help
Toxocara-infecties bij mens en dier \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Overgaauw, P.A.M. \ 2018
Toxocara-infecties (toxocariasis) van hond en kat vormen een potentieel risico voor de mens wanneer deze infectieuze toxocara-eitjes opneemt uit de omgeving. De larven uit deze eitjes komen vrij in de darm, migreren door het lichaam om zich uiteindel ...
help
Onderzoek in het kort : Niet-meldingsplichtige zoönosen in de stal \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Oudheusden, D.E.C. \ Tostmann, A. \ Overgaauw, P.A.M. \ Hautvast, J.L.A. \ 2016
Er zijn verschillende ziekteverwekkers bij dieren die ook bij mensen ziekten kunnen veroorzaken (zoönosen), nadat zij direct of indirect in contact met dieren zijn geweest, bijvoorbeeld in een stal. Snelle herkenning van het ziektebeeld bij de mens d ...
help
Project in het kort : Hebben dierenspeciaalzaken en dierenasiels een rol in voorlichting over zoönosen? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Dam, A.S.G. van \ Rietveld, A. \ Hoeven, S. van \ Overgaauw, P.A.M. \ 2016
De GGD Hart voor Brabant heeft samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in 2014 onderzoek gedaan naar het kennisniveau van medewerkers in dierenspeciaalzaken en dierenasiels over zoönosen en hygiëne. Ongeveer driekwart van d ...
help
Verantwoord antibioticumgebruik in de gezelschapsdierenpraktijk : knelpunten en oplossingen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P. \ Wessels, R. \ 2013
Dierenartsen Paul Overgaauw en Roeland Wessels geven adviezen voor mensen die minder antibiotica willen voorschrijven. Welke knelpunten worden er daarvoor gesignaleerd in de praktijk, en hoe kun je daarmee omgaan? Vooral communicatie blijkt een belan ...
help
Antibioticumgebruik bij bijzondere dieren \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wessels, R. \ Overgaauw, P. \ 2013
Er staan in de Diergeneesmiddelendatabank weinig geregistreerde producten voor bijzondere dieren. Geregistreerde antibiotica voor bijzondere dieren blijken er nauwelijks te zijn.
help
Zoönosen van teken- en vlooien bij honden en katten \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Duijkeren, E. van \ Exel, J.C. van \ Overgaauw, P.A.M. \ Sprong, H. \ 2013
Teken en vlooien bij honden kunnen ziekten overbrengen. Sommige van deze ziekten zijn zoönosen. Dit artikel geeft een overzicht van door teken of vlooien overgebrachte zoönosen, waarbij hond en kat een rol spelen in de epidemiologie.
help
Vlooien en teken als vector voor bartonellose (kattenkrabziekte) en rickettsiose \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Veen, L. van \ Tijsse-Klasen, E. \ Sprong, H. \ Overgaauw, P.A.M. \ 2013
Teken en vlooien kunnen vector zijn voor de zoönosen bartonellose en rickettsiose. In deze studie is onderzocht of Bartonella- en Rickettsiasoorten in teken en vlooien in Nederland voorkomen. Bij circa 30 procent van de honden en katten met een vlooi ...
help
Is likken door hondentong minder vies? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P. \ Knapen, F. van \ 2012
Naar aanleiding van regelmatig opduikende berichten in de lekenpers over vermeende voordelen van het laten likken van onder andere wonden bij de mens door een hond, wordt een overzicht gegeven van de kennis die aanwezig is over de bijzondere antibact ...
help
Bestrijding van vlooien en teken bij hond en kat \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P.A.M. \ Duijkeren, E. van \ Sprong, H. \ Exel, J.C. van \ 2012
Vlooien en teken kunnen huidproblemen veroorzaken bij de hond en de kat, en ziekten overbrengen, ook naar de mens. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van de bestrijding van deze ectoparasieten.
