help
Glastuinbouw halfgas : marsroutes naar 2010 (en verder) [Boek]
Oprel, L. \ 2002
help
Eminent emittent : een verkenning naar de verwachte broeikasgasemissies van agrosectoren in het licht van het instrument emissieplafonnering [Boek]
Oprel, L. \ Boomaerts, A.C.M.M. \ 2001
Een in 2001 gepubliceerde verkenning naar de verwachte broeikasgasemissies van agrosectoren in het licht van het instrument emissieplafonnering
help
De puntensystematiek voor gewasbescherming, energie en meststoffen in de glastuinbouw : uitwerking van de sectordoelstellingen door middel van een op MPS/MBT gebaseerde puntensystematiek [Boek]
Oprel, L. \ Kok, T. \ 2000
In deze publicatie wordt stapsgewijs beschreven op welke wijze de sectordoelen voor gewasbescherming, energie en meststoffen worden vertaald naar doelen op bedrijfsniveau. Voor gewasbescherming, energie en meststoffen zal bij de toetsing van de doels ...
help
Mest meester in de glastuinbouw : bemesting in 1985 en 2010 [Boek]
Oprel, L. \ Wees, A. van der \ 2000
Om de milieubelasting van de glastuinbouw terug te dringen, wordt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Glastuinbouw Wet Milieubeheer voorbereid. Deze AMvB is gebaseerd op het convenant ‘Glastuinbouw en Milieu’. Ten behoeve van deze AMvB z ...
help
Energiepotenties in de primaire landbouw in het licht van het klimaatprobleem [Boek]
Oprel, L. \ Beukeboom, J.A. \ 2000
help
Energie(k) vooruitblikken : energie in de glastuinbouw: 1997-2010 [Boek]
Oprel, L. \ 1999
De Algemene Maatregel van Bestuur Glastuinbouw (Wet Milieubeheer) bevat naast zogenoemde middelvoorschriften ook doelvoorschriften. Een van de doelvoorschriften betreft energie. In het kader van de vertaalslag van sectordoelen naar bedrijfsdoelen is ...
help
Agroketens en milieu : een schets van ontwikkelingen [Boek]
Oprel, L. \ 1998
help
Regeling structuurverbetering glastuinbouw : overheid subsidieert bedrijfsmodernisering \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Oprel, L. \ Meulendijks, Ch. \ 1997
help
Breken en bouwen voor bedrijf van de toekomst \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oprel, L. \ 1997
Toelichting op de "Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw" die vanaf 2 oktober 1997 van kracht is
help
Quick scan CO2-emissie en landbouw [Boek]
Velden, N.J.A. van der \ Dril, A.W.N. van \ Verhaegh, A.P. \ Sas, C.G.M. \ Oprel, L. \ 1997
help
Gebrek- en overmaatverschijnselen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oprel, L. \ Lataster, J. \ 1993
help
Hoe je een begrip tastbaar maakt : onderzoek naar uitwendige kwaliteit ficus \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dijkshoorn - Dekker, M.W.C. \ Weel, P. van \ Oprel, L. \ 1993
help
Economisch perspectief cultivarafhankelijk : grondkoeling en styromul bij Alstroemeria \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oprel, L. \ 1991
help
Kennis van prijsvorming essentieel voor goed beleid \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oprel, L. \ 1990
help
Vervroeging aanvoerperiode kan positie Gypsophila verbeteren \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oprel, L. \ 1990
help
An application of PLC and Bass model for dutch roses \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Oprel, L. \ 1990
Het Bass produkt-groei-model is bij 19 rozevarieteiten getoetst op geschiktheid om de produktlevenscyclus (PLC) voor rozen te bepalen
help
Hoe denkt de consument over Begonia als huisgenoot \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oprel, L. \ 1990
help
Onderscheidbaarheid van nieuw produkt bepaalt mate van succes : wat men niet herkent, wordt niet bekend \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oprel, L. \ 1989
De sortimentsvernieuwing ligt voor bloemisterijprodukten op een hoog niveau. De meeste introducties zijn niet succesvol en verdwijnen snel. Een kans van slagen hebben die produkten die onderscheidbaar zijn. Ook speelt de mate waarin kopers elkaar imi ...
help
Alstroemeria : kansen en bedreigingen [Boek]
Berg, A. van de \ Amsing, J. \ Os, P. van \ Oprel, L. \ 1989
help
Lichtbehoefte van potplanten : een classificatie op basis van een bedrijfsenquete [Boek]
Oprel, L. \ Vogelezang, J. \ Egberink, A. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.