help
Bestrijding en beheersing van overmatige groei van de schimmel Leucocoprinus birnbaumii bij de teelt van Phalaenopsis [Boek]
Ludeking, D. \ Paternotte, P. \ Harmelink, R. \ Slooten, M. van \ cop. 2011
Bij de teelt van Phalaenopsis wordt als teeltmedium over het algemeen boombast gebruikt, al dan niet gemengd met verschillende vulstoffen zoals sphagnum of foam. Gedurende de teelt wordt regelmatig een plotselinge groei van schimmelpluis of vruchtlic ...
help
Speciale vormen Fusarium oxysporum veroorzaken ziekten : Fusarium verwelkingsziekte in tomaat geen probleem meer dankzij resistentie \ Onder glas [Artikel]
Paternotte, P. \ 2011
Fusarium oxysporum is een algemeen voorkomende bodemschimmel. Speciale vormen kunnen problemen veroorzaken zoals verwelkingsziekte en voet- en wortelrot in verschillende vruchtgroentegewassen, potplanten en snijbloemen en zuur in bolgewassen. Per gew ...
help
Fusarium solani veroorzaakt wortel- voet- en stengelrot : vooral paprika, maar ook tomaat, komkommer courgette en aubergine \ Onder glas [Artikel]
Paternotte, P. \ Arkesteijn, M. \ 2011
help
Verticillium blijft lastig te bestrijden schimmelziekte : ziekte vooral in grondgebonden teelten \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ Paternotte, P. \ 2011
Verticillium verwelkingsziekte of slaapziekte kan ernstige schade aanrichten. Het is een vaatparasiet, die de vaten verstopt, waardoor de plant uiteindelijk verwelkt. Op dit moment zijn de problemen het grootst in grondgebonden teelten als chrysant e ...
help
Rhizoctonia veroorzaakt voet- en wortelrot : vooral chrysant en radijs zijn vatbaar \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ Paternotte, P. \ 2011
Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomende bodemschimmel, die vooral schade veroorzaakt aan het begin van de teelt. Het is de veroorzaker van voet- en wortelrot in diverse groenten en bloemen in de vollegrond, zoals sla, chrysant, aster, hortensi ...
help
Sclerotinia vormt rattenkeutels op en in rottend weefsel : behalve in grondgebonden glasgroenten ook opkomend probleem in gerbera \ Onder glas [Artikel]
Paternotte, P. \ Arkesteijn, M. \ 2011
Sclerotinia sclerotiorum of ‘rattenkeutelziekte’ komt bij behoorlijk wat grondgebonden gewassen voor, zoals sla en diverse andere groenten. In de substraatteelt is deze ziekte geen probleem. Uitzondering is gerbera, waar deze schimmel de laatste jare ...
help
Valse meeldauwsoorten zijn heel waardplantspecifiek : infectie gaat snel en is moeilijk te bestrijden \ Onder glas [Artikel]
Paternotte, P. \ Arkesteijn, M. \ 2011
Valse meeldauw is een probleem in een groot aantal glastuinbouwgewassen. De symptomen bij aantasting door de schimmel lijken soms op die van echte meeldauw, maar het gaat hier om een heel andere groep van schimmels die zich anders gedraagt en lastig ...
help
Phytophthora veroorzaakt wortel-, stengel-, blad- en vruchtaantasting : groot aantal gewassen gevoelig voor Phytophthora \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ Paternotte, P. \ 2011
Phytophthora infestans is de veroorzaker van de beruchte aardappelziekte. In glasteelten wordt alleen tomaat incidenteel door deze ziekteverwekker aangetast. Maar een groot aantal gewassen in de glastuinbouw is wel gevoelig voor andere Phytophthora-s ...
help
Opsporen en bestrijden van Phytopthora [Presentatie]
Paternotte, P. \ [2010]
Presentatie over het voorkomen van Phytophthora multivesiculata bij Cymbidium. In een kasproef zijn enkele gewasbeschermingsmiddelen getest. Deze blijken wel preventief, maar niet curatief te werken.
