help
Klimaatverandering en natuurbeleid \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Piek, H. \ 2011
Klimaatverandering heeft invloed op de natuur en dus op het natuurbeleid. Moet dat natuurbeleid en -beheer dan aangepast worden? Mogelijk niet, maar de argumenten om het strikt uit te voeren zijn wel sterker geworden.
help
Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap [Boek]
Daalhuizen, F. \ Langeweg, S. \ Piek, M. \ Ruimtelijk Planbureau \ 2008
In sommige gebieden in Nederland is de openheid van het landschap de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt niet alleen door woningbouw. Ook de aanleg van nieuwe natuur en veranderingen binnen de agrarische sector zijn hier debet aan. Zo leiden ...
help
Plattelandsvernieuwing en landschapsveranderingen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Dam, F. van \ Daalhuizen, F. \ Piek, M. \ Sorel, N. \ 2008
De openheid van het landschap wordt bedreigd door ontwikkelingen in de agrarische sector en natuurbeheer. Dat is de conclusie van het rapport "Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap" van het Ruimtelijk Planbureau (opgegaan in het P ...
help
De karper, van liefdesvis tot zeldzaam cultuurras \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Piek, H. \ 2007
Langs menige gracht, vijver of plas zie je op mooie zonnige dagen een heel leger aan sportvissers hun kansen beproeven om een grote karper te vangen. Bij een geslaagde vangst wordt met veel visserslatijn de vangst later aan vrienden, familie en bij d ...
help
Zichtbaartijd vanaf de snelweg : eindelijk uitzicht op eenduidige definitie \ VI matrix [Artikel]
Breedijk, M. \ Piek, M. \ 2007
Zichtbaartijd: dat gaat om de tijd dat plekken in het landschap zichtbaar zijn vanuit de auto. De GIS gebaseerde methode waarmee 'snelwegpanorama's ' ruimtelijk kunnen worden vastgesteld heet viewshed. In combinatie met vaststelling van zaken die het ...
help
Snelwegpanorama's in Nederland [Boek]
Piek, M. \ Langeweg, S. \ 2006
Het is van groot belang, aldus dit rapport van het Ruimtelijk Planbureau, om de resterende panorama's langs de snelwegen te behouden. Van de 1753 uitzichten in Nederland blijkt ongeveer de helft door bouwplannen te worden bedreigd. Versterken van pan ...
help
De Ecologische Hoofdstructuur en klimaatverandering: waar kunnen we het beste investeren in meer ecologische veerkracht? [Boek]
Opdam, P. \ Pouwels, R. \ Vos, C. \ Reijnen, R. \ Kwakernaak, C. \ Agricola, H. \ Vries, S. de \ Ottburg, F. \ Hijdra, R. \ Zonneveld, T. \ Piek, H. \ Kooy, W. \ 2006
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft Alterra de vraag gesteld waar, mede bezien in het licht van de te verwachten klimaatverandering, de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur om extra accenten vraagt, en waar zich kansen zulle ...
help
Laagvenen, teloorgang of eeuwige bloei? : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Piek, H. \ Boosten, A. \ 2005
Van alle landschappen in Nederland zijn laagvenen wel het meest beïnvloed door menselijk handelen. Als gevolg van dit handelen is een rijke diversiteit ontstaan in flora en fauna. Dit artikel laat zien hoe Natuurmonumenten de afgelopen 100 jaar in ha ...
help
Een beeld van begrazing bij Natuurmonumenten : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Piek, H. \ 2005
Omstreeks 1970 is bij Natuurmonumenten begrazing als beheersvorm geherintroduceerd. De achterliggende gedachte was, dat dit de beste perspectieven bood voor de instandhouding van natuur- en landschapswaarde van de natuurterreinen
help
100 jaar veranderingen in natuurbeheer bij Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Piek, H. \ Tooren, B.F. van \ 2005
Geschiedenis van natuurbeheer in Nederland, onderverdeeld in de periodes: 1) De basis (1905-1930); 2) Vechten tegen de bierkaai (1930-1945); 3) Het experiment (1945-1960); 4) Ecologische benadering natuurbeheer (1960-1970); 5) De technologie van het ...
help
Dode dieren op de Veluwe nader bekeken \ Dood doet leven : de natuur van dode dieren [Hoofdstuk uit boek]
Piek, H. \ 2005
Natuurlijke processen worden in het moderne natuurbeheer steeds belangrijker. Natuurlijke bosontwikkeling, met grote grazers. Visie van Natuurmonumenten op natuurlijke sterfte van deze beesten
help
Aardkunde en natuurontwikkeling bij Natuurmonumenten \ Eigenaardig Nederland : aardkundig erfgoed van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Piek, H. \ 2005
Vanaf de begintijd van Natuurmonumenten werden aardkundige waardevolle gebieden aangekocht. Dit artikel geeft een aantal voorbeelden, onderverdeeld naar: geologische ontsluitingen; tectonische verschijnselen; glaciale verschijnselen; holocene objecte ...
help
Ehrlichia- en babesia-infecties bij de hond in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Zandvliet, M.M.J.M. \ Teske, E. \ Piek, C.J. \ 2004
Uit het archief van het laboratorium van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren werden alle honden geselecteerd die gediagnosticeerd waren met een B. canis- en/of E.canis-infectie in de periode 1992 t/m 2000, waarna deze gevallen nader werden ...
help
Landschappelijke waarden in de knel : stadsuitbreiding bedreigt Steenwijker Kamp \ Geografie [Artikel]
Verbers, A. \ Tuin, J. van der \ Piek, H. \ 2003
De gemeente Steenwijkerland zoekt bij Steenwijk locaties voor woningbouw. De stad ligt echter ingeklemd tussen een aantal bijzondere landschappen. Het belang van aardkundige waarden in de ruimtelijke ordening
help
Integrale verkenning benedenrivieren - De sterkte van dijken in relatie tot rivierverruiming : deelrapport dijken van de integrale verkenning benedenrivieren [Boek]
Piek, R. \ Bol, R. \ 2002
Integrale verkenning benedenrivieren
help
Ruigte: de perceptie door natuurbeheerders, boeren, burgers en buitenlui \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Meertens, H. \ Piek, H. \ 2002
Een schets van de opvattingen, oordelen en ervaringen van mensen en vanuit verschillende gezichtspunten
help
Tiengemeten, terug naar de natuur? \ Jaarverslag ... / Stichting Historisch Boerderij-onderzoek [Artikel]
Posthoorn, R. \ Piek, H. \ 2001
Visie van Natuurmonumenten op natuurontwikkeling.
help
K. J. Muller (1857-1942) : sportcomplexen, buitenplaatsen en tuindorpen - gezondheid als leidraad in architectuur [Boek]
Piek, M. \ Roding, J. \ Boersma, T. \ 2001
Karel Joan Muller (1857-1942) wordt in de architectuurgeschiedenis wel `de vader van de Twentse landhuizen' uit het begin van de twintigste eeuw genoemd, maar in feite valt zijn carrière in twee periodes uiteen. Samen met rijke Amsterdamse particulie ...
help
Wandelen in het verleden : KNNV-kamp in Zuidwest-Polen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Spruijt, P. \ Piek, H. \ 2001
Een glooiend landschap waar de tijd de afgelopen vijftig jaar lijkt te hebben stilgestaan
help
Veranderde inzichten over begrazing bij natuurbeheersers [themanummer begrazing] \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Siebel, H.N. \ Piek, H. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.