help
Natuur in Nederland : beheren, behouden of beheersen? [Boek]
Donk, Ellen \ Olff, Han \ Reumer, Jelle \ Buiter, Rob \ 2018
help
Earth, worms & birds [Proefschrift]
Onrust, Jeroen \ Piersma. T. \ Olff, H. \ 2017
help
Griend, nieuwe inzichten, andere benadering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Smeele, Q. \ Govers, L. \ Olff, H. \ 2017
Griend is een klein eiland in de Waddenzee halverwege Harlingen en Terschelling. Het eiland is belangrijk voor broedvogels en als hoogwatervluchtplaats voor honderdduizenden trekvogels. Om Griend te behouden is het eiland in 2016 voorzien van een for ...
help
Laat Griend weer wandelen \ De levende natuur [Artikel]
Govers, L. \ Heide, T. van der \ Olff, H. \ Smeele, Q. \ Eijk, A. van der \ 2017
Het eiland Griend, halverwege Harlingen en Terschelling in de Waddenzee, kromp tot voor kort in omvang. In deze bijdrage wordt beredeneerd hoe Griend ‘zich gedraagt’ en waarom in 2016 200.000 kuub zand is opgeworpen om het eiland te behouden (foto 1) ...
help
Een wolf in schaapskleren [themanummer Nationaal Natuurnetwerk] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Olff, H. \ 2014
Visie van hoogleraar Ecologie, Rijksuniversiteit Groningen. "Kabinetsbeleid gericht op het lokaliseren van de besluitvorming over natuur is strijdig met zo'n beetje alle ecologische wetenschappelijke inzichten van de laatste vijftig jaar"
help
Waddensleutels : mosselbanken en andere biobouwers aan de basis voor een gezonde Waddenzee? [thema Waddenzee] \ De levende natuur [Artikel]
Heide, T. van der \ Weerman, E.J. \ Olff, H. \ 2012
De Waddenzee is een ecologisch gezonde zee met schoon water, uitgestrekte schelpdierbanken en zeegrasvelden. Dit is het streefbeeld voor 2030 dat staat beschreven in het programma 'Naar een rijke Waddezee', het programma waarin overheden en natuurorg ...
help
Open brief over het huidige natuurbeleid [Brief]
Olff, H. \ Aerts, R. \ Berendse, F. \ [ca. 2011]
Als gevolg van de economische crisis kiest het kabinet voor zware en disproportionele bezuinigingen op de rijksbudgetten voor natuur. Het gaat om 300 miljoen per jaar op een bedrag van 500 miljoen, een reductie van maar liefst 60%! Het oorspronkelijk ...
help
Hoe reageren kweldervegetaties op betreding door grote grazers? \ De levende natuur [Artikel]
Schrama, M. \ Heijning, P. \ Olff, H. \ Berg, M.P. \ 2011
In deze rubriek is ruimte voor studenten en/of promovendi om te laten zien met welk onderzoek ze bezig ze zijn of welke resultaten ze behaald hebben. De studenten of promovendi schrijven zelf over hun onderzoek, onder supervisie van hun begeleider. D ...
help
De Nederlandse biodiversiteit is met verder polderen niet te herstellen \ De levende natuur [Artikel]
Piersma, T. \ Olff, H. \ 2010
Het door de Verenigde Naties uitgeroepen 'internationale jaar van de biodiversiteit' is een goed moment om te evalueren of de ambities van 10 jaar geleden zijn waargemaakt. Dit artikel beschouwt de landschappen en de natuurwaarden die Nederland heeft ...
help
The translocation of rabbits in a sand dune habitat: survival, dispersal and predation in relation to food quality and the use of burrows \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Drees, J. M. \ Dekker, J. J. A. \ Wester, L. \ Olff, H. \ 2009
Verplaatsen van konijnen in de duinen: overleving, verspreiding en predatie in relatie tot voedselkwaliteit en het gebruik van holen. Het gecontroleerd en legaal uitzetten van konijnen (Oryctolagus cuniculus) wordt in Nederland niet toegepast. Toch z ...
help
De Kraansvlak pilot : wilde Wisenten in een Nederlandse context \ De levende natuur [Artikel]
Cromsigt, J.P.G.M. \ Olff, H. \ Linnartz, L. \ Verdonschot, R. \ Esselink, H. \ 2007
April 2007 zijn in een afgesloten gedeelte van Nationaal Park Kennemerduinen drie wisenten (Bison bonasus L.) uitgezet. Er volgen op termijn nog twee koeien en een kalf uit het Poolse Bialowieza en zullen naar het Kraansvlak worden gebracht zodra het ...
help
The psychological impact of the Foot and Mouth Disease crisis on Dutch dairy farmers \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Haaften, E.H. van \ Olff, M. \ Kersten, P.H. \ 2004
Farmers in general have to deal with many changes upon which traditional behaviour or knowledge has no answer. The psychological impact of the FMD-policy has hardly been investigated. In this study this impact was studied among dairy farmers by compa ...
help
Biodiversiteit in de Waddenzee : mogelijke implicaties van de verwaarlozing van kennis over zeebodemverstoringen \ De levende natuur [Artikel]
Versteegh, M.A. \ Piersma, T. \ Olff, H. \ 2004
In deze bijdrage komen de trends in de intensiteit van bevissing over de afgelopen decennia aan bod, en het daaraan gekoppelde overheidsbeleid, in relatie tot het beschikbaar komen van van wetenschappelijke kennis over de ecologische effecten
help
Herbivores as mediators of their environment : the impact of large and small species on vegetation dynamics [Proefschrift]
Bakker, E.S. \ 2003
Herbivoren in interactie met hun omgeving: de invloed van grote en kleine soorten op de vegetatie. De meeste graslanden zijn, of waren vroeger, begraasd door verschillende soorten herbivoren. Herbivoren kunnen een sleutelrol vervullen in grasland eco ...
help
Langetermijn veranderingen in de konijnenstand van Nederlandse duingebieden : oorzaken, en gevolgen voor de vegetatie [Boek]
Olff, H. \ Boersma, S.F. \ 1998
Konijnen in de duinen
help
Vegetation succession and herbivory in a salt marsh : changes induced by sea level rice and silt deposition along an elevational gradient \ Journal of ecology / British Ecological Society [Artikel]
Olff, H. \ Leeuw, J. de \ Bakker, J.P. \ 1997
help
Effects of vegetation management and raising the water table on nutrient dynamics and vegetation change in a wet grassland \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Oomes, M.J.M. \ Olff, H. \ Altena, H.J. \ 1996
help
Why do we need permanent plots in the study of long term vegetation dynamics? \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Bakker, J.P. \ Olff, H. \ Willems, J.H. \ 1996
help
Modellering van vegetatiesuccessie : hoe kunnen vegetatieveranderingen in natuurontwikkelingsgebieden voorspeld worden? [themanummer natuurvoorspelling] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Olff, H. \ Berendse, F. \ Verkaar, D. \ Wirdum, G. van \ 1995
help
Nutrient dynamics during restoration of fen meadows by haymaking without fertiliser application \ Restoration of temperate wetlands [Hoofdstuk uit boek]
Bakker, J.P. \ Olff, H. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.