gebieden. De beschikbare draagkracht van de foerageergebieden in Natura 2000 gebieden en binnen een afstand van 5, 10 en 15 km is vergeleken met d ...
help
Seizoenstiming bepalend voor concurrentie Kleine zwanen en Kobbelzwanen \ De levende natuur [Artikel]
Hidding, B. \ Nolet, B.A. \ Rienks, F. \ 2009
Het Lauwersmeer trekt al sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw grote aantallen Kleine zwanen aan op hun najaarstrek, vanwege de hoge dichtheid aan knolletjes van het Schedefonteinkruid, die hier in de herfst in de waterbodem te vinden zijn. De ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 1: Een modelberekening van de capaciteit van opvanggebieden voor overwinterende ganzen en smienten [Boek]
Nolet, B.A. \ Baveco, J.M. \ Kuipers, H. \ 2009
Deze modelstudie onderzoekt of de capaciteit van opvanggebieden voldoende is om de aantallen in Nederland overwinterende ganzen (vier soorten) en smienten te herbergen. Het model maakt gebruik van waargenomen aantallen per maand per provincie. Deze w ...
help
Waarom was de Biesbosch geen beverparadijs? \ Zoogdier [Artikel]
Nolet, B.A. \ Heikönig, I.M.A. \ 2006
Na de herintroductie van de bever in de Biesbosch in de herfst van 1988 groeide de populatie maar langzaam. Als mogelijke oorzaken kwamen eerst verontreiniging en recreatiedruk in de Biesbosch in beeld, maar ook het eenzijdige voedselaanbod. Recent o ...
help
Bevers in de Biesbosch : griendwerkers van de toekomst? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Nolet, B.A. \ Spitzen, A. \ Leijsen, J.P.A. van \ Dijkstra, V.A.A. \ 2006
In de periode 1988 - 1991 werden in totaal 42 bevers uitgezet in de Biesbosch. De bedoeling was een zelfredzame populatie op te bouwen die een gunstig effect zou hebben op de soortenrijkdom van de grienden. Ondertussen is de populatie zelfredzaam. Di ...
help
Kleine herbivoren verliezen de controle : small herbivores losing control. Plant-herbivore interactions along a natural productivity gradient [: book reviews] \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Nolet, B.A. \ 2004
Bespreking van een Gronings proefschrift, waarin de bestudering van de invloed van herbivoren in een kweldersysteem op Schiermonnikoog werd beschreven. De herbivoren zijn ganzen, hazen en koeien; de belangrijkste planten zijn rood zwenkgras op het ar ...
help
Aangepast bouwen vermindert schade bij overstroming : Europees congres over wateroverlast in stedelijke gebieden [dossier watersnood] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zevenbergen, C. \ Segeren, W.A. \ Nolet, M. \ 2004
Tijdige maatregelen en voorzieningen in woningen en gebouwen kunnen schade door wateroverlast flink terugdringen, zoals blijkt uit ervaringen in Duitsland en Groot-Brittannië, die ter sprake kwamen op de International Expert Meeting Urban Flood Manag ...
help
Waterplanten en Kleine Zwanen Cygnus columbianus bewickii een wederzijdse afhankelijkheid? \ Limosa [Artikel]
Nolet, B.A. \ 2000
Verslag van lopend onderzoek van NIOO-Centrum voor Limnologie naar de relaties tussen de Kleine Zwaan en zijn belangrijkste voedselplant, Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus). Twee thema's komen aan de orde: (1) begrazing en de overlevingsstra ...
help
Verspreiding en aantalsontwikkeling van de bever Castor fiber in Nederland in de periode 1988 - 1994 \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Nolet, B.A. \ 1995
Een overzicht van de verspreiding van bevers in de Biesbosch en elders in Nederland
help
Return of the beaver to the Netherlands : viability and prospects of a re-introduced population [Proefschrift]
Nolet, B.A. \ 1994
help
Onverwachte bever(s) in Limburg \ Zoogdier [Artikel]
Nolet, B. \ 1993
help
Terugkeer van de bever : herintroductie van de bever in de Biesbos [Boek]
Nolet, B.A. \ 1993
help
The diet of otters Lutra lutra in the Netherlands in winter and early spring \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Bekker, D.L. \ Nolet, B.A. \ 1990
help
Terreingebruik en voedselkeuze van bevers Castor fiber in hun eerste jaar in de Biesbosch : samenvatting van een voordracht op 28 oktober 1989 \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Nolet, B.A. \ 1990
help
Bevers in de Biesbosch : het eerste jaar na uitzetting \ Zoogdier [Artikel]
Nolet, B.A. \ Hoekstra, A. \ 1990
In oktober 1988 werden zes bevers afkomstig uit de DDR in de Biesbosch uitgezet. Hiermee ging een experiment van start, dat vijf jaar zal duren. Op grond van de resultaten zal een beslissing worden genon1en over de definitieve herintroductie van de b ...
help
Zoetwaterzoogdieren [in Nederland] \ Natuur en techniek : natuurwetenschappelijk en technisch maandblad [Artikel]
Nolet, B.A. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.