help
Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Maas, P. van der \ Osuna, B. \ Wubbels, G. \ Wagenvoort, A. \ Notermans, G. \ 2019
Lozingen van gezuiverd industrieel afvalwater kunnen soms een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Online bewaking met biologische meetsystemen (biomonitoring) kan helpen bij het vroegtijdig detecteren van verande ...
help
Tularemie in Nederland, terug van weggeweest? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Koene, M. \ Rijks, J. \ Maas, M. \ Rosa, M. de \ Broens, E. \ Vellema, P. \ Engelsma, M. \ Pijnacker, R. \ Fanoy, E. \ Notermans, D. \ Tas, P. van de \ Giessen, J. van de \ Gröne, A. \ Roest, J. \ 2015
Tularemie is een zoönose veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis. Veel diersoorten kunnen besmet raken, al bestaan er grote verschillen in gevoeligheid. Haasachtigen en knaagdieren zijn erg bevattelijk voor de infectie. Tussen 1953 en 201 ...
help
Omvang van het psittacoseprobleem bij de mens: het belang van betrouwbare diagnostiek \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Hoek, W. van der \ Gageldonk-Lafeber, A.B. van \ Heddema, E.R. \ Notermans, D.W. \ Boer, J.W. den \ Nieuwenhuizen, A. \ Tjon-A-Tsien, A.M.L. \ Dijkstra, F. \ Meijer, A. \ 2014
Psittacose is een ondergediagnosticeerde oorzaak van pneumonie. In Nederland wordt de diagnose vooral gesteld op basis van serologisch onderzoek, waarbij 2 sera met een tussentijd van 2-3 weken onderzocht moeten worden. Een veel snellere diagnose is ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2012 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Biesta-Peters, E.G. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2014
In 2012 werden 77 patiënten gerapporteerd, waaronder 6 zwangere vrouwen (8%). Acht volwassenen overleden (14%). De incidentie in 2012 was 4,5 ziektegevallen per miljoen inwoners (2006-2011: 3,2 – 5,2 per miljoen). De meest voorkomende ziektebeelden i ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2011 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Biesta-Pepers, E.G. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2013
In 2011 werden 88 patiënten gerapporteerd met listeriose. Negen patiënten waren zwanger ten tijde van de Listeria-infectie, één kindje is overleden en er traden twee miskramen op. Daarnaast zijn 4 volwassenen overleden. De incidentie in 2011 was 5,2 ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2010 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jager, C.M. de \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Heerwaarden, C.A.M. van \ Heuvelink, A.E. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2012
Sinds 2005 bestaat een geïntensiveerde surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland. Vanaf 2006 worden daarbij ook de resultaten van de voedselmonitoring door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) betrokken. Sinds december 2008 is ...
help
Q-koorts bij kinderen gedurende de drie epidemische jaren weinig gemeld \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Slok, E.N.E. \ Vries, E. de \ Rietveld, A. \ Dijkstra, F. \ Notermans, D.W. \ Steenbergen, J.E. van \ 2012
We analyseerden de bij het RIVM beschikbare data over het aantal gemelde gevallen in Nederland onder kinderen (0-19 jaar) gedurende de periode 2007-2009 en maakten een schatting van het vermoedelijke aantal infecties en mogelijke aantal ziektegevalle ...
help
Epidemiologie van tekenbeten en erythema migrans \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Hofhuis, A. \ Pelt, W. van \ Giessen, J.W.B. van der \ Herremans, M.M.P.T. \ Notermans, D.W. \ Sprong, H. \ 2011
De ziekte van Lyme is een infectie, die meerdere orgaansystemen kan aantasten en zeer diverse symptomen kan veroorzaken. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de beet van een teek die Borrelia burgdorferi bij zich draagt. Sinds begin jaren negentig doet ...
help
Hoe krijgen we ooit de Lymediagnostiek onder de knie? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Herremans, M.M.P.T. \ Notermans, D. \ Hofhuis, A. \ Sprong, H. \ 2011
Over de waarde van de lymediagnostiek is veel discussie en het goed beoordelen van een lymeserologie-uitslag is lastig, omdat het niet één ziektebeeld maar verschillende uitingen kent. Daar komt bij dat ook de prestaties (sensitiviteit/specificiteit) ...
help
Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2009 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jager, C.M. de \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Heerwaarden, C.A.M. van \ Heuvelink, A.E. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2011
In 2009 werden 79 patiënten gemeld met listeriose, waarvan 55 via de aangifte. Drie patiënten waren zwanger waarbij één kindje is overleden. Daarnaast zijn 4 volwassenen overleden. De incidentie in 2009 was 4,8 ziektegevallen per miljoen inwoners. Al ...
