help
Crane hardstands for installation of wind turbines [Boek]
Rooduijn, M.P. \ Arned, D.E. den \ Boukes, J. \ Jacobs, A.R. \ Ormel, W. \ 2019
This publication about hardstands for the installation of wind turbines is intended for experts designers, geotechnical engineers/designers, insurers, inspectors, equipment suppliers and other contractors and subcontractors. It will also be useful fo ...
help
Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines [Boek]
Rooduijn, M.P. \ Arend, D.E. den \ Boukes, J. \ Jacobs, A.R. \ Ormel, W. \ 2018
Deze handreiking biedt alle bij de bouw van windturbines betrokken partijen, dus ook vergunningverlenende instanties als waterschappen, handvatten bij een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp van kraanopstelplaatsen voor de bouw van w ...
help
Sensors and safety systems : the design of a safety system on the spraying vehicles that will spray in strawberry fields and orchards [Boek]
Ormel, R. \ 2012
The purpose of this thesis is to give an overview of existing sensors and safety systems on autonomous vehicles and how these systems can be used for the autonomous spraying vehicles.
help
Luchtdrukwisselsysteem van Krude : snel en eenvoudig : techniek in gebruik \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Ormel, R. \ 2010
Een lage bandenspanning is gewenst op het land, maar niet op de weg. Krude maakt luchtdrukwisselsystemen. Zit dit systeem op de trekker, dan kun je ook de bandenspanning van aangekoppelde werktuigen hiermee regelen
help
Veenhuis bollenkipper presteert goed \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Ormel, R. \ 2009
Jan Veenhuis verkoopt sinds 10 jaar landbouwkippers in een bollenuitvoering. De gebruikers zijn tevreden. De Veenhuis bollenkipper is een degelijke en betrouwbare kipper die doet wat hij moet doen
help
Dewulf Ra 3060 rooier blijft niet stilstaan \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Ormel, R. \ 2008
Als reactie op de vraag naar meer capaciteit en meer comfort voor de gebruiker, kwam Dewulf in 2005 met de opvolger van de R3000 Mega, de R3060. Naast meer capaciteit en comfort zou de machine ook beter omgaan met de aardappels en minder onderhoudsko ...
help
Honeybee cake with calcium : food and health 2003 [Studentenverslag]
Doets, E. \ Hogenboom, M. \ Kootstra, H. \ Ormel, G. \ Thuijls, J. \ [2003]
help
Veenkoloniale durvers verlaten traditionele bouwplan : meer asperges, hazelnoten en hypericum; minder aardappels en graan \ Pioniers op het platteland : boeren en tuinders op zoek naar nieuwe overlevingsmogelijkheden [Hoofdstuk uit boek]
Hazeleger, B. \ Ormel, J. \ 1994
help
Het meten van psychologisch welbevinden bij ouderen \ Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie / Nederlandse Vereniging voor Gerontologie [Artikel]
Kempen, G.I.J.M. \ Ormel, J. \ 1992
Verslag over een onderzoek omtrent meetinstrumenten waarmee het psychologisch welbevinden kan worden vastgesteld
help
Vooruit boeren in de Gelderse Vallei : een ondersteunend onderzoek met agrarische jongeren die kansen willen houden in de landbouw [Boek]
Ormel, J. \ 1990
help
Den Haag gunt boerinnen geen loon naar werken \ Landbouwmaand : kritisch tijdschrift voor land- en tuinbouw [Artikel]
Ormel, J. \ 1989
Verslag van de bespreking van het rapport 'Loon naar werken' van de Commissie Luimstra in de Tweede Kamer
help
Arbeid en gezondheid van boerinnen en tuindersvrouwen \ Landbouwmaand : kritisch tijdschrift voor land- en tuinbouw [Artikel]
Jansen, M. \ Ormel, J. \ 1989
Een van de conclusies uit het onderzoeksrapport "Arbeid en Gezondheid van vrouwen werkzaam in de agrarische sektor" luidt dat de materiele beloning en de rechtspositie van deze groep beter geregeld moet worden
help
Cursus "Vrouwen en Landinrichting" [Boek]
Ormel, L. \ Moor, A. de \ 1988
Tekstueel begeleidingsmateriaal voor een cursus onder verantwoordelijkheid van de Landinrichtingsdienst. Geconstateerd is nl. dat agrarische vrouwen geneigd zijn te denken dat zij over landinrichting een informatie-achterstand hebben t.o.v. hun manne ...
help
De lange weg van vrouwen door landbouworganisaties \ Landbouwmaand : kritisch tijdschrift voor land- en tuinbouw [Artikel]
Ormel, J. \ 1988
Over de vaak nog moeilijke posities van vrouwelijke bestuursleden binnen landbouworganisaties
help
Een flexibel informatiesysteem : informatie over lopend onderzoek wordt toegankelijker door databank CILO \ Wetenschapsbeleid [Artikel]
Ormel, J. \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.