help
Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater [Boek]
Rutgers, M. \ Brand, E. \ Janssen, P.J.C.M. \ Marinković, M. \ Muller, J.J.A. \ Oomen, A.G. \ Otte, P.F. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.J.M. \ 2019
De GenX-technologie wordt gebruikt om onder andere coatings te produceren, zoals Teflon. Hierbij komt de stof HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy) propaanzuur, of FRD902/FRD903) vrij. Deze stof is giftig en verspreidt zich naar lucht, o ...
help
Verkenning zuiverende kassen \ H2O online [Artikel]
Otte, A. \ Schellekens, D. \ 2018
In een verkennende studie in opdracht van STOWA is de werking van zuiverende kassen verduidelijkt en zijn de claims van de fabrikanten geverifieerd. Een aantal bestaande installaties is onder de loep genomen en er zijn ontwerpen gemaakt voor twee bes ...
help
Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood [Boek]
Otte, P.F. \ Zeilmaker, M. \ 2017
help
A novel concept in ground water quality management: towards function specific screening values \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Swartjes, F.A. \ Otte, P.F. \ 2017
This paper is meant to initiate and feed the discussion on a more sophisticated procedure for the derivation and use of groundwater screening values (GSVs). To this purpose, the possibilities and tools for the derivation of function specific GSVs, i. ...
help
Opties voor een adequaat beoordelingskader voor grondwaterkwaliteit : normen en instrumentarium voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet [Boek]
Swartjes, F.A. \ Schijven, J.F. \ Smit, C.E. \ Blok, T. \ Otte, P.F. \ 2017
De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van de Omgevingswet. Vanwege deze overgang worden de regels voor het beheer van de grondwaterkwaliteit op termijn herzien. Het ...
help
Verkenning zuiverende kassen [Boek]
Otte, A. \ Schellekens, D. \ 2017
In deze verkenning worden de achtergronden en de werking van de systemen van de twee Hongaarse leveranciers beschreven en vergeleken met conventionele actiefslib systemen. Hierbij is geprobeerd zoveel mogelijk onafhankelijke informatie te verzamelen, ...
help
Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen- drinkwaterleidingen : methodiek voor de beoordeling van risico’s voor de drinkwaterkwaliteit [Boek]
Otte, P.F. \ Schans, M.L. van der \ Meerkerk, M.A. \ Swartjes, F.A. \ 2016
Het is mogelijk dat organische verontreinigingen in grondwater via kunststof (polyethyleen) drinkwaterleidingen de kwaliteit van het drinkwater aantasten. De verontreinigingen kunnen door de buiswand dringen en zo in het drinkwater terechtkomen (perm ...
help
Hoe gezond is stadslandbouw? : een literatuuronderzoek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schram-Bijkerk, D. \ Dirven-van Breemen, L. \ Otte, P. \ 2016
Buurtmoestuinen (stadslandbouw) op een gezonde bodem kunnen bij- dragen aan de gezondheid van bewoners en de kwaliteit van de leefom- geving. Door in deze moestuinen te werken bewegen mensen meer en eten ze meer zelfgekweekte groente en fruit. Er zij ...
help
Water zuiveren met wilgen \ Voedingsindustrie : vakblad [Artikel]
Boosten, M. \ Otte, A. \ 2015
In Scandinavië en de Verenigde Staten wordt al sinds jaren water gezuiverd met wilgenplantages. Deze milieuvriendelijk en financieel aantrekkelijke manier van water zuiveren biedt ook kansen voor Nederland, onder meer in de voedingsindustrie.
help
Healthy urban gardening [Boek]
Schram-Bijkerk, D. \ Dirven-van Breemen, E.M. \ Otte, P.F. \ 2015
This report describes a framework developed to study the associations between soil ecosystem services, ecosystem health, and human health in urban agriculture. The framework shows that many issues come together in urban agriculture. The presence of e ...
help
Van rioollasten tot rioollusten: de toekomst van de riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Balemans, M. \ Eck, B. van \ Grunsven, E. van \ Otte, A. \ Schöller, M. \ Starkenburg, W. van \ 2015
Wat is de toekomst van het riool? Zes zelfstandigen ontwikkelden een animatie, getiteld 'Van rioollasten naar rioollusten'. Daarmee schetsen zij hun visie op de waterketen en het riool in 2060. Een resilient riool: economisch, ecologisch, technisch e ...
