help
Herding cats in the supermarket : the lack of effect of descriptive norm messages on the choice for products with lower expected liking [Studentenverslag]
Pater, L. \ 2018
The number of overweight people is rapidly growing. To counteract this growth, the Dutch government informs consumers about overweight and responsible and healthy nutrition. However, consumers do not always act rationally and therefore providing info ...
help
Regionale effecten windmolenparken op zee : maatschappelijke effecten en analyse regionaal economische impact [Boek]
Hoefsloot, Niels \ Pater, Menno de \ Gent, Daan van \ Boer, Sara de \ 2016
Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In de periode augustus 2013 – maart 2014 heeft Decisio de Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone opgestel ...
help
Koninginnen van de Noordzee \ Agora [Artikel]
Pater, B. de \ 2015
Het zijn werelden van verschil: het kustgebied tussen Hoek van Holland en Den Helder en dat tussen Knokke en De Panne. Langs de Hollandse kust scheiden uitgestrekte duingebieden de badplaatsen van elkaar en een rechtstreekse verbinding ontbreekt. Lan ...
help
MKBA windenergie binnen de 12-mijlszone : maatschappelijke afweging van windenergie op zee binnen en buiten de 12-mijlszone [Boek]
Hoefsloot, N. \ Pater, M. de \ Wijnen, M. \ Gent, D. van \ Abma, R. \ Ruijgrok, E. \ Nelisse-Rovers, I. \ 2014
Ingegeven door Europese doelstellingen is in het Nationaal Waterplan (2009) de ambitie opgenomen om 6.000 Megawatt aan windenergie op de Noordzee op te wekken. De SER heeft onlangs het Energieakkoord voor een duurzame groei gepubliceerd, hierin onder ...
help
Meeting report : Deltas in Times of Climate Change : 24 – 26 September 2014 Rotterdam, the Netherlands [Congresverslag]
Pater, F. de \ Steenis, O. van \ 2014
Florrie de Pater, Ottelien van Steenis, Knowledge for Climate (eds) (2014). Meeting report all sessions, Deltas in Times of Climate Change II, 24-26 September 2014, Rotterdam, the Netherlands.
help
Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Wetenschappelijk artikel]
Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
help
130620 P07 Wim Pater [Video]
Pater, W. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Tijdsafhankelijk onderzoek Eemskanaal dijk' van Wim Pater (State of the Art Engineering) als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem op donderdag 20 juni ...
help
Hoe gaat het met het veen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ebbens, L. \ Heymans, J. \ Pater, F. de \ 2012
De afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd in de veenweidegebieden. We begrijpen de fysische processen rond veenoxidatie steeds beter, ook zijn afwegingskaders om tot beleidskeuzes te komen ontwikkeld. Provincies zijn bezig met het ontwikkelen v ...
help
De kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk \ Water governance [Artikel]
Zwaneveld, P. \ Grevers, W. \ Eijgenraam, C. \ Meulen, Y. van der \ Pluui, Z. \ Hoefsloot, N. \ Pater, M. de \ 2012
Het project Toekomst Afsluitdijk is gestart met als primaire doelstelling het treffen van passende maatregelen voor waterveiligheid tot 2100. Kan er ook méér gedaan worden met de Afsluitdijk? Deze vraag van het kabinet en de regio heeft ertoe geleid ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Boek]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Ruimte voor klimaat : praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten : cases, lessen, instrumenten [Boek]
Pater, F. de \ 2011
Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel ...
help
Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem [Boek]
Pater, F. de \ Steenis, O. van \ Westerbroek, I. \ Zweers, E. \ 2011
Florrie de Pater, Ottelien van Steenis (Klimaat voor Ruimte / Kennis voor Klimaat), Ineke Westerbroek, (CROW), Erik Zweers (gemeente Arnhem) (2011). Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem. De kennis- en netwerkdag bood all ...
help
Onderzoeksresultaten klimaatscenario’s, mitigatie, adaptatie, integratie, communicatie [Boek]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2011
Niemand kan in de toekomst kijken. Toch willen we Nederland nu aanpassen aan toekomstige veranderingen in het klimaat. Klimaatscenario’s verbeelden een mogelijk, toekomstig klimaat en helpen zo om verstandige besluiten te nemen over de inrichting van ...
help
Hotspots definition study [Boek]
Pater, F. de \ cop. 2010
Het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte hanteert vaak een multidisciplinaire benadering van het klimaatprobleem. Echter, meer aandacht was nodig voor de inbedding van het programma in de praktijk. Daarom besloot de Raad van Bestuur te starten met ...
help
Bossentransities in de tropen: van ontbossing naar bosuitbreiding \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Wiersum, K.F. \ Pater, C.H. de \ 2010
Jaarlijks neemt het totale areaal tropisch bos af, maar in sommige tropische landen (Costa Rica, India, Vietnam) neemt het bosareaal juist toe. Dit duidt erop dat tropische ontbossing gestopt kan worden en geen automatisch gevolg is van bevolkingsgro ...
help
Projecten eerste tranche mei 2010 [Brochure]
Pater, F. de \ 2010
Kennis voor Klimaat (KvK) is een onderzoeksprogramma waarin kennis wordt ontwikkeld voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dit betekent Nederland dusdanig inrichten dat het de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Wageni ...
help
De perfecte match : "aansluiting gediplomeerden op het werkveld in de hippische sector" : een studie naar succes- en faalfactoren [Studentenverslag]
Haze, A. \ Pater, W. \ 2010
In opdracht van het Nederlands Hippisch Kenniscentrum is onderzoek gedaan naar de aansluiting van mbo- en hbo-gediplomeerden op het werkveld in de hippische sector. In dit onderzoek staan succes- en faalfactoren centraal. Er is gekeken naar knelpunte ...
help
Deltas in Times of Climate Change : meeting report : international conference Rotterdam, the Netherlands 29 September-1 October 2010 [Congresverslag]
Pijnappels, M. \ Pater, F. de \ [2010]
Comprehensive report of the first international delta conference Deltas in Times of Climate Change in Rotterdam. The conference attracted over 1.150 participants from all over the world and from different backgrounds: science, policy and practice. Th ...
help
Klimaatopgaven in het stedelijk gebied [Presentatie]
Pater, F. de \ 2009
Pater, Florrie de (2009). Klimaatopgaven. Gepresenteerd tijdens de KvR-Produktendag op 15 oktober 2009 in Amsterdam. Het boek beoogt inspiratie te geven aan ontwerpers en beleidsmakers om klimaatadaptatie goed in plannen en ontwerpen op te nemen. Doe ...
help
De Zuidplaspolder voldoende veilig [Brochure]
Pater, F. de \ 2009
De Zuidplaspolder is het laagste punt van Europa. Ondanks de stijgende zeespiegel en grotere rivierafvoeren veroorzaakt door klimaatverandering is het er veilig om te wonen. Groen licht dus voor investeringen in woningbouw en bedrijventerreinen. Dit ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.