help
Aan de slag met natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Datema, A. \ Verbij, E. \ Paassen, A. van \ 2017
Natuurinclusieve landbouw heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot een nieuw modewoord. Maar wat is het eigenlijk? Om de goede bedoelingen tot echte verbeteringen voor natuur en landschap te laten leiden, is het van belang het begrip helder in te kader ...
help
Milieueffecten van vlees en vleesvervangers : Eindrapport v1.2 [Boek]
Broekema, R. \ Paassen, M. van \ 2017
Dit rapport is in opdracht van De Consumentenbond geschreven en gaat over de milieueffecten van vlees en vleesvervangers. Doel van de studie is om de consument beter te informeren over de milieuprestaties van vleesvervangers en van vleesvervangers te ...
help
'Lerend beheren' voor effectief weidevogelbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Paassen, A. van \ Manhoudt, A. \ Kuiper, M. \ 2013
Actuele gebiedskennis over weidevogels is de basis voor het collectieve weidevogelbeheersplan, maar het vereist ook adequate communicatie en nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen in het veld. Dit artikel beschrijft de mogelijkheden voor het verb ...
help
Revival van de hoogstamboomgaard \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Paassen, A. van \ 2012
Hoogstamboomgaarden zijn fraaie, beeldbepalende landschapselementen in ons cultuurlandschap. Dit artikel beschrijft de waarden van hoogstamboomgaarden, de teloorgang in het verleden, maar ook de hernieuwde aandacht voor en aanplant van hoogstamboomga ...
help
Biogrout: grond verbeteren met bacteriën [geotechniek] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Paassen, L. van \ 2012
De eerste veldproeven zijn in najaar 2010 gestart, waarbij grond is verstevigd met behulp van biogrout. En wel in overleg met Gasunie, waterschap en in samenwerking met Deltares en TU Delft. Het grondverbeteringsproces dat gebruik maakt van bacteriën ...
help
Assortimentsonderzoek tomaat Duitsland : kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat [Boek]
Paassen, R. van \ 2012
Is het assortiment tomaten in het schap te groot? Er zijn vele typen tomaat, in vele verpakkingsvormen. Hoe gebruikt de consument de tomaat eigenlijk en heeft deze een voorkeur voor bepaalde verpakkingen? Kan de consument door de vele verschijningsvo ...
help
Assortimentsonderzoek tomaat Engeland : kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat [Boek]
Paassen, René van \ 2012
Is het assortiment tomaten in het schap te groot? Er zijn vele typen tomaat, in vele verpakkingsvormen. Hoe gebruikt de consument de tomaat eigenlijk en heeft deze een voorkeur voor bepaalde verpakkingen? Kan de consument door de vele verschijningsvo ...
help
Zorg voor natuur en landschap : handreiking voor zorginstellingen en groene organisaties bij het organiseren van dagbesteding voor zorgcliënten in natuur en landschap [Boek]
Oosterbaan, A. \ Paassen, A. van \ Neefjes, M. \ 2012
De combinatie van zorg en natuur is van onschatbare waarde. Om die combinatie succesvol te laten zijn is het wel belangrijk dat mensen uit de twee werelden ‘zorg’ en ‘natuur’ elkaar goed kennen. Zorginstellingen moeten weten wat natuur- en landschaps ...
help
Een kleurrijk palet voor een bijzondere functieverandering \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Paassen, H. van \ 2012
Rood voor groen en rood voor rood zijn inmiddels gemeengoed geworden. Maar wat nu als deze regelingen onvoldoende win-win opleveren voor grote projecten? Bijvoorbeeld omdat er ook waterberging komt, ruimte voor recreatie, werkgelegenheid. Hoe moet ee ...
help
Weidevogels in historisch perspectief \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Paassen, A.G. van \ 2012
Weidevogels zijn net zo kenmerkend voor Nederland als tulpen, molens en koeien in de wei. Nederland heeft wat met weidevogels, want ruim 11.000 vrijwilligers zijn elk voorjaar weer bezig om deze vogels aan een goed broedsucces te helpen. Dat gebeurt ...
