help
Precisiebemesten langs de kant (Bemesting : de teeltvrije zone respecteren) \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Dekeyser, D. \ Focqué, D. \ Nuyttens, D. \ 2019
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) onderzocht in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België of het haalbaar is om de breedte van de bemestingsvrije strook te laten variëren naargelang van de gebruikte bemestingstechniek. ...
help
Hoe precies werken onze spuiten? \ Management&techniek [Artikel]
Declercq, J. \ Nuyttens, D. \ 2017
Op basis van de verplichte driejaarlijkse keuring van spuittoestellen maakte ILVO een rapport dat een beeld schetst van ons huidige spuitmachinepark en zijn gebreken.
help
Evolutie van het spuitmachinepark in Vlaanderen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Declercq, J. \ Nuyttens, D. \ 2015
In België werd de verplichte keuring van spuittoestellen opgestart in 1996 en momenteel werden dus al zes volledige keuringscycli van drie jaar afgewerkt. De basisgegevens van elk spuittoestel werden sinds de eerste keuringscyclus (1996-97-98) via de ...
help
Ook bodemontsmettingsmachines zijn keuringsplichtig \ Management&techniek [Artikel]
Declerq, J. \ Nuyttens, D. \ 2015
Tijdens de vorige Belgische driejaarlijkse keuringscyclus (2011-2013) werden de bestaande keuringsprotocols voor de verschillende types spuittoestellen in het KB van 13 maart 2011 (BS 05/04/11) grondig aangepast om te voldoen aan de Europese richtlij ...
help
Microplastics in Nederlandse zoete wateren \ H2O online [Artikel]
Langelaan, I. \ Nuyttens, I. \ Jansen, M. \ Roex, E. \ Löhr, A. \ 2015
De Nederlandse zoete wateren raken in toenemende mate vervuild met plastic. De Nederlandse overheid maakt zich steeds meer zorgen over deze vervuiling. Met name de vervuiling met plastic deeltjes kleiner dan 5 mm heeft de aandacht wegens de potentiël ...
help
Nieuwe webtool voor juiste spuittechniek en middelengebruik \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
www.spuithulp.be werd op 8 januari 2015 gelanceerd als een nieuwe interactieve webtool die toelaat om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone, product, … telkens naargelang de teelt en het probleem. Voor la ...
help
Veel afkeuringen kunnen vermeden worden : resultaten van de 6de keuringscyclus veldspuiten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Declerq, J. \ Nuyttens, D. \ 2015
We geven een overzicht van de keuringsresultaten van de zesde cyclus (2011-12-13) die volledig afgewerkt werd. Alle resultaten hebben betrekking tot alle veldspuiten in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest.
help
Bereken de optimale bufferzone \ Management&techniek [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
Begin januari 2015 werd www.spuithulp.be gelanceerd. Deze interactieve webtool moet landen tuinbouwers ondersteunen om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone en product telkens afhankelijk van de (vollegro ...
help
Computersimulaties verbeteren spuittechniek \ Management&techniek [Artikel]
Verboven, P. \ Hendrickx, N. \ Nuyttens, D. \ 2013
Bij de gewasbescherming van fruitteelt is er bij het spuiten niet alleen aandacht nodig voor een optimale bescherming van de gewassen, maar ook voor de voedselveiligheid, het oppervlaktewater, naburige teelten en de omgeving in het algemeen. Hierbij ...
help
Praktijkgids gewasbescherming [Boek]
Demeyere, A. \ Goossens, F. \ Nuyttens, D. \ Pauwelyn, E. \ Van Hoof, K. \ Vanhille, A. \ De Cock, A. \ Trybou, M. \ 2013
Een duurzame gewasbescherming is noodzakelijk om mens, dier en milieu te beschermen tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. We hebben nood aan een duurzame landbouw maar tegelijkertijd een competitieve landbouw, waarmee de landbouwer op een ...
help
Gebruik propere spuitdoppen \ Management&techniek [Artikel]
Declerq, J. \ Nuyttens, D. \ 2013
Ondanks hun kleine afmeting zijn goed werkende spuitdoppen erg belangrijk in het verkrijgen van een correct spuitbeeld. Doppen die geregeld verstopt zijn, leiden bovendien tot bijkomend reinigingswerk, dat veel tijd in beslag neemt.