help
Wilgen kunnen water goed schoon maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Otte, A. \ Boosten, M. \ Ham, M. van den \ 2014
Water zuiveren: het kan ook met wilgenplantages. Het voordeel is tweeledig: de wilgen zuiveren het water en de opbrengst van de plantages is als brandstof te gebruiken. Dat betekent: minder exploitatie van fossiele brandstoffen met minder CO2-uitstoo ...
help
Inventarisatie toets- en rekeninstrumenten [Boek]
Nijs, T. de \ Brand, E. \ Bulens, J. \ Geus, E. \ Gooijer, L. \ Hoogerbrugge, R. \ Otte, P. \ Verspoor, H. \ Zoonen, P. van \ 2014
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke toets- en rekeninstrumenten vergunningverleners kunnen gebruiken om de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving te beoordelen. Het toetsen rekeninstrumentarium kan onder andere worden vereenvoudigd a ...
help
Nieuwe kansen voor duurzame biomassa: afvalwater zuiveren met wilgen [Boek]
Otte, A. \ Boosten, M. \ 2014
Nederland heeft vooral ervaring met helofytenfilters als het gaat om natuurlijke waterzuiveringssystemen. In onder andere Zweden, Denemarken en de VS is echter ook ervaring opgedaan met waterzuiverende wilgenplantages. Deze plantages leveren nuttige ...
help
Waterzuivering met wilgen \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Otte, A. \ Ham, M. van den \ 2014
Wilgenplantages worden internationaal niet alleen steeds meer benut voor de productie van duurzame biomassa. Ze zijn ook zeer geschikt voor het zuiveren van afvalwater. Dit Bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor het combineren van biomassaproduc ...
help
Beoordeling bodem- en grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden : discussiestuk [Boek]
Swartjes, F.A. \ Wuijts, S. \ Otte, P.F. \ 2014
Uit de praktijk blijkt dat in Nederland circa 25% van de ruim 200 drinkwaterwinningen uit grondwater is beïnvloed door historische bodemverontreiniging. De beoordeling van de bronnen voor drinkwater (Drinkwaterwet) is over het algemeen beduidend stre ...
help
Kroos zuivert effluent effectief \ H2O online [Artikel]
Otte, A.J. \ Hoorn, M. van \ 2014
Bij rwzi Eelde is drie jaar geëxperimenteerd met het nabehandelen van het effluent met kroos. Bij een hydraulische verblijftijd van 2,5 dag werd meer dan de helft van het stikstof verwijderd en iets minder dan de helft van het fosfaat. Hierbij werd k ...
help
Afvalwater kostenneutraal en klimaatvriendelijk zuiveren met wilgen \ H2O online [Artikel]
Otte, A. \ Boosten, M. \ Ham, M. van den \ 2014
Wilgenplantages bieden perspectieven om kostenneutraal effluent van rwzi’s of bedrijfsafvalwater te behandelen. Doordat wilgen veel water verdampen, wordt al het afvalwater waarmee de plantages worden bevloeid door de wilgen gebruikt en is er per sal ...
help
Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : duurzaam benutten van bodem en ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nijs, T. de \ Mesman, M. \ Otte, P. \ 2013
Bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt voor activiteiten zoals warmte-koudeopslag, geothermie, kabels en leidingen en ondergronds bouwen. Om de beschikbare ruimte duurzaam te benutten is het van belang de eigenschappen van de bo ...
help
Kostenneutraal en klimaatvriendelijk zuiveren met wilgen [Boek]
Otte, A. \ Boosten, M. \ Ham, M. van den \ [ca. 2013]
Wilgenplantages lijken geschikt om bedrijfsafvalwater te zuiveren, evenals het effluent van rwzi's. Omdat wilgen veel water verdampen, wordt het (afval)water waarmee de wilgen worden bevloeid geheel opgenomen voor de vegetatie, waardoor er geen sprak ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.