Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 278

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Oenema
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie [Boek]
Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Vellinga, Th.V. \ Boer, J. de \ Haan, M.H.A. de \ Verloop, J. \ 2020
help
Strategieën precisiebemesting op gras \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Oenema, J. \ Lokhorst, K. \ 2019
In het project Grass4Farming is de afgelopen twee jaar op Dairy Campus en bij maatschap Kroes gewerkt aan een proof of concept voor strategieën (King John en Robin Hood) voor precisiebemesting binnen percelen voor grasland op basis van met sensoren g ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2018 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie [Boek]
Schröder, J. J. \ Šebek, L. B. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G. \ Vellinga, Th \ Boer, J. de \ 2019
help
Duurzame melkveehouderij door maatregelen: simuleren met DairyFarmSim : wiki Groen Kennisnet [Website]
Oenema, J. \ Verloop, K. \ Egaz, Y. \ Boer, J. de \ 2019
WURKS-project.
help
Stikstof-en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren : herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2019 [Boek]
Bikker, P. \ Šebek, L.B. \ Bruggen, C. van \ Oenema, O. \ 2019
Om de uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest te berekenen, kunnen veehouders gebruik maken van de zogenoemde forfaitaire productienormen of excretieforfaits in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Deze forfaitaire productie g ...
help
Factsheet ‘stikstofbronnen’ [Factsheet]
Oenema, O. \ Vries, W. de \ Dobben, H. van \ Kros, H. \ Velthof, G. \ Reinds, G.J. \ 2019
Factsheet t.b.v. Tweede Kamer Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
help
Fertile cities : nutrient flows from new sanitation to urban agriculture [Proefschrift]
Wielemaker, Rosanne \ 2019
Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan het begrijpen van het potentieel om de recirculatie van nutriënten tussen nieuwe sanitatie en stadslandbouw tot stand te brengen. Specifieke doelstellingen zijn (i) een analyse van de vraag naar en het ...
help
Kennisvragen Nutriëntenkringloop & Bodemvruchtbaarheid : cijfers en inzichten ten behoeve van de transitieagenda voor de Werkgroep Nutriëntenkringloop & Bodemvruchtbaarheid [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Oenema, O. \ 2018
help
Bedrijfsspecifieke mest- en kunstmestgiften op melkveebedrijven : onderbouwingen ten behoeve van de ‘BES’ in 2016-2018 [Boek]
Schröder, J.J. \ Hilhorst, G.J. \ Oenema, J. \ Verloop, J. \ 2018
In 2015, 2016 en 2017 is op een zestal melkveebedrijven onderzocht of zij op grond van hun geschatte hoge gewasonttrekking van stikstof (N) en fosfaat (P) en benutting van meststoffen, in elk van de daarop volgende jaren, meer dierlijke mest konden t ...
help
Wettelijk instrumentarium voor landbouwmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren : realisatie van nutriëntendoelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Velthof, G.L. \ Kistenkas, F.H. \ Groenendijk, P. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Oenema, O. \ 2018
De doelstellingen voor stikstof- en fosforconcentraties in grond- en oppervlaktewater uit de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn worden in bepaalde regio’s in Nederland op dit moment nog niet gehaald. Op basis van afspraken in de Stuurgroep Wate ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2017 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J. J.. \ Šebek, L. B.. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G.. \ Boer, J. de \ 2018
help
BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmeststikstof : resultaten 2014 en 2016 [Boek]
Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ Oenema, Jouke \ Gielen, Jaap \ 2018
help
Effect van beweiding met melkkoeien op ammoniakemissie [Boek]
Oenema, J. \ Verloop, K. \ 2018
Beweiding en verdunning van mest met water bij toediening verminderen de emissie van ammoniak op bedrijfsniveau. Om een bepaalde emissiebeperking of -niveau op bedrijfsniveau te realiseren kan in theorie gekozen worden tussen verdunning van mest bij ...
help
Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied : 25% reductie een haalbaar doel [Boek]
Verloop, Koos \ Verhoeff, Teus \ Oenema, Oenema \ Hoving, Idse \ Meerkerk, Barend \ Huijsmans, Jan \ Migchels, Gerard \ Haan, Michel de \ Eekeren, Nick van \ 2018
help
Nutrients In a Circular Economy (NICE) : bijdragen van Wageningen-UR aan de discussie over NICE [Boek]
Derikx, Piet \ Oenema, Oene \ Poppe, Krijn \ Vellinga, Theun \ Verloop, Koos \ Weijma, Jan \ Wolf, Pieter de \ Zwanenburg, Wyno \ WUR Agile Team CirculaResource \ 2018
help
Toetsing van de KringloopWijzer : gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas [Boek]
Oenema, J. \ Šebek, L.B. \ Schröder, J.J. \ Verloop, J. \ Haan, M.H.A. de \ Hilhorst, G.J. \ 2017
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2016 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2017
Kringloopwijzer actualisatie
help
De PerceelVerdeler: optimaal verdelen van de beschikbare mest op het melkveebedrijf [Boek]
Oenema, Jouke \ Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ 2017
help
BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015 [Boek]
Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ Oenema, Jouke \ Gielen, Jaap \ 2017
help
Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Oenema, O. \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.