help
Hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire (sier)teelt : Project ReGrow4C \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Debode, J. \ Pieters, C. \ Blindeman, L. \ Vandecasteele, B. \ 2018
Het doel van het project ReGrow4C is om veensubstraten langer te gebruiken. De ontginning van veen staat ter discussie omdat veengebieden als uniek habitat worden beschouwd voor beschermde plant- en diersoorten. Bovendien gaat de extractie van veen g ...
help
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021 : VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinksen Vrijzinnige Partij [Boek]
Hilbers, Hans \ Schure, Klara \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Egmond, Petra van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Hoen, Maarten ’t \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Meerkerk, Jordy van \ Pieters, Marits \ Ros, Jan \ Sluis, Sietske van der \ Snellen, Daniëlle \ Vugteveen, Pim \ 2017
Zeven Nederlandse politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op drie ...
help
Groene vingers, zieke dieren : bestrijdingsmiddelen \ Dibevo-vakblad : het vakblad voor de ondernemers in de gehele gezelschapsdieren-, tuinartikelen- en hengelsportbranche [Artikel]
Pieters, S. \ 2017
Zodra de eerste lentezon zich laat zien, komt het tuingereedschap weer tevoorschijn. Uren spenderen we aan een schoon terras, een onkruidvrije groene grasmat en bloemrijke borders. De echte tuinfanaat heeft heel wat hulpmiddelen nodig. Naast mest en ...
help
Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in Dadizele (West-Vlaanderen) \ De levende natuur [Artikel]
Adriaens, T. \ Verzelen, Y. \ Pieters, S. \ Stuyck, J. \ 2017
Snel ingrijpen is bij biologische invasies essentieel om oplopende kosten door beheer of schade te vermijden. Het uitroeien van een populatie exotische boomeekhoorns in een park in de landelijke gemeente Dadizele illustreert dat snelle actie veel coö ...
help
Holland onder water : [themanummer] \ Holland : regionaal-historisch tijdschrift [Artikel]
Zeiler, F.D. \ Pieters, H. \ Roever, M. de \ 2017
In dit themanummer van Holland Historisch Tijdschrift staan verschillende rampen centraal, van watersnoden in de late Middeleeuwen tot de Zuiderzeeoverstromingen van respectievelijk 1825 en 1916. 1) Frits David Zeiler: Mirakels water. Overstromingen ...
help
Organische stoffen in het Drinkwaterbesluit: 1. Hoe geven we invulling aan de eisen voor ‘overige’ antropogene stoffen? \ H2O online [Artikel]
Houtman, C.J. \ Pieters, B.J. \ Velzeboer, I. \ Kroesbergen, J. \ 2015
Het Drinkwaterbesluit van 2011 stelt een signaleringsnorm voor van 1 μg/L voor niet nader gespecificeerde, zogenaamde ‘overige’ antropogene stoffen. Het Waterlaboratorium heeft een meetstrategie ontwikkeld waarmee drinkwaterbedrijven kunnen bepalen w ...
help
Gebruik van een hydraulisch model voor het waterbeheer in Nickerie, Suriname : mogelijkheden voor het gebruik van een model van het water systeem voor watermanagers in Nickerie, Suriname [Studentenverslag]
Pieters, Goke Florence \ 2015
help
Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrastmiddelen in het aquatisch milieu \ H2O online [Artikel]
Kools, S. \ Pieters, B. \ Roskam, G. \ Verheul, M. \ Stoks, P. \ 2014
Nieuwe stoffen in de waterketen hebben het laatste decennium veel aandacht gekregen in de watersector. Recent is veel kennis verzameld over allerlei medicijnresten in het water. Over stoffen die worden gebruikt bij Magnetic Resonance Imaging (MRI) is ...
help
MRI contrast media : Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrast media in het aquatisch milieu [Boek]
Kools, S.A.E. \ Roskam, G.D. \ Verheul, M.R.A. \ Pieters, B.J. \ 2013
Magnetische resonantie (MRI)-contrastmiddelen zijn nog relatief onbekend. De stoffen zouden de productie van drinkwater via natuurlijke zuivering kunnen bedreigen en daarom heeft RIWA een studie laten uitvoeren naar achtergronden zoals het gebruik, d ...
help
Doortrek van Bokjes in Laag Holland \ Limosa [Artikel]
Bom, R.A. \ Abma, J.F. \ Pieters, A.L. \ 2013
Het Bokje (Lymnocryptes minimus) is als doortrekker en wintergast niet zeldzaam in Nederland. Toch is er bijzonder weinig bekend over het voorkomen van deze soort in ons land. Dit komt ongetwijfeld door zijn heimelijke gedrag, goed omschreven in zijn ...
