help
Professionaliseer, agendeer en waardeer rioleringsbeheer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Haan, A. de \ Rombout, J. \ Wattenberg, F. \ Dijkstra, T. \ Oss, P. van \ 2015
Iedere rioleringsbeheerder vraagt zich vast weleens af of hij wel goed werk levert en of het niet beter (lees: goedkoper) kan. Deze vraag wordt echter ook steeds vaker vanuit de eigen organisatie gesteld. Herkenbaar?
help
Doelmatig aan het werk met het Rioleringsbeheerplan \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Herbermann, H. \ Oss, P. van \ Leeuw, G. de \ 2011
De wetgever heeft de zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater op hoog abstractieniveau ingevuld en heeft de specifieke uitwerking hiervan overgelaten aan de gemeenten. De gemeente moet de volksgezondheid beschermen en wateroverlast voorkomen, ...
help
Gebruik van wortelschermen : de mens is de falende factor! : wortelwering en wortelgeleidingen, wat zijn de overeenkomsten? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Brouwers, M. \ Oss, E. van \ 2010
Wat is wortelwering, hoe pas je dit toe, wat zijn de verschillen tussen wortelwering- en wortelgeleidingswanden en hoe wordt een antiwortelscherm ingezet?
help
Waterbeheer in China : verslag van een jubileumsymposium [thema water over de grens] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oss, G. van \ 2002
Op 21 maart 2002 hield de Vereiging Nederland China een symposium over waterbeheer in China. Aan het woord kwamen: de hoogleraren Schultz en Van Beek (TU Delft), Vermeer (Sinologisch Instituut Leiden), Van Westen (Verkeer en Waterstaat) en Kok (DHV W ...
help
Development of an off-line retrieval algorithm for ozone profiles from atmospheric spectra : final report [Boek]
Oss, R. van \ 2001
help
Resultaten van metingen in het Botlek / Pernis gebied : het vaststellen van koolwaterstof emissies in een industriegebied \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Keuken, M.P. \ Roemer, M.G. \ Oss, R.F. van \ 1998
TNO heeft in het kader van het Europese LIFE programma en in opdracht van het Ministerie van VROM een methode ontwikkeld om koolwaterstofemissies van afzonderlijke bedrijven in een industriegebied vast te stellen. De methode is gedemonstreerd in het ...
help
Textiel, kleding, mode : van producent naar consument [Boek]
Oss, F. van \ 1985
help
Sierwaarde Codiaeum sterk afhankelijk van licht en temperatuur \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Tyburg, M. \ Oss, P. van \ 1981
Literatuuronderzoek. Conclusie: optimale omstandigheden: fotoperiode van 12 uur, temperatuur 25 graden C, constante lichtintensiteit van 4 300 lux
help
Geschiedenis van maatschappij en cultuur [Boek]
Slicher van Bath, B.H. \ Oss, A.C. van \ 1978
help
Vegetatiekartering van het natuurreservaat "De Bruuk" bij Bredeweg (Gemeente Groesbeek) : veldwerk 1968, 1969 [Boek]
Nies, M.J.A. van \ Oss, W.T.L. van \ 1972
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.