help
Werken aan zoönosen : onderzoek in het kort \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Giessen, J. van der \ Overgaauw, P. \ 2012
Jaarlijks wordt door het RIVM in opdracht van en in samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het Nationale Symposium Zoönosen georganiseerd, waar nieuwe projecten en recente onderzoeksresulaten worden gepresenteerd. Onder de ...
help
Boekbespreking: Parasirtäre Zoonosen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P.A.M. \ 2009
Boekbespreking over het boek Parasirtäre Zoonosen van Wieland Beck en Nikola Pantchev. Het boek is geschreven vanuit de gedachte dat zoönosen ook in niet tropische landen veelvuldig voorkomen, niet alleen bij huisdieren, waarvan het aantal nog steeds ...
help
Longklachten bij honden in Nederland met een verontrustende oorzaak \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Dijk, E.P. van \ Overgaauw, P.A.M. \ 2009
De ziektegeschiedenis wordt besproken van 2 negen maanden oude honden, die in de praktijk werden aangeboden met toenemende dyspnoe. Onderzoek van bloed en longspoeling wees in de richting van een parasitaire oorzaak
help
Symposium zoönosen : toxoplasmose \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P. \ Langelaar, M. \ 2009
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerden het RIVM en de VWA op 4 november 2009 samen een Zoönosendag, dit jaar in de Eenhoorn in Amersfoort. Het doel van deze dag onderleiding van Jaap Wagenaar, (hoogleraar klinische infectiologie aan de f ...
help
Innovatieregeling dit jaar succesvoller dan in 2008 : KIGO-budget volledig toegekend \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Overgaauw, C. \ 2009
De afhandeling van de subsidieregeling voor innovatie KIGO verloopt dit jaar beter dan in 2008. Toen werd een derde van de projectaanvragen afgewezen. Dit jaar is het budget vrijwel volledig toegekend. Hoewel het totale toekenningsbudget voor het vmb ...
help
Groenprojecten leren en werken : Symbiose tussen onderwijs en bedrijfsleven \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Overgaauw, C. \ 2009
Hoewel bij bedrijven en onderwijsinstellingen het vertrouwen moest groeien, lijken de eerste projecten 'leren en werken' binnen groen redelijk succesvol. Toch zijn er ook leerpunten uit de pilotprojecten naar voren gekomen
help
Symposium zoönosen van alledag : RIVM, 7 november 2008 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Overgaauw, P.A.M. \ Langelaar, M. \ 2009
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM organiseerde in samenwerking met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie op 7 november 2008 een symposium over zoönosen. Het ochtendprog ...
help
Wereldcongres Veterinaire Parasitologie \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P. \ Claerebout, E. \ 2009
Het wereldcongres van de World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) vond dit jaar plaats van 9 tot 13 augustus 2009 in het Canadese Calgary. De onderwerpen van de bijdragen waren divers: van genomics, farmacologie, resis ...
help
Een worminfectie in de huid bij de hond : eerste autochtone geval van Dirofilaria repens in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P.A.M. \ Dijk, E.P. van \ 2009
De ziektegeschiedenis wordt besproken van een anderhalf jaar oude Engelse bulldog met een subcutane zwelling aan het dijbeen. Tijdens de excisie bleken zich hierin enkele Dirofilaria repens-nematoden te bevinden
help
Derde ONCOlogisch Treffen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Hendrickx, T. \ Overgaauw, P. \ 2008
Tijdens het weekeinde van 9 en 10 februari verzamelden zich weer meer dan 130 dierenartsen en 30 dierenartsassistentes in congrescentrum Kontakt der Kontinenten te Soesterberg tijdens het derde ONCOlogisch Treffen, georganiseerd door de Damenwerkende ...
help
Leren werken met gedragscode : nieuwe cursus aoc's voor beter werkplan \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]Gedragscodes Flora- en faunawet
Overgaauw, C. \ 2008
Om de Flora- en Faunawet werkbaar te maken, worden gedragscodes opgesteld. Op papier is alles duidelijk, maar weten de medewerkers buiten wat wel en niet kan? Vier onderwijsinstellingen ontwikkelden in opdracht van Stadswerk en VHG cursusmateriaal vo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.