help
"Als professionals willen we alles beter maken in golf" \ GolfMarkt : statistieken, trends & ontwikkelingen [Artikel]
Boerdonk, J. \ Pelk, M. \ 2014
Onder leiding van het bestuur werd enkele jaren geleden een vernaderingsproces ingezet op de Rosendaelsche Golfclub. Golfprofessionals Boerdonk en Pelk speelden daarbij een belangrijke rol. "Onze succesfactoren zijn kwaliteit, ervaring en ondersteuni ...
help
Natura 2000-beheerplannen : binnen Nederlandse kaders samenwerken aan Europese natuur \ De levende natuur [Artikel]
Pelk, M.K.H. \ Lammers, M.T. \ Schipper, P.C. \ 2007
De Natura 2000-beheerplannen zijn een belangrijk middel om in goede samenwerking met alle betrokkenen afspraken te maken over de verdere uitwerking van de Natura 2000-doelen in omvang, ruimte en tijd en over beheer én gebruik van de gebieden. Belangr ...
help
Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000 gebieden \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Vries, N.P.J. de \ Pelk, M.L.H. \ Jalink, M.H. \ Schipper, P.C. \ 2007
Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van ...
help
Natura 2000 in Nederland en Vlaanderen: goed op weg naar duurzame instandhouding? \ De levende natuur [Artikel]
Pelk, M.L.H. \ Aggenbach, C.J.S. \ Schipper, P.C. \ Brink, F.W.B. van den \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ Decleer, K. \ 2007
In dit slotartikel zoekt de themaredactie een antwoord op de vraag of na de selectie van de Natura 2000-gebieden belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een "gunstige staat van instandhouding" van habitattypen en soorten
help
Varkens-MRSA op een pluimveebedrijf? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Leenders, A.C.A.P. \ Janssen, M. \ Renders, N.H.M. \ Pelk, M. \ 2007
Bij een bewoner van een pluimveebedrijf werd een niet-typeerbare MRSA gevonden. Na screening werd bij nog eens 4 volwassenen deze MRSA gevonden. Onderzoek wees kippenmest aan als de bron van de besmetting. In Nederland werd eerder MRSA bij varkens en ...
help
The Natura 2000 network in the Netherlands : setting targets and conservation objects \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Pelk, M.L.H. \ 2007
The author explains the philosophy and approach of the Dutch government regarding the development of conservation targets for Natura 2000. Natura 2000 is another ecological network, resulting from the EU Birds and Habitats Directives. Most of the Nat ...
help
Natura 2000 gebieden: hun doelen en hun beheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Pelk, M. \ Boom, F. \ 2004
Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, en beoogt het voortbestaan van specifieke habitattypen en soorten, zoals opgenomen in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn te garanderen door het nemen van speciale maatregelen. N ...
help
Kwaliteit door verbinden : waarom, waar en hoe? [Boek]
Pelk, M. \ 2000
Schetsboek voor robuuste verbindingen
help
Schetsboek : Nederland vanuit drie invalshoeken : biodiversiteit, mensen-wensen, kenmerkendheid-identiteit [Boek]
Pelk, M. \ Etteger, R. van \ Bal, D. \ Projectteam Kansrijkdomkaart \ 1999
help
De Waddenzee op weg naar het volgende millennium [Boek]
Pelk, M.H.L. \ 1998
help
Emancipatiebeleid in macro-economisch perspectief \ Mededelingen / Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding [Artikel]
Pelk, M. \ Bokhoven - McVay, P.E. \ Ban - Willinge Prins, C.E. van den \ 1989
Themanummer over economische zelfstandigheid van meisjes en vrouwen met o.a. een artikel van C.E. van den Ban-Willinge Prins
help
Landinrichting Mergelland-Oost : advies natuur, landschap en cultuurhistorie [Boek]
Pelk, M.L.H. \ Haartsen, A.J. \ 1988
Advies Natuurbeschermingsraad
help
Landinrichting Haren : advies natuur, landschap en cultuurhistorie [Boek]
Pelk, M.L.H. \ Vissers, H.J.S.M. \ 1988
Advies Natuurbeschermingsraad
help
Landinrichting West Zeeuws-Vlaanderen : raamadvies natuur, landschap en cultuurhistorie [Boek]
Marrewijk, A.A.M. van \ Pelk, M.L.H. \ 1987
Advies Natuurbeschermingsraad
help
Linten in het landschap : en hun belang voor behoud en ontwikkeling van de natuur [Boek]
Wonink, H. \ Pelk, M. \ Koetzier, B. \ Zonderwijk, P. \ Adviesgroep Vegetatiebeheer \ 1987
Over de betekenis van houtwallen, wegbermen, spoordijken en slootkanten vanuit ecologisch, landschapsecologisch, cultuurhistorisch en visueelruimtelijk gezichtspunt en de mogelijkheden om de functie ervan tot z'n recht te laten komen
help
Herinrichting Roden - Norg : advies natuur, landschap en cultuurhistorie [Boek]
Haartsen, A.J. \ Pelk, M.L.H. \ 1986
Advies Natuurbeschermingsraad
help
Landinrichting Beek : advies natuur, landschap en cultuurhistorie [Boek]
Pelk, M.L.H. \ 1986
Advies Natuurbeschermingsraad
help
Landinrichting Duiven - Westervoort : advies natuur, landschap en cultuurhistorie [Boek]
Marrewijk, A.A.M. van \ Pelk, M.L.H. \ 1986
Advies Natuurbeschermingsraad
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.