help
Methoden voor trendanalyse bij de Evaluatie Meststoffenwet [Boek]
Ouwehand, P. \ Denneman, A. \ Fraters, D. \ Ge, L. \ Rozemeijer, J. \ Visser, H. \ Walvoort, D. \ 2019
Dit rapport is het resultaat van de Werkgroep Statistiek en geeft een overzicht van trendmethoden voor de Evaluatie Meststoffenwet (EMW). Het rapport richt zich specifiek op onderzoekers die met de trendmethoden werken. Daarnaast is er een werkwijzer ...
help
Trends door meetgegevens : keuzes bij een opdrachtverstrekking [Boek]
Denneman, A. \ Ouwehand, P. \ Fraters, D. \ Ge, L. \ Rozemeijer, J. \ Visser, H. \ Walvoort, D. \ 2019
Het bepalen van een trend door meetgegevens is niet triviaal. Het hangt af van welke trend-methodiek gebruikt is. Het hangt ook af van welke databewerkingen toegepast zijn. Elk instituut heeft zijn eigen werkwijze. Daardoor kan het voorkomen dat, op ...
help
Impacting nutrition through agriculture: examining the concept of nutrition-sensitive agriculture within the context of the Fair Planet program in Butajira, Ethiopia [Studentenverslag]
Ouwehand, Corinne \ 2017
The organization Fair Planet works with Ethiopian smallholder farmers. Their aim is to increase the vegetable yield and consequently the income and nutrition of smallholders by providing them with high quality vegetable seeds, tailored to local circu ...
help
Aquaculture business opportunities in Egypt [Boek]
Rothuis, A. \ Duijn, A.P. van \ Roem, A. \ Ouwehand, A. \ Pijl, W. van der \ Rurangwa, E. \ 2013
Egyptian fish farming has witnessed a spectacular development resulting in an industry that is number 7 worldwide and number 2 in tilapia production. As such the industry is an important contributor to Egypt's economy as well as a major provider of c ...
help
Meervleermuizen in Fryslân \ De levende natuur [Artikel]
Schut, J. \ Kuijper, D. \ Haarsma, A.J. \ Ouwehand, J. \ Limpens, H.J.G.A. \ Dullemen, D. van \ 2009
In Nederland zijn verschillende gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied voor de Meervleermuis (Myotis dasycneme), waarvan er vijf in Fryslân liggen. Maar zijn de aangewezen gebieden wel de juiste? En wat zijn de effecten van kunstlicht op de 'vlee ...
help
Experimental evidence of light disturbance along the commuting routes of pond bats (Myotis dasycneme) \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kuijper, D. P. J. \ Schut, J. \ Dullemen, D. van \ Toorman, H. \ Goossens, N. \ Ouwehand, J. \ Limpens, H. J. G. A. \ 2008
De verstorende effecten van verlichting op meervleermuizen zijn experimenteel onderzocht door het plaatsen van een sterke lichtbron (1.000 W) langs bestaande routes
help
Identiteit en multiculturaliteit : een interessante paradox [thema identiteit] \ Agora [Artikel]
Ouwehand, A. \ Horst, H. van der \ 2005
Verslag van onderzoek naar multicultureel bouwen. Terwijl er enerzijds een tendens is van een markt, die zich meer richt op de waarden van de consument, waarbij de indentiteit in de steden gestimuleerd wordt, is er anderzijds steeds minder acceptatie ...
help
Herstructurering Den Haag zuidwest: van projecten naar een samenhangende visie [projectdossier] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]Bijbehorende website
Ouwehand, A. \ 2005
Successen met herstructurering van woonwijken zijn vaak incidenteel. Zij komen vaak tot stand dankzij de inzet van enkele sleutelpersonen. Maar herstructurering van de - vaak uitgestrekte - naoorlogse wijken vraagt om kaders en samenhang. Vijf jaar g ...
help
Projectdossier herstructurering van Hoogvliet : Von Münchhausen aan de Oude Maas \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Ouwehand, A. \ 2004
In Hoogvliet worden dit najaar de eerste palen geslagen voor bijna 600 nieuwbouwwoningen. Daarnaast is de start gemaakt voor een woontoren van 33 verdiepingen. Een impressie van herstructurering van een oude industriewijk ten behoeve van Shell (Perni ...
help
Een perspectiefvol trio? : bewoners, identiteit en cultuurhistorische waarde \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Ouwehand, A. \ 2004
De rol van bewoners in het functioneren van wijken en bij herstructurering is meervoudig. In dit artikel komen drie voorbeelden aan bod: bewonerswensen Jerusalem, tuindorp Kethel en proeftuin Hoogvliet
help
Future wood supply from European forests : implications for the pulp and paper industry [Boek]
Nabuurs, G.J. \ Schelhaas, M.J. \ Ouwehand, A. \ Pussinen, A. \ Brusselen, J. van \ Pesonen, E. \ Schuck, A. \ Jans, M.F.F.W. \ Kuiper, L. \ 2003
The aim of this study is to provide quantitative insight into future actual supply of wood as a raw material (between 2005 and 2060) from European forests (36 countries). To do so, the degree to which apparent demand can be met is quantified with a f ...
help
De waterparagraaf in bestemmingsplannen [Boek] - versie 3.1
Ouwehand, J.P. \ 2002
De waterparagraaf is een verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan of besluit en beschrijft de uitwerking hiervan op het watersysteem en geeft aan welke eisen het watersysteem aan het besluit of plan oplegt. Om tot een zekere mate van standaardiser ...
help
Werkwijzer toetsing bestemmingsplannen : artikel 19-procedures [Boek]
Ouwehand, J.P. \ 2001
help
Bufferzones in de gemeente Zijpe : een kwestie van geven en nemen [Studentenverslag]
Brenkelen, P. van \ Leer, J. van der \ Ouwehand, A. \ 1992
help
Rechtop geplante hyacinten beter bestand tegen vorst \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Ouwehand, J. \ 1986
help
Bouwen voor de buurt geen fictie maar werkelijkheid \ Bouw : vakblad voor het bouwmanagement [Artikel]
Ouwehand, A. \ 1984
help
Over onderzoek naar woonlasten [Boek]
Fleischeuer, S. \ Laar, V. v.d. \ Ouwehand, A. \ 1983
help
De Wieden [Boek]
Ouwehand, M. \ Piek, H. \ Maas, F.W. \ 1976
Gebiedsbeschrijving (Natuurmonumenten) van Noordwest-Overijssel
help
Arbeidsverhoudingen in het Noorse staatsbosbeheer \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Ouwehand, M. \ 1950
help
Het Noorse staatsbosbeheer \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Ouwehand, M. \ 1950
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.