help
De paradox van een maakbare natuur - ingebakken en omstreden : betekenis culturele identiteit voor draagvlak natuurbeleid en -beheer [Boek]
Pedroli, B. \ During, R. \ 2019
Dit essay onderzoekt de veelvormigheid waarmee natuurbetrokkenheid kan worden getoond tegen de achtergrond van culturele identiteit. Culturele identiteit, hier gebruikt als verzamelnaam voor de binding van mensen met hun omgeving, speelt een rol bij ...
help
Versterking Grebbedijk als voorbeeld van participatie volgens de Omgevingswet [Boek]
Klostermann, J. \ Buuren, Michael van \ Loon-Steensma, Jantsje van \ Pedroli, Bas \ 2019
Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS-ON) heeft, in samenspraak met partners uit het HWBP-project Grebbedijk, aan Wageningen Environmental Research (WENR) opdracht gegeven voor een verkennende studie om handelingsperspectief te bieden voor RWS voor de ...
help
Verkenning monitor landschap : naar een robuust en breed gedragen systeem voor monitoring van landschap [Boek]
Koomen, A. \ Nieuwenhuizen, W. \ Pedroli, B. \ 2018
help
European nature in the plural : finding common ground for a next policy agenda [Boek]
Zeijts, Henk van \ Prins, Anne Gerdien \ Dammers, Ed \ Vonk, Marijke \ Bouwma, Irene \ Farjon, Hans \ Pouwels Rogier \ Beusen, Arthur \ Hartman, Mirjam \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Janse, Jan \ Knol, Onno \ Kok, Marcel \ Ludwig, Kathrin \ Petz, Katalin \ Puijenbroek, Peter van \ Smorenburg, Ineke \ Tisma, Alexandra \ Tol, Sandy van \ Veerkamp, Clara \ Wiertz, Jaap \ Clement, Jan \ Gerritsen, Alwin \ Knegt, Bart de \ Pedroli, Bas \ Schelhaas, Mart-Jan \ Sluis, Theo van der \ Schulp, Nynke \ Fleming, Bernie \ 2017
European landscapes contain a rich natural diversity that is cherished by many citizens. Protection of this diversity is laid down in policy strategies on European and national levels. Nevertheless, a recent review of the EU Biodiversity Strategy sho ...
help
Veerkrachtige robuuste natuur in het Rivierengebied [Poster]
Pedroli, B. \ [ca. 2017]
Het realiseren van veerkrachtige robuuste natuur in het rivierengebied in uitvoeringsprojecten lukt het best wanneer gebruik wordt gemaakt van systeemeigen natuurlijke processen (DNA van de rivier). Het is van belang om maatregelen te nemen op de jui ...
help
Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations : background report [Boek]
Dammers, Ed \ Ludwig, Kathrin \ Puijenbroek, Peter van \ Tisma, Alexandra \ Tol, Sandy van \ Vonk, Marijke \ Bouwma, Irene \ Farjon, Hans \ Gerritsen, Alwin \ Pedroli, Bas \ Sluis, Theo van der \ Hartman, Mirjam \ Prins, Anne Gerdien \ Smorenburg, Ineke \ Zeijts, Henk van \ Vader, Janneke \ Frissel, Joep \ Knegt, Bart de \ 2017
Throughout Europe, people experience and value nature in various ways, but they also experience the decline in biological diversity. Although successes have been achieved, nature policies have not been effective in all respects. Halting biodiversity ...
help
"The influence of civil society on cross-border spatial planning” : what is the contribution of civil society to the outcome of cross-border spatial planning projects? [Studentenverslag]
Gorissen, F. \ 2015
The field of cross-border studies has been approached from many different specialisations, but most of these focus on the institutional aspects of the cooperation and often do so from a top-down point of view. The aim of this study is to add a new di ...
help
The use of landscape in municipal policies : a research towards the implementation of landscape as defined in the European Landscape Convention [Studentenverslag]
Westerman, S. \ 2014
Landscape is a concept which is used in policies in Europe, as well as in the Netherlands. In the Netherlands care for the landscape has unofficially been decentralised towards the provinces. How Dutch municipalities deal with landscape in their poli ...
