help
Collectiebeheer voor botanische tuinen, theorie en praktijk : handboek voor collectiebeheer van basaal tot wetenschappelijk niveau [Boek]
Wollenberg, B. van den \ Persoon, H. \ 2017
De plantencollectie is de kurk waarop elke botanische tuin drijft. Alle overige activiteiten zijn hier direct of indirect op gebaseerd. Het goed documenteren van plantencollecties is wellicht het meest typerende aspect van een botanische tuin, en het ...
help
Meer schermen in Gerbera zonder kwaliteitsproblemen : eindrapportage monitoringsproject [Boek]
Vanthoor, B. \ Tsafaras, L. \ Mei, M. van der \ Persoon, S. \ Zuijderwijk, A. \ Holstein, M. van \ 2017
In Nederland wordt er op ruim 200 ha Gerbera geteeld en door haar organisatiestructuur heeft de Gerberasector een uitgekiend onderzoeksprogramma. De Gerberateelt is zodoende een van de voorlopers van het doen van onderzoek naar, en vervolgens het toe ...
help
Eindrapportage monitoringsproject HNT Gerbera seizoen ’15-’16 [Boek]
Weel, Peter van \ Persoon, Stefan \ Mei, Martin van der \ Groot, Marco de \ 2016
help
Monitoringsproject "het nieuwe telen gerbera" [Presentatie]
Persoon, S. \ 2016
Presentatie van InnoAgro op de ALV Gerbera, onder andere over energiebesparing.
help
Zaaitechniek bepaalt succes \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Herder, C. den \ Persoon, L. \ Versprille, M. \ 2015
De opkomst en dus de uiteindelijke opbrengst is sterk afhankelijk van de zaaimethode. Ofwel, de zaaitechniek bepaalt het teeltsucces. DLV Plant onderzocht afgelopen najaar tijdens een zaaidemonstratie de pre’s en contra’s van de verschillende zaaitec ...
help
Zuiniger met CO2 bij gelijkblijvende of hogere productie? [Boek]
Hogewoning, S.W. \ Persoon, S.H. \ Trouwborst, G. \ Pot, C.S. \ Sanders, J. \ 2015
De effecten van langdurige blootstelling aan hoge CO2-concentraties op de benutting van CO2 voor de fotosynthese worden onderzocht bij tomaat en paprika. Het uiteindelijke doel is om CO2 op een efficiëntere manier in de glastuinbouw in te zetten: Op ...
help
Eindrapportage HNT Gerbera : 'de gerberateler aan zet voor HNT valorisatie' [Boek]
Persoon, Stefan \ Mei, Martin van der \ Groot, Marco de \ Zuijderwijk, Aad \ Weel, Peter van \ Gelder, Arie de \ Holstein, Mathieu van \ 2015
Sinds het najaar van 2009 is er onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Telen (HNT) in de Gerberateelt, gevolgd door meerdere valorisatietrajecten in de praktijk. Er was binnen de sector behoefte om deze kennis centraal bijeen te brengen, wat ook is geslaag ...
help
Lichtkleuren onderzoek: wat is de ontbrekende schakel voor succesvolle productieverhoging? : eindrapportage lichtkleurenonderzoek 2011-2012 [Boek]
Hogewoning, S.W. \ Sanders, J. \ Peekstok, T. \ Persoon, S. \ [ca. 2013]
Uit eerdere onderzoeken bleek dat LED-belichting bij vruchtgroenten niet resulteerde in meerproductie ten opzichte van belichting met SON-T. Dit komt ten dele door een lagere ontwikkelingssnelheid bij LED en ten dele door fysiogische problemen die va ...
help
Eindrapportage verantwoord innoveren : pilot project Lelie [Boek]
Persoon, S. \ Adrichem, P. van \ 2012
Tot op heden hebben wij gezien dat grote technische innovaties veelal door individuele bedrijven worden opgepakt. Daarnaast is er veelal geen beheerste projectmatige aanpak gevolgd. Dit heeft geleidt tot onverantwoorde risico’s voor de betrokken bedr ...
help
'Klasplanten', een nieuwe markt? : rapport over heilzame werking groen in schoolgebouwen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Persoon, J. \ 2011
'Groene longen in de klas'. Onder die naam verscheen een rapport over de toepassing van planten in schoolgebouwen. Onderzoek naar de effecten van planten op de gezondheid toonde aan dat groen heilzaam is voor leerlingen en leerkrachten. Nu de scholen ...