help
Phytophthora in snijcymbidium opsporen en bestrijden \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Paternotte, P. \ 2010
Onderzoek heeft aangetoond dat phytophthora latent in het plantmateriaal van snijcimbidium aanwezig kan zijn en daarmee een grote besmettingsbron is. Het advies is om een aantasting te voorkomen en systematische fungiciden of een plantversterker toe ...
help
Besmettingsbronnen en bestrijding van Phytophthora bij Cymbidium : opsporen van besmettingsbronnen, testen van middelen [Boek]
Paternotte, P. \ 2010
Door Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek naar de ziekteverwekker Phytophthora multivesiculata, de belangrijkste veroorzaker van uitval bij Cymbidium. Behalve in de aangetaste bulben is de ziekteverwekker ook aangetoond in de wortels onder in ...
help
Voorkomen van uitval tijdens de eindfase van Kalanchoë [Boek]
Noort, F. van \ Paternotte, P. \ 2010
In de praktijk zijn er regelmatig problemen met uitval in de eindfase in de teelt van Kalanchoë door schimmels Bij bestudering van het probleem lijkt het erop dat bij bedrijven die calciumchloride gebruiken deze uitval niet optreedt. De vraag is welk ...
help
Besmettingsbronnen en bestrijding van Phytophthora bij Cymbidium [Poster]
Paternotte, P. \ 2010
Poster met onderzoeksinformatie naar Phytophthora bij Cymbidium. Er is onderzocht waar de besmetting plaats vindt en hoe dit is te voorkomen.
help
Beheersing van botrytis : Bio-studiegroep 3 maart 2010 [Presentatie]
Hofland-Zijlstra, J. \ Paternotte, P. \ Ludeking, D. \ 2010
Presentatie over beheersing van Botrytis, bio-studiegroep, 3 maart 2010. Meerdere methodes worden besproken en de effectiviteit is bekeken.
help
Biologische grondontsmetting '2.0' [Presentatie]
Ludeking, D. \ Paternotte, P. \ Runia, W. \ Molendijk, L. \ Böhne, S. \ 2010
Slide show horend bij een prsentatie over biologische grondontsmetting '2.0', een LNV-project
help
Bladvlekken in zomerbloemen: Phoma [Poster]
Slootweg, C. \ Helm, F. van der \ Vink, P. \ Boer, M. de \ Paternotte, P. \ Böhne, S. \ [2010]
Poster over een onderzoek van PPO naar bladvlekken. PPO verzamelt bladeren met bladvlekken en probeert de ziekteverwekker te vinden.
help
De bodem onder biologische grondontsmetting [Presentatie]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ Paternotte, P. \ Ludeking, D. \ Schomaker, C. \ 2010
Presentatie over de bodem onder biologische grondontsmetting
help
Doorontwikkelen biologische grondontsmetting (BGO) [Presentatie]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ Paternotte, P. \ Ludeking, D. \ Schomaker, C. \ 2010
Presentatie over doorontwikkelen biologische grondontsmeting (BGO)
help
Biologische grondontsmetting '2.0' : LNV-project BO12.10-007.04 Biologische grondontsmetting tegen ziekten en plagen (45) [Presentatie]
Ludeking, D. \ Paternotte, P. \ Runia, W. \ Molendijk, L. \ Böhne, S. \ 2010
Poster over biologische grondontsmetting tegen ziekten en plagen
help
Bestrijding van overmatige schimmelgroei in boomschors [Poster]
Ludeking, D. \ Paternotte, P. \ [2010]
Onderzoeken welke teeltmaatregelen en bestrijdingsmethodes het uitvalpercentage als gevolg van overmatige schimmelgroei kunnen terugdringen. Het onderzoek richt zich op preventieve als curatieve methoden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.