help
Natuur Ambitie Grote Wateren : Factsheet Amerongse Bovenpolder [Factsheet]
Ottburg, F. \ Lammertsma, D. \ Maas, G. \ Janssen, J. \ Schotman, A. \ 2020
In het kader van ruimte voor de rivier is in het verleden het kwelmoeras gerealiseerd in de Amerongse Bovenpolder. Destijds zijn hier geen concrete ecologische doelen aan verbonden. Binnen NAGW is in 2018 en 2019 gekeken wat de ecologische effectivit ...
help
Natuur Ambitie Grote Wateren : Factsheet Vreugderijkerwaard [Factsheet]
Ottburg, F. \ Lammertsma, D. \ Maas, G. \ Janssen, J. \ Schotman, A. \ 2020
In het kader van ruimte voor de rivier zijn in het verleden meerdere stromende nevengeulen gerealiseerd in de Vreugderijkerwaard. Destijds zijn hier geen concrete ecologische doelen aan verbonden. Binnen NAGW is in 2018 en 2019 gekeken wat de ecologi ...
help
Natuur Ambitie Grote Wateren : Factsheet Cortenoever-Stokebrand [Factsheet]
Ottburg, F. \ Lammertsma, D. \ Maas, G. \ Janssen, J. \ Schotman, A. \ 2020
In het kader van de ruimte voor de rivier is in het verleden een deel van de IJsselover ontsteend bij Cortenover-Stokebrand en zijn twee geïsoleerde strangen door een particulier aangelegd. Destijds zijn hier geen concrete ecologische doelen aan verb ...
help
Natuurinclusief boeren op Terschelling : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Gerrits, G. \ Ottburg, F. \ 2020
Hoe ziet natuurinclusief boeren er in de praktijk uit? Waarom zou je dat als boer gaan doen en wat levert dat dan in de praktijk ook echt op? Wat lever je in als boer op je productie? En hoe compenseer je dat dan? Met al die praktische vragen bezocht ...
help
Zijn er nog ondergedoken waterplanten in de Molenpolder bij Tienhoven? : onderzoek naar de vitaliteit van de zaadbank in waterbodems van de Molenpolder bij Tienhoven in de provincie Utrecht [Boek]
Ottburg, Fabrice \ Roessink, Ivo \ 2020
De waterkwaliteit – en bijbehorende ecologie – is in de Molenpolder de afgelopen jaren sterk veranderd: van helder water met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie naar troebel water waarin ondergedoken waterplanten ontbreken. Ook de visstand is va ...
help
Special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ Duinhoven, G. van \ Al, E. \ Borkent, I. \ Bosch, J. \ Dam, C. van \ Gerrits, G. \ Haan, B. de \ Naaijen, C. \ Horst, J. van der \ Schmidt, P. \ Ottburg, F. \ Wijk, M. van \ 2020
help
Parkeren wij de natuur bij Speelpark Oud Valkeveen? : second opinion naar beschermde natuurwaarden en in het bijzonder de das (Meles meles) [Boek]
Ottburg, Fabrice \ Lammertsma, Dennis \ 2020
De gemeente Gooise Meren heeft een bestemmingsplan opgesteld voor speelpark Oud Valkeveen. Het speelpark trekt veel bezoekers met auto’s en bussen. Het speelpark is omringd door Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever en Natuurnetwerk Nederl ...
help
Afkreeften in openwatersystemen : onderzoek naar beheersvisserij van invasieve rivierkreeften in Dordtse wateren [Boek]
Roessink, Ivo \ Ottburg, Fabrice \ 2020
Invasieve rivierkreeften zijn op de Europese Exoten Verordening geplaatst en hebben momenteel de aandacht van waterbeherend Nederland. Om de populaties van deze invasieve exoten te beheersen, is visserij als mogelijk handelingsperspectief benoemd, ma ...
help
Wilde bijen op kano peddels [Brochure]
Ottburg, F. \ Lammertsma, D. \ 2019
help
Kansen voor wilde bijen in vogelparadijs Avifauna [Brochure]
Ottburg, F. \ Lammertsma, D. \ 2019
Stichting Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft binnen het park een diversiteit aan perken die variëren van diverse wild groeiende inheemse beplanting, waterpartijen, tot aan strak vormgegeven tuinen.Bij het aanleggen van een aantal van dez ...
help
BEEWILD op het Lübeckplein en omgeving in Zwolle [Brochure]
Ottburg, F. \ Roessink, I. \ 2019
help
RK Kerk Bennekom opent de deuren voor wilde bijen [Brochure]
Ottburg, F. \ Noordijk, J. \ 2019
help
Inrichting en beheer voor wilde bijen van Struytse Zeedijk en Vestingwallen Westzijde in gemeente Hellevoetsluis [Brochure]
Ottburg, F. \ Roessink, I. \ 2019
help
Eetbare stad Almere : een globale inventarisatie van eetbare soorten in de gemeente Almere [Boek]
Visser, Andries \ Dekking, Arjan \ Jansma, Jan Eelco \ Lahr, Joost \ Roosenschoon, Onno \ Grashof-Bokdam, Carla \ Ozinga, Wim \ Ottburg, Fabrice \ Belgers, Dick \ Smidt, Rob \ 2019
Aan Wageningen Universiteit & Research is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar 3 deelvragen: 1). Wat is er in Almere beschikbaar aan eetbaar groen?, 2). Wat is de huidige praktijk van het eetbaar groen en blauw in Almere? en 3). Hoe kan het a ...
help
De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites [Boek]
Ottburg, F. \ Lammertsma, D. \ 2019
Farm Frites wil niet alleen de geluidsoverlast richting de woonwijk tegen gaan, maar ziet gelijktijdig een kans om de geluidswal als duurzaam element in te zetten ten behoeve van de lokale biodiversiteit op hun fabrieksterrein. Een plek waar wilde bi ...
help
Zijn er kansen voor wilde bijen op het 80 km lange tracé van Leidingenstraat Nederland? [Dossier]
Ottburg, F. \ Scheper, J. \ 2018
help
Bij-vriendelijke geluidsschermen langs de A15 van Rijkswaterstaat [Dossier]
Ottburg, F. \ Scheper, J. \ 2018
help
Hoe kan inrichting en beheer van Proeftuin Randwijk worden verbeterd voor wilde bijen? [Dossier]
Ottburg, F. \ Cornelissen, B. \ 2018
help
Hoogstam fruitbrigade West-Betuwe voor wilde bijen [Dossier]
Ottburg, F. \ Cornelissen, B. \ 2018
help
N-wegen Brabantse Wal [Dossier]
Ottburg, F. \ Reemer, M. \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.