help
Brabants mozaïek in ontwikkeling : een oproep voor gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie [Boek]
Nobbe, C. \ Haaften, E.-J. van \ Hoeksema, H. \ Boer, T. \ Bont, R. de \ Osinga, Y. \ 2018
Noord-Brabant staat voor grote transities met tal van nieuwe opgaven. We moeten zorgen voor voldoende duurzame energie. Dat vraagt onder andere om ruimte voor zonnepanelen en windmolens. De huidige landbouw schakelt over naar kringlooplandbouw met me ...
help
Vitale kustzone’s, Holwerd aan Zee [Factsheet]
Osinga, D. \ 2017
Dit project onderzoekt best practices en nieuwe kansen voor toerisme en natuur, met focus op de verbinding mens en zee. Doel is dat kustregio’s weer economisch en ecologisch vitaal kunnen worden. Met specifieke aanbevelingen voor Holwerd aan Zee, die ...
help
Rijke riffen in de Noordzee : verkenning naar het stimuleren van natuurlijke riffen en gebruik van kunstmatig hard substraat [Boek]
Duren, L.A. van \ Gittenberger, A. \ Smaal, A.C. \ Koningsveld, M. van \ Osinga, R. \ Cado van der Lelij, J.A. \ Vries, M.B. de \ 2016
help
Ontaarde bomen 2 : van waarneming tot advies : bevindingen moeten met de nodige nuance worden geformuleerd \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Rurup, F. \ Osinga, A. \ Kramer, H. \ 2015
In Bomen #29 kon u kennismaken met het praktijkonderzoek ‘Ontaarde bomen’ op Landgoed Larenstein, te Velp. Het onderzoek richt zich op het in leven houden van houtig plantgoed boven de grond, met als einddoel het onder de Eiffeltoren ophangen van een ...
help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland \ H2O online [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van kl ...
help
Proefproject om fatsoenlijk zakendoen te bevorderen \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Osinga, K.J. \ 2014
Een proefproject biedt agrarische ondernemers, telersverenigingen en coöperaties handvatten om oneerlijke handelspraktijken aan de kaak te stellen. Aan de Europese proef, waarbij Nederland is aangehaakt kunnen alleen ondernemingen deelnemen die zich ...
help
Workshop Biobased Ketens [Presentatie]
Osinga, D. \ Schriemer, O. \ 2013
Powerpointpresentatie van de workshop biobased ketens van de Kennisdag Plant in 2013. Er wordt ingegaan op het opzetten van biobased ketens en businessmodellen.
help
Bioplastics uit tomaat?? [Presentatie]
Osinga, D. \ 2013
Powerpointpresentatie van een project om bioplastic te maken uit reststromen uit de tomatenteelt.
help
Agro Vertrouwensindex [Website]
Jukema, G. \ Jongeneel, R. \ Dalhuisen, J. \ Jong, W. de \ Osinga, K.J. \ Zeinstra, F. \ Galen, M.A. van \ Breembroek, J. \ Klink, J. \ 2013
De Agro vertrouwensindex geeft op reguliere basis een beeld van de stemming onder agrarische ondernemers in Nederland. Naast het sentiment van de ondernemers wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling in enkele belangrijke bedrijfsfactoren, zoals kosten ...
help
Social media : the influence of social media on marketing [Studentenverslag]
Osinga, T. \ 2012
Social media are deemed to be important in the marketing landscape these days. Marketing managers are allocating their resources more towards social media and the popular media are also full of stories about the importance of social media. The questi ...
help
De ondergrond bestaat nog niet! : verbinden van onder- en bovengrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Osinga, J. \ Alphenaar, A. \ Meijerink, S. \ 2012
De 'bodemwereld' schreeuwt al jaren om aandacht van ruimtelijke ordenaars. Na jaren van technische innovatie onderkennen bodemdeskundigen dat sanering en ruimtelijke ontwikkeling niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden beschouwd. De bodemdeskundi ...
help
Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van de branche [Brochure]
Osinga, D. \ [2011]
Poster over de nieuwe opleiding Bollen Know-How.
help
Eindrapport PT 13644-01 : Consultancy onbekend wortelrot lelie [Brochure]
Osinga, D. \ 2010
Eindconclusie van onderzoek naar onbekend wortelrot in lelie. Uit de waarnemingen, de uitgevoerde enquête en de uit slagen van de aanvullende monsters kan met een redelijke zekerheid worden aangenomen dat Trichodoride aaltjes de primaire veroorzaker ...
help
GLB na 2013 wil sturen met financiële prikkels \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Snoo, A. de \ Osinga, K.J. \ 2010
Boeren mogen ook na 2013 rekenen op inkomenssteun uit Brussel. De verdeling wordt echter anders. Er komt een basispremie met een extra vergoeding voor een groene of blauwe dienst. Dat bleek uit een eerste voorstel van het Europees Gemeenschappelijk L ...
help
Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : onderzoek \ BloembollenVisie [Artikel]
Osinga, D. \ Kok, H. \ Vink, P. \ Dingemans, A. \ Vries, A. de \ Saathof, W. \ 2010
In lelies komen verschillende vormen van wortelrot voor. De belangrijkste veroorzaker van wortelrot is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Daarnaast komt er al jaren een vorm van wortelrot voor waarvan de veroorzaker onbekend is. Net als ...
help
Noord-Nederland : bloembollen en bloembollencultuur [Boek]
Osinga, D. \ Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur \ 2010
Beschrijving van de ontwikkeling van de bloembollenteelt in Noord-Nederland in de afgelopen honderdvijftig jaar. Aanleiding was het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).
help
De bruinvis is terug in de Oosterschelde \ Zoogdier [Artikel]
Zanderink, F. \ Osinga, N. \ 2010
De bruinvis is terug in de Nederlandse Delta en plant zich er zelfs er zelfs voort. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Rugvin, dat op verzoek van WNF Nederland wordt uitgevoerd. De onderzoekers willen achterhalen hoeveel bruinvissen er in de Oost ...
help
Coral culture [Poster]
Osinga, R. \ [ca. 2009]
Poster met informatie over het project CORALZOO, een samenwerking tussen onderzoeksinstituten, dierentuinen en publieke aquaria en de handel.
help
Project Bollen Know-How : een tussenstand \ BloembollenVisie [Artikel]
Osinga, D. \ 2008
In de Bollenacademie wordt sinds 2007 gewerkt aan het tweejarige project Bollen Know-How. Doel is het in stand houden en versterken van het kennisniveau in de bollensector
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.