help
Aantal huisartsconsulten blijf toenemen : is voorlichting en curatief beleid genoeg? : ziekte van Lyme in Nederland 1994-2009 \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Hofhuis, A. \ Harms, M.G. \ Giessen, J.W.B. van der \ Sprong, H. \ Notermans, D.W. \ Pelt, W. van \ 2010
Landelijk onderzoek onder huisartsen toont aan dat de incidentie van tekenbeten en erythema migrans tussen 1994 en 2009 sterk is toegenomen. De belangrijkste risicogebieden liggen in een strook langs kust en in het noorden en oosten van het land, met ...
help
Drie jaar Q- koorts in Nederland: snellere diagnose \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Hoek, W. van der \ Dijkstra, F. \ Wijers, N. \ Rietveld, A. \ Wijkmans, C.J. \ Steenbergen, J.E. van \ Notermans, D.W. \ Schneeberger, P.M. \ 2010
Nagegaan is of sinds de eerste uitbraak van Q-koorts in 2007 sprake is van snellere diagnostiek en behandeling en of verbetering hierin mogelijk is. Het lijkt erop dat bekendheid met het ziektebeeld tot een snellere diagnose leidt en gepaard gaat met ...
help
Seroprevalentie van Coxiella burnetii bij zwangeren in Noord-Brabant in 2007 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Meekelenkamp, J.C.E. \ Notermans, D.W. \ Rietveld, A. \ Marcelis, J.H. \ 2009
Een infectie met Coxiella burnetii geeft bij zwangere vrouwen verhoogd risico op een spontane abortus, intra-uteriene vruchtdood, vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht. Daarnaast hebben zwangere vrouwen een hoger risico op een chroni ...
help
Trends in gastro-enteritis van 1996 – 2006: verdere toename van ziekenhuisopnames, maar stabiliserende sterfte \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Pelt, W. van \ Notermans, D. \ Mevius, D.J. \ Vennema, H. \ Koopman, M.P.G. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2008
Voor 2006 wordt de trend in gastro-enteritis (GE) en specifieke verwekkers daarvan beschreven
help
Toepassing in de veehouderij is voorshands een brug te ver : kloneren van productiedieren vergt klinische reflectie \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Notermans, S. \ Hanekamp, J. C. \ 2008
De Food and Drug Administration heeft het kloneren van productiedieren vrijgegeven; de Europese Voedselautoriteit (EFSA) twijfelt nog en geeft aan meer gegevens nodig te hebben om tot een eindoordeel te kunnen komen. In het artikel wordt nader ingega ...
help
Twee landelijke explosies van gastro-enteritis door filet americain in 2005: mogelijkheden voor het terugdringen van gastro-enteritis door rauwe rundvleesproducten \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Hofhuis, A. \ Kivi, M. \ Doorduyn, Y. \ Pelt, W. van \ Havelaar, A.H. \ Stenvers, O.F.J. \ Lesuis, R. \ Notermans, S. \ Nieuwland, L.R. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
In het najaar van 2005 vonden vrijwel gelijktijdig 2 landelijke explosies van gastro-enteritis plaats: één veroorzaakt door Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) O157 en één door Salmonella Typhimurium DT104. Bij beide explosies bleek consu ...
help
Listeria monocytogenes beheersen : voedselveiligheidscriteria en hygiëne \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Notermans, S. \ 2007
Listeria monocytogenes-bacteriën veroorzaken voedselinfecties die als listeriose worden aangeduid. De groei van L. monocytogenes vindt plaats binnen een aantal grenzen. Hoe kan listeriose in voedingsmiddelen worden voorkomen?
help
Bacteriofagen in de aanbieding \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Notermans, S. \ Hoeij, K. van \ 2006
Een bacteriofaag is een virus dat bacteriën vernietigt. Wat zijn de eerste toepassingen van bacteriofagen en hoe werken ze in de praktijk? Zijn ze veilig in het gebruik?
help
Nieuwe EU regelgeving voedselveiligheid : testen is geen beheersmaatregel : HACCP-systeem wel \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Notermans, S. \ 2006
De Europese Unie introduceerde in 2006 een aantal nieuwe wetten met het oogmerk de veiligheid van levensmiddelen te verhogen. In dit artikel wordt ingegaan op enkele aspecten van 2 belangrijke nieuwe regelgevingen, te weten microbiologische criteria ...
help
Nieuwe EU-wetgeving voedselveiligheid \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Notermans, S. \ 2006
De nieuwe Europese wetgeving over voedselveiligheid stond centraal op het VMT-symposium Voedselveiligheid. Aan de orde kwamen de microbiologische criteria, mycotoxinen, parasieten en de wenselijkheid om de maximale residugehalten voor pesticiden verd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.