help
Groeiend Emsflower ziet toekomst in local for local \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Persoon, J. \ 2011
Wat groeien is, wist perkgoedteler Bennie Kuipers al jaren. Maar in plaats van zich te specialiseren in een teelt, wil Emsflower zich nu op een duurzame wijze specialiseren in een markt: local for local. En niet alleen met perkgoed. In de 8 ha nieuwb ...
help
Meer mesttoediening in aardappelen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Persoon, L. \ Krebbers, H. \ 2011
Aardappelen hebben een hoge stikstof-, fosfaat- en kalibehoefte. Daarom past dierlijke mest in het voorjaar goed bij deze teelt. Ook de financiële voordelen van mestafname en besparing op kunstmest maken dierlijke mest aantrekkelijk. Het risico op ri ...
help
Eindverslag LED Proeven TTO 2010-2011 : focus op energie [Boek]
Peekstok, T. \ Duyvesteijn, R. \ Persoon, S. \ Sanders, J. \ Jong, A. de \ 2011
Sinds 2008 voert TTO onderzoek uit naar LED belichting in de glastuinbouw. Uit deze onderzoeken, gefinancierd door ‘de Kas als Energiebron’ en TTO is gebleken dat bij het opgaande groentegewas tomaat de ontwikkelingssnelheid achterblijft indien ‘de k ...
help
Silicium toepassing in paprika [Boek]
Sanders, J.R. \ Persoon, S.H. \ 2011
Het element Silicium zou kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van plant en vrucht. De siliciumproef is uitgevoerd op kwekerij Vollebregt in Bleiswijk. Gedurende de proef is gebruikgemaakt van een onafhankelijke teeltadviseur paprika (Geert Sweere) ...
help
LetsGrow onder de vleugels van LTO groeiservice : meer digitale ondersteuning kennisuitwisseling \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Persoon, J. \ 2011
LTO Groeiservice heeft een breed ondernemersnetwerk, LetsGrow heeft kennis van software in de tuinbouw. Onlangs besloten de twee organisaties hun krachten te bundelen. Dat biedt ondernemers in het netwerk van Groeiservice een voordeel: eigen bedrijfs ...
help
Eindrapportage ‘Botrytis bestrijding zonder gas of gewasbeschermingsmiddelen‘ : verlaging sporendruk door luchtbehandeling middels UV-C [Boek]
Persoon, S. \ Sanders, J. \ 2010
De schimmel Botrytis cinerea is al jaren een van de belangrijkste ziekten in de Nederlandse glastuinbouw. Er is zowel recent als in het verleden relatief veel onderzoek gedaan naar Botrytis cinerea. De schimmel vormt voor vrijwel alle glasteelten in ...
help
Onderzoek naar invloed stralingswarmte en spectrale effecten LED belichting : teeltseizoen 2009-2010 : eindrapportage [Boek]
Persoon, S. \ Aulbers, A. \ 2010
Doelstelling van het onderzoek was het analyseren hoe het lichtspectrum en de inzet van stralingswarmte de groei en plantenontwikkleing van een tomatengewas onder LED belichting beïnvloedt.
help
RTS Stengeldichtheden bij paprika 13389-01 [Boek]
Sanders, J.R. \ Persoon, S.H. \ 2010
De doelstelling van de Bewegingsproef is te bepalen welke effecten beweging heeft op groei en ontwikkeling van een paprikaplant. Binnen de paprikateelt zijn er de laatste jaren ontwikkelingen gaande waarbij geëxperimenteerd wordt met variatie in sten ...
help
Eind rapportage een schone start : het gebruik van compost als onkruidonderdrukker [Boek]
Persoon, L. \ Dogterom, J. \ 2010
Onkruidonderdrukking door het aanbrengen van zwarte grond (compost) direct na het zaaien op de gezaaide rij geeft in potentie een goede onkruidonderdrukking als alles goed uitgevoerd wordt. Er is de afgelopen jaren veel kennis verspreid over het syst ...
help
'Onderzoek naar de kansen van het variëren van stengeldichtheden bij Paprika' : eindrapportage RTS SteP [Boek]
Persoon, S. \ 2009
In het teeltseizoen 2008 / 2009 heeft Proeftuin Zwaagdijk onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die een mobiel teeltsysteem zou kunnen bieden voor de paprikateelt. Het project droeg de naam RTS SteP en bestond uit twee delen. De delen waren: een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.