help
Voldoet Nederland nog wel aan de Europese landschapsconventie? [forum] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dessing, E.G.M. \ Pedroli, G.B.M. \ 2013
Voorjaar 2012 is onderzocht of Nederland nog voldoet aan de verdragsverplichtingen van de Europese Landschapsconventie (ELC). Dit in het kader van de Balans van de Leefomgeving. Uit deze analyse bleek, dat dit onvoldoende het geval is, omdat landscha ...
help
Impacts of renewable energy on European farmers : creating benefits for farmers and society [Boek]
Pedroli, B. \ Langeveld, H. \ 2011
This report presents results of the project Impacts of Renewable Energy on European Farmers. It focuses on the (potential) role that on-farm generation of Renewable Energy in the EU-27 may play both in realisation of national and EU environmental tar ...
help
Europa hindert Nederlandse ambitie \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Pedroli, G.B.M. \ 2009
Tientallen belangenorganisaties en overheden tekenden in september een landschapsakkoord om de alsmaar toenemende verrommeling een halt toe te roepen. Een unieke samenwerking en mooie ambitie. Maar daarmee is het Nederlandse landschap nog niet gered, ...
help
Groei, krimp en diversiteit in territoriaal Europa \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meeus, J.H.A. \ Pedroli, G.B.M. \ Schröder, R.R.G. \ 2009
Europese integratie steunt op territoriale cohesie. De meningen over dit begrippenpaar lopen uiteen van gelijke kansen op werk en welzijn voor alle burgers, via evenwichtige ontwikkeling van achtergebleven landstreken tot ruimtelijke ordening in heel ...
help
Sustainability of the wood chains between the Russian Federation and the Netherlands [Boek]
Arets, E. \ Schütz, P. \ Pedroli, B. \ 2009
In this report an overview of sustainability issues in Russian forestry is given, focusing on the European part of Russia and trade with the Netherlands. The present situation and developments in Russian forestry are described, taking into account th ...
help
The future of Dutch landscape research: Europe [Presentatie]
Pedroli, B. \ [2008]
WLO for Europe? From landscape knowledge to landscape action. A powerpoint presentation
help
Blueprint for EUROSCAPE 2020 : reframing the future of the European landscape : policy visions and research support [Boek]
Wascher, D. \ Pedroli, B. \ 2008
This Blueprint for EUROSCAPE 2020 proposes to undertake a radically new strategic operational approach for the European Union when defining targets for its territorial policies. The key principles are: (1) to establish a policy monitoring for rural d ...
help
Het geheim van de Europese Landschapsconventie \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Pedroli, G.B.M. \ Schröder, R.R.G. \ 2008
Met de Europese Landschapsconventie legt de Raad van Europa welbewust de nadruk op zachte aspecten van het landschap (cultuur, esthetiek en moraal) tegenover harde aspecten als economie en techniek. Verdragspartijen moeten het landschap beleidsmatig ...
help
Alles goed als het maar niet holistisch is? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Pedroli, G.B.M. \ 2008
De subjectieve beleving van het landschap is wezenlijk voor het landschapsonderzoek. Dat maakt het complex en tevens extra interessant. Hoewel sommigen terugschrikken voor een holistische benadering die hiervoor nodig is, ligt de sleutel voor duurzam ...
help
Gezocht, andere methoden en nieuwe partners : landschapsecologie en WLO \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Blust, G. De \ Dijk, J. van \ Beekman, F. \ Kempenaar, J. \ Opdam, P.F.M. \ Pedroli, G.B.M. \ Schouten, M.G.C. \ Turnhout, E. \ Vinke, G.B. \ Zouwen, M.W. van der \ 2008
De landschapsecologie is inmiddels een gevestigde wetenschap. Toch gaan de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap in Nederland en Vlaanderen nog steeds achteruit. Kunnen we rnet ons vakgebied dan niet meer positieve invloed hebben op landsc ...
help
Landschapsbeleid in Noordwest-Europa \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Wascher, D.M. \ Pedroli, G.B.M. \ Schröder, R.R.G. \ 2008
Dit artikel (Alterra) geeft een overzicht van ervaringen in een aantal omringende landen met de ontwikkeling en uitvoering van landschapsbeleid op nationaal en regionaal niveau. Het betreft: Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Engeland, Frankrijk, Belgi ...
help
Conclusions: towards a living European landscape \ Europe's living landscapes : essays exploring our identity in the countryside [Hoofdstuk uit boek]
Pedroli, G.B.M. \ Doorn, A.M. van \ 2007
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.