help
Wind op Zee : bepaling van de waarde van geplande windparkgebieden voor de visserij [Boek]
Mol, Arie \ Oostenbrugge, Hans van \ Hintzen, Niels \ 2019
De ontwikkeling van windparken in de Noordzee heeft economische consequenties voor de visserij. In deze notitie is met behulp van de historische visserijpatronen in de periode 2010-2017 de waarde van de bestaande en geplande windmolenparkgebieden tot ...
help
Duurzame Noordzee kottervisserij in ontwikkeling : ervaringen, lessen en bouwstenen [Boek]
Quirijns, F.J. \ Steins, N.A. \ Zaalmink, B.W. \ Mol, A. \ Kraan, M. \ Strietman, W.J. \ Asseldonk, M.A.P.M. van \ Molenaar, P. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Baltussen, W.H.M. \ 2019
help
Mosseltransitie en natuurherstel : sociaal-economische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017 [Boek]
Oostenbrugge, J.A.E. van \ Steins, N.A. \ Mol, A. \ Smith, S.R. \ Turenhout, M.N.J. \ 2018
Door de ondertekening van het Mosselconvenant is in de periode 2008-2016 de traditionele bodemzaadvisserij gedeeltelijk vervangen door de productie van de mosselzaad met zogenoemde mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze studie geeft de ontwikkeli ...
help
Overview of the international fishing activities on the Cleaver Bank and Frisian Front : update with Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French data for 2010-2015 [Boek]
Hamon, Katell G. \ Hintzen, Niels T. \ Oostenbrugge, Hans J.A.E. van \ 2017
In response to a request to Wageningen University & Research from the Dutch Ministry of Economic Affairs an update of the data and analysis on the value of the fishing activities of the Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French fish ...
help
Overview of the Dutch fishing activities in the Hornsea Project Three wind farm area : trends in effort, landings and landings value for 2011-2015 [Boek]
Oostenbrugge, Hans J.A.E. van \ Hamon, Katell G. \ 2017
help
Overview of the international fishing activities on the Dogger Bank : update with Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French data for 2010-2015 [Boek]
Hamon, Katell G. \ Hintzen, Niels T. \ Oostenbrugge, Hans J.A.E. \ 2017
help
Balanceren op het Wad : de private sector en de baten uit Waddenzeebeheer [Boek]
Valk, O.M.C. van der \ Reinhard, Stijn \ Oostenbrugge, Hans van \ Strietman, Wouter Jan \ Turenhout, Mike \ 2017
De private sectoren in het Waddengebied ontlenen baten aan beheer dat wordt uitgevoerd voor natuurontwikkeling en ten bate van de economie in het Waddengebied. Het gaat hierbij om respectievelijk: recreatie en toerisme; recreatievaart; havens; visser ...
help
Costs of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector : addendum to LEI report 2015-145 [Boek]
Oostenbrugge, Hans van \ Turenhout, Mike \ Hamon, Katell \ 2016
Naast de kosten-batenanalyse die in Van Oostenbrugge et al. (2015) is uitgevoerd, biedt dit memorandum een schatting van de kosten van vier sluitingsvarianten voor het beschermen van het bentische ecosysteem van het Friese Front en de Centrale Oester ...
help
Costs of the final proposal for seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector [Boek]
Oostenbrugge, Hans van \ Turenhout, Mike \ Hamon, Katell \ 2016
help
Emissie Nederlandse Visserij : indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening [Boek]
Turenhout, Mike \ Hamon, Katell \ Oostenbrugge, Hans van \ Mol, Arie \ Klok, Arie \ 2016
help
Assessment of the impact of gillnet fishery on conservation objectives of seabirds in the Brown Ridge [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ Machiels, Marcel A.M. \ Wal, Jan Tjalling van der \ Hamon, Katell G. \ Oostenbrugge, Hans, A.E. \ 2015
help
Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper [Boek]
Meyer zu Schlochtern, A. \ Wetters, A. \ Ong, T. \ Kapteyn, M. \ Oostenbrugge, R. van \ Döpp, S. \ Vellinga, P. \ 2015
Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakehol ...
help
Economische kengetallen garnalenvisserij : aanvulling op 'Expert judgement garnalenvisserij' [Boek]
Turenhout, M.N.J. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Beukers, R. \ 2015
help
Effects of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds : a cost benefit analysis [Boek]
Oostenbrugge, Hans van \ Slijkerman, Diana \ Hamon, Katell \ Bos, Oscar \ Machiels, Marcel \ Valk, Olga van \ Hintzen, Niels \ Bos, Ernst \ Wal, Jan Tjalling van der Wal \ Coolen, Joop \ 2015
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijke kosten en baten voor zes varianten voor gebiedssluitingen voor de bescherming van het benthische ecosysteem op het Friese Front en de Centrale Oestergronden. De voorgestelde afsluitingen leiden tot e ...
help
Internationale benchmark Nederlands agrosectorbeleid : de helling van het speelveld [Boek]
Silvis, H. \ Stolwijk, H. \ Terluin, I. \ Oostenbrugge, H. van \ Veen, H. van der \ Wisman, A. \ Verhoeven, W. \ Bangma, K. \ 2014
help
Fasering discard ban : BO 2013 20-010-006 eindrapportage [Boek]
Pastoors, M. \ Buisman, E. \ Oostenbrugge, H. van \ Kraan, M. \ Beek, F. van \ Uhlmann, S. \ Helmond, E. van \ Overzee, H. van \ 2014
Onder Deens voorzitterschap werd tijdens de Visserrijraad van juni 2012 door de EU-ministers een principeakkoord bereikt over een “gezamenlijke benadering” (‘common approach’) ten aanzien van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Ee ...
help
Aanpassen aan klimaatverandering : kwetsbaarheden zien, kansen grijpen [Boek] - Tweede editie (april 2014)
Oostenbrugge, R. van \ Knoop, J. \ Muilwijk, H. \ Vonk, M. \ Ligtvoet, W. \ Döpp, S. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2014
Het Nederlandse kabinet wil in de eerste helft van 2016 een Nationale Adaptatie Strategie uitbrengen. Het PBL is gevraagd om de kennis over de mogelijke effecten van klimaatverandering bijeen te brengen en aangrijpingspunten hiervoor aan te dragen. E ...
help
Bodemberoerende visserij op de Noordzee : huidige situatie, recente ontwikkelingen en toekomstscenario’s [Boek]
Kuhlman, J.W. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ 2014
De toekomst van de bodemberoerende visserij laat zich lastig voorspellen vanwege het grote aantal ontwikkelingen die op de visserij afkomen. Deze zijn zowel beleidsmatig van aard (bijvoorbeeld de discard ban) maar gaan ook over zaken als ontwikkeling ...
help
Economische effecten van een aanlandplicht voor de Nederlandse visserij [Boek]
Buisman, E. \ Oostenbrugge, H. van \ Beukers, R. \ 2013
De totale netto kosten van invoering van een aanlandplicht voor de Nederlandse visserij bedragen naar schatting 6 tot 28 miljoen euro, afhankelijk van de wijze waarop de quota worden aangepast en van de prijs voor de aan te landen bijvangsten. Daarbi ...
help
Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.