help
Coming to a 'learning organization' for 'Presence' : the process and search for deepening the vision of Health Care Organization: ZorgSaam [Studentenverslag]
Assche, B. van \ 2012
Dit onderzoeksverslag heeft betrekking op een onderzoek aangaande het proces en de zoektocht van ZorgSaam om haar belevingsgerichte visie te kunnen verdiepen en te kunnen borgen. In dit onderzoek is nagegaan hoe de belevingsgerichte visie momenteel u ...
help
Samenwerking in elk gebied anders [Boek]
Moons, K. \ Paassen, A. van \ [ca. 2011]
Elk gebied kent zijn eigen mensen, zijn eigen geschiedenis en zijn eigen (on)mogelijkheden. Daarom verloopt het proces tot samenwerking bij weidevogelbescherming in het ene gebied veel sneller dan in het andere. In sommige gebieden bestaat weidevogel ...
help
Role of an explorative model for learning about sustainable agricultural development in Burkina Faso \ International journal of agricultural sustainability [Artikel]
Paassen, A. van \ Ridder, N. de \ Stroosnijder, L. \ 2011
Agricultural development is complex, highly dynamic and differs among varying contexts. Decision-making for sustainable agricultural development cannot be based on generalized science-based knowledge, but should include context-specific knowledge and ...
help
Mineral catalyzed bio-degradation of pharmaceuticals from Hospital wastewater at the plant of Isala hospital in Zwolle [Studentenverslag]
Dong, P. \ 2011
The goal of the SLIK project is to build and operate the first full-scale wastewater treatment plant to treat the sewage containing rests of medicines and hormones from the Isala hospital in Zwolle. To obtain more insights on the treatment steps, ope ...
help
Ruimtelijke samenhang grondgebruik bepalend voor succes grutto \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rienks, W. \ Paassen, A. van \ Rooy, B. van \ 2011
In het kader van het project Nederland Weidevogelrijk zijn de afgelopen drie jaar gestandaardiseerde weidevogeltellingen gedaan. Tijdens dezelfde telrondes is ook het agrarisch grondgebruik van alle percelen in de polder in kaart gebracht. Hiermee is ...
help
Participeren in Natura 2000: een utopie? : verwachtingen en ervaringen in het Natura 2000-gebiedsproces in de provincie Overijssel [Studentenverslag]
Huis in ’t Veld, M.J. \ 2011
Aan de hand van interviews op provinciaal- en op gebiedsniveau worden de participatieve verwachtingen en ervaringen in het Natura 2000-gebiedsproces onderzocht. Tevens wordt er gekeken naar een wenselijke vorm van participatie volgens de gebiedsparti ...
help
Understanding the adoption of organic farming in Zaolinwan Village, China [Studentenverslag]
Zhou, M. \ 2011
The objective of this research is to identify key factors behind both the adoption and non-adoption of farmers who live in Zaolinwan village by using the model for understanding farmers’ practices. Besides that, a further scrutinization and compariso ...
help
Geen keuzestress bij tomaten \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Paassen, R. van \ 2010
Het assortiment tomaten in het schap te groot? Hoe gebruikt de consument de tomaat eigenlijk en is er voorkeur voor bepaalde verpakkingen? Kan de consument door de vele verschijningsvormen en merken nog kiezen, of ontstaat er keuzestress? Het PT onde ...
help
Assortimentsonderzoek tomaat : kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat [Boek]
Paassen, R. van \ 2010
Het Productschap Tuinbouw deed een onderzoek naar het aankoopproces van tomaten in Nederland. Er zijn vele typen tomaat, in vele verpakkingsvormen. Hoe gebruikt de consument de tomaat eigenlijk en heeft deze een voorkeur voor bepaalde verpakkingen? K ...
help
Vrijwilligers in het nieuwe weidevogelbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Paassen, A. van \ 2010
Rijk en provincies introduceerden dit jaar een nieuw weidevogelinstrumentarium, onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Landschapsbeheer Nederland ziet ook binnen het nieuw instrumentarium, dat zich richt op samenwerking o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.