help
Analyserapport antibiotica screening Rijn : analyseresultaten van antibiotica screening van Lobith en Nieuwegein in 2012 [Boek]
Pieters, B. \ Kools, S. \ 2013
In Nederland worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Toch is relatief weinig bekend van het voorkomen en de verspreiding van antibiotica in oppervlaktewater. Daarom heeft RIWA-Rijn aan Grontmij B.V. verzocht om watermonsters te Lobith en Nieu ...
help
Herinneringscultuur van overstromingsrampen : gedenkboeken van de overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Pieters, H. \ 2012
De Zuiderzee vormde tot de afsluiting in 1932 een voortdurende bedreiging voor de gebieden die aan deze binnenzee lagen. Grote en vooral ook catastrofale overstromingen kwamen ongeveer eens per eeuw voor, maar kleinere overstromingen veel regelmatige ...
help
Geneesmiddelen in afvalwater: aanpak bij zorginstellingen of woonwijken? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vergouwen, L. \ Pieters, B. \ Palsma, B. \ 2011
Geneesmiddelen zijn ongewenst in oppervlaktewater vanuit het oogpunt van ecologische waterkwaliteit en drinkwaterbereiding. Daarnaast veroorzaakt de aanwezigheid van geneesmiddelen in het milieu maatschappelijke onrust. Om te weten waar je zinvol zou ...
help
Zorg : zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen emissies uit zorginstellingen - Dl. C: Eindrapportage [Boek]
Vergouwen, A.A. \ Pieters, B.J. \ Kools, S. \ 2011
Om emissie van humane geneesmiddelen naar het oppervlaktewater te kunnen reduceren is het noodzakelijk de belangrijkste bronnen en routes van geneesmiddelen naar het oppervlaktewater te kennen. Geneesmiddelen komen vooral via urine maar ook via feces ...
help
Environmental impact analysis in apple and pineapple juices concentrates supply chains : from China and Thailand up till the point of delivery at Cargill Flavor Systems in Amsterdam [Studentenverslag]
Dargan, A.E. \ 2011
The main purpose of this study is to compare the environmental burden of two different supply chains involving drums and flexi-tanks for apple juice (from China) and pineapple juice concentrates (from Thailand) at Cargill Flavor Systems to assess the ...
help
Zorg : zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen emissies uit zorginstellingen - Dl. A: Bureaustudie [Boek]
Pieters, B.J. \ 2010
In Nederland zijn in het oppervlaktewater emissies van verscheidene geneesmiddelen aangetoond. Om de emissie vanuit zorginstellingen nader te bepalen is het project ZORG (Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelen emissies uit zorginste ...
help
Pacht, de overheid bepaalt je inkomen : onderzoek naar de totstandkoming van de reguliere pachtprijzen voor losland [Studentenverslag]
Pieters, H. \ 2010
Onderzoek naar de wijze waarop het Landbouw Economisch Instituut (LEI) de maximale pachtprijs voor grond en gebouwen bepaalt volledig c.q. correct is. Kan het systeem verbeterd worden, en wat is de invloed van de pachtprijs op beheerde landgoederen?
help
Zorg : zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen emissies uit zorginstellingen - Deel B: Metingen. Dl. A: Casestudie verpleeghuis Waterschap Aa en Maas [Boek]
Pieters, B.J. \ Vergouwen, A.A. \ 2010
Waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven treffen regelmatig geneesmiddelen aan in het oppervlaktewater. Hoewel de effecten van geneesmiddelen in het watermilieu nog niet voldoende bekend zijn, zijn wetenschappers het er wel over eens dat ...
help
Zorg : zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen emissies uit zorginstellingen - Deel B: Metingen. Dl. B: Casestudie instelling voor verstandelijk gehandicapten Waterschap Brabantse Delta [Boek]
Pieters, B.J. \ Vergouwen, A.A. \ 2010
Waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven treffen regelmatig geneesmiddelen aan in het oppervlaktewater. Hoewel de effecten van geneesmiddelen in het watermilieu nog niet voldoende bekend zijn, zijn wetenschappers het er wel over eens dat ...
help
Zorg : zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen emissies uit zorginstellingen - Deel B: Metingen. Dl. C: Casestudie GGZ Instelling Waterschap De Dommel [Boek]
Pieters, B.J. \ Vergouwen, A.A. \ 2010
Waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven treffen regelmatig geneesmiddelen aan in het oppervlaktewater. Hoewel de effecten van geneesmiddelen in het watermilieu nog niet voldoende bekend zijn, zijn wetenschappers het er wel over eens dat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.