help
Insectendodende nematoden werken onvoldoende tegen trips in prei : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Pollet, S. \ Temmerman, F. \ Callens, D. \ Delanote, L. \ Beck, B. \ Nuyttens, D. \ 2013
Trips bestrijden met nematoden. Het kan. In glasteelten hebben een aantal proeven in het buitenland bewezen dat bladbespuitingen met insectdodende nematoden kunnen helpen om trips onder controle te houden. Het ILVO, UGent en Inagro testen dit sedert ...
help
Gewasbeschermingsmiddelen, laat ze niet vliegen! \ Management&techniek [Artikel]
Nuyttens, D. \ 2012
Naast puntvervuiling is drift de belangrijkste factor van verlies van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving. Het risico is afhankelijk van de gebruikte spuittechniek, het verspoten product, de gewaskenmerken en de weersomstandigheden. Wat zijn d ...
help
Hou je spuitboom stabiel \ Management&techniek [Artikel]
Nuyttens, D. \ 2012
De werkbreedte van veldspuiten is de laatste jaren alsmaar toegenomen. Werkbreedtes van 18 tot 27 m zijn standaard geworden, maar er zijn zelfs spuitbomen van meer dan 50 m op de markt. Door deze enorme afmetingen wordt het belang van een stabiele sp ...
help
Insectendodende nematoden tegen trips in prei : thema biologische en geïntegreerde teelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Pollet, S. \ Temmerman, F. \ Callens, D. \ Delanote, L. \ Beck, B. \ Nuyttens, D. \ 2012
In het kader van geïntegreerde bestrijding zijn insectendodende nematoden (aaltjes) een potentieel alternatief voor insecticiden. Het ILVO, UGent en Inagro werken al een aantal jaren samen om de toepasbaarheid van deze insectendodende nematoden in pr ...
help
Spuittechniek en -machines : demodag 18 september - ILVO \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Nuyttens, D. \ Braeckman, P. \ 2012
Uit de verkoopstatistieken van de leden van Fedagrim en de gegevens van de Dienst Keuring Spuittoestellen van het ILVO blijkt dat er de voorbije jaren voornamelijk werd geïnvesteerd in goed uitgeruste machines. Dit is op zich goed nieuws maar een cor ...
help
Geslaagde demodag spuittechniek : thema nieuwe teelttechnieken \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Debussche, B. \ Braekman, P. \ Nuyttens, D. \ Van De Putte, R. \ 2012
De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van de Vlaamse overheid organiseerde in samenwerking met vele partners een demodag spuittechniek op de grens tussen Melle en Merelbeke. De aanwezigheid van een 800-tal geïnteresseerden, het zonnige wee ...
help
Insectendodende aaltjes tegen koolvlieg? : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Pollet, S. \ Temmerman, F. \ Callens, D. \ Delanote, L. \ Beck, B. \ Nuyttens, D. \ 2012
Imagro test sinds 2010 de efficiëntie van insectendodende aaltjes of entomopathogene nematoden uit tegen een aantal plaaginsecten in groenten. In bloemkool wordt de bodemtoepassing tegen maden van koolvlieg onderzocht. Dit onderzoek loopt in samenwer ...
help
Effect van doptype, -configuratie en spuitrichting op indringing, depositie en bedekkingsgraad in klimop (Hedera algeriensis ‘Montgomery’) bij een horizontale spuitboom [Boek]
Foqué, D. \ Van Malderen, O. \ Nuyttens, D. \ 2011
Nagaan wat het effect is van het doptype en de dopconfiguratie op de indringing en depositie van de spuitvloeistof op klimop potplanten (Hedera algeriensis Montgomery). Hierbij werden de bespuitingen uitgevoerd met een horizontale spuitboom op teeltt ...
help
Effect van spuitrichting en luchtondersteuning op de indringing, depositie en bedekkingsgraad van een grove spuitnevel in klimop potplanten (Hedera algeriensis 'Montgomery') [Boek]
Foqué, D. \ Van Malderen, O. \ Nuyttens, D. \ 2011
De proeven werden uitgevoerd met een venturi spleetdop. Er wordt nagegaan of dit doptype in combinatie met luchtondersteuning en/of een gewijzigde spuithoek de depositie en bedekkingsgraad aan de onderzijde van de bladeren en dieper in het gewas nog ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.