help
Acties milieubeweging geven aanzet tot verandering \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Gif op druiven, landbouwkundige onmisbaarheid, Maximale Residu Limiet: allemaal woorden die de milieu - beweging en de landbouwwereld in de jaren negentig in de strijd gooiden om hun gelijk te halen. Een historische analyse van krantenartikelen en Tw ...
help
NemaDecide als voorbeeld van een goed businessmodel \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
NemaDecide is een beslissingsondersteunend systeem in de aardappelteelt. Met dit beslissingsondersteunende systeem kunnen adviseurs eindelijk een eenduidig advies geven aan aardappeltelers die last hebben van aaltjes in de bodem. Bovendien dient het ...
help
'We moeten toe naar teelt zonder chemische middelen' \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Een teelt waar politiek en maatschappelijk geen discussie meer over is. Dat is de toekomst die Sjaak Langeslag, voorzitter van de LTO-werkgroep Gewasbescherming, zich voorstelt. Dat lukt alleen als overheid en bedrijfsleven nu fors investeren in meer ...
help
'Stalklimaat veel beter dankzij snel scheiden mest' \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Bij de bron scheiden van varkensmest levert flinke winst op voor milieu en dierenwelzijn, is de stellige overtuiging van Martien van Kempen van pluimvee- en varkensbedrijf Kempfarm in Leunen.De veehouder wilde voor zijn varkens net zo’n goed stal - k ...
help
Uitgekiend onderzoek voor geïntegreerde gewasbescherming \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Binnen enkele jaren moeten alle boeren en tuinders in de EU overgaan op geïntegreerde gewasbescherming. Ook al is Nederland een eind op weg, zonder nieuw onderzoek lukt die omslag niet, stelt Piet Boonekamp van Wageningen UR.
help
Website bevordert internationale kennisuitwisseling \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Voor een omslag naar geïntegreerde gewasbescherming in de land- en tuinbouw is alle internationale, wetenschappelijke kennis nodig. Dat is de gedachte achter een nieuwe website die deze kennis gaat bundelen voor adviseurs in heel Europa.
help
NAK: onderzoek essentieel voor handhaven kwaliteit pootgoed \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Duizenden testen per jaar borgen de kwaliteit van het Nederlandse uitgangsmateriaal en stellen daarmee de export zeker. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen is een van de instanties die deze testen uit ...
help
Fruitteler zoekt grenzen op om emissie te verminderen \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Hein van Kekem, fruitteler in Ameide, combineert alle mogelijke maatregelen om het gebruik en de emissie van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Hij wil vooraan staan en is daarbij niet bang om risico’s te nemen.
help
Voor duurzaam teeltsysteem is kennis uit alle disciplines nodig \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
De leerschool was hard: verschillende onderzoeksprojecten kwamen er niet uit, een tuinder ging er zelfs aan failliet. Niemand had nog vertrouwen in chrysantenteelt los van de grond. Dat overkomt ons niet weer, dachten onderzoekers, we betrekken er nu ...
help
We zijn klaar met gewasbeschermingsonderzoek \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
De doelstellingen van het Convenant Gewasbescherming uit 2003 – met name 95 procent reductie in milieu belasting van het oppervlaktewater ten opzichte van 1998 – lijken te worden gehaald. Daarmee is er geen noodzaak meer voor de overheid om nog lange ...
help
'Voorspelbaarheid van de teelt is het belangrijkst' \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2010
Koppeling van ICT, logistiek en teelt levert het bedrijf Anthura ongetwijfeld extra winst op, is de overtuiging van anthurium-kweker Mark van der Knaap. Hij neemt deel aan het project Plant-iT. Ruim 150 rassen anthurium kweekt het bedrijf Anthura in ...
help
Winterswijkse Poort : deur staat op een kier voor nieuwe gebruikscombinaties \ Bouwstenen voor creatief ruimtegebruik : vier jaar praktijkervaring met meervoudig duurzaam landgebruik in Winterswijk [Hoofdstuk uit boek]
Akkerman, J. \ Cooten, A. van \ Noorduijn, L. \ 2003
help
Vader kan er niet mee ophouden : ook na overname blijft er plaats voor boer op bedrijf \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Noorduijn, L. \ 2000
help
Agrificatie heeft nog een lange weg te gaan : markt niet rijp voor grootschalige uitbreiding nieuwe gewassen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Noorduijn, L. \ 1999
Elk agrificatiegewas heeft zijn eigen specifieke problemen. Wat overeenkomt is de moeizame marktontwikkeling. In andere gevallen is de regelgeving een fikse hindernis Om die reden is er nog steeds gaan concreet gewas dat akkerbouwers kunnen telen dat ...
help
Geen gezeur met tevreden klanten : vooral aardappelen doen het goed bij verkoop aan huis \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Noorduijn, L. \ 1998
help
Rozentuin oase van rust : Bert Huls ontwerpt speciaal voor Boerderij een tuin \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Noorduijn, L. \ 1996
help
Fluitend aan het spuiten. Enquete: boeren blijken dik tevreden met hun hogedrukreinigers \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Noorduijn, L. \ 1996
Gegevens van onderzoek dat werd uitgevoerd door de Hogeschool Diedenoord in Wageningen
help
Brits vaccin tegen mastitis op komst : extra aandacht beperkt risico's van infectie \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Noorduijn, L. \ 1994
Verslag van Brits onderzoek naar de omstandigheden van mastitis-optreden, waarbij het gevaar van een hoge melksnelheid naar voren kwam
help
Intensief bedrijf haalt eindnorm niet : fosfaat en stikstof werken elkaar soms tegen \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Noorduijn, L. \ Wassink, H. \ 1994
In een bedrijfsvergelijking tussen 3 melkveebedrijven is via een rekenmodel de samenhang tussen het terugbrengen van het stikstof- en het fosfaatoverschot berekend
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.