help
Verpakkingsanalyse met concrete actiepunten \ Voedingsindustrie : vakblad [Artikel]
Pieterse, W. \ 2020
De Europese wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen en afval verandert en de consument stelt steeds meer eisen. Dat heeft gevolgen voor álle partijen die verpakkingen op de markt brengen; ook voor foodproducenten. Wesley Pieterse van Repak ...
help
Plantgezondheid : hoe voorkomen we dat planten ziek worden? [Boek]
Govers, Francine \ Pieterse, Corné \ Termorshuizen, Aad \ Smit, Astrid \ 2020
help
Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem [Boek]
Cate, Bram ten \ Grashof-Bokdam, Carla \ Kruit, Jeroen \ Schoonderbeek, Jeroen \ Weggemans, Ruben \ Stuijt, Rob \ Duin, Duco \ Akker, Stefan van den \ Brouwers, Chanine \ Dell’Oro, Matteo \ Lührmann, Jullian \ Neer, Sibylla \ Pieterse, Chantal \ 2019
In het hoofdstuk ‘Inzichten studentenonderzoek’ worden inzichten uit de drie studentengroepen samengevat onder de thema’s Verbinding met de omgeving, Verblijfskwaliteit binnenstad en Groen als integratiekader. In het hoofdstuk ‘Bouwstenen vitale binn ...
help
Vogelgeluiden van tienduizend vogelsoorten online beschikbaar \ Nature Today [Artikel]
Pieterse, S. \ Vellinga, W.-P. \ Duin, D. \ Raes, N. \ 2018
Een leger van geluidenjagers, liefhebbers en professionals, bouwt samen aan de grootste openbare vogelgeluidencollectie ter wereld: Xeno-canto. Deze rijke bron voor biodiversiteitsonderzoek is nu met hulp van de Netherlands Biodiversity Information F ...
help
Examining users’ design preferences regarding the architectural design features of the office-type workplace : a quantitative approach of user participation applied to hospitals [Studentenverslag]
Pieterse, Chantal \ 2018
help
Soortenrijkdom Noordzee [Poster]
Bos, O.G. \ Gittenberger, A. \ Boois, I.J. de \ Asch, M. van \ Wal, J.T. van der \ Cremer, J. \ Hoorn, B. van der \ Pieterse, S. \ Bakker, P.A.J. \ [ca. 2017]
help
Soortenlijst Nederlandse Noordzee [Boek]
Bos, O.G. \ Gittenberger, A. \ Boois, I.J. de \ Asch, M. van \ Wal, J.T. van der \ Cremer, J. \ Hoorn, B. van der \ Pieterse, S. \ Bakker, P.A.J. \ 2016
In dit rapport is een soortenlijst opgesteld voor de Nederlandse Noordzee in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Er is behoefte aan een concrete lijst van inheemse en niet-inheemse Noordzeesoorten omdat het rijk direct en indirect werk ...
help
Toepassing en uitwisseling van waterdistributiekennis in Zuid‐Afrika \ H2O online [Artikel]
Pieterse, I. \ 2015
Waterbedrijven in Zuid-Afrika kampen met hoge lekverliezen. Daarnaast hebben ze te maken met maatschappelijke factoren als de trek naar de stad, een significant stijgende vraag, de ‘informal settlements’ en de politieke context voor de tarieven. KWR ...
help
Het Groene Hart in beeld : een uniek veengebied midden in de Randstad [Boek]
Pieterse, N. \ Broek, L. van den \ Pols, L. \ Huitzing, H. \ 2015
‘Vrijwel alles is al geschreven over het Groene Hart.’ Deze verzuchting kregen we vaak te horen van collega-wetenschappers, beleidsambtenaren en mensen uit het veld. Maar als de boeken en rapporten op tafel liggen, blijkt dat er weliswaar veel is ges ...
help
De hoogspanningszone natuurlijk! : de natuurvriendelijke inrichting van de hoogspanningszone in Oegstgeest [Studentenverslag]
Pieterse, M. \ 2013
De hoogspanningszone van Oegstgeest is een strook grond onder de hoogspanningsleidingen. Dit gebied kent een aantal beperkingen door de hoogspanningsleidingen en activiteiten binnen de zone. Deze beperkingen bieden de mogelijkheid tot een duurzame ec ...
help
Flood hazard mapping for spatial planning : conceptual and methodological considerations \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Pieterse, N. \ Tennekes, J. \ Pas, B. van de \ Slager, K. \ Klijn, F. \ 2013
Recent research revealed that the Netherlands ranks as the country with the best flood protection in the world. However, there remains a very small chance that a large-scale flood would occur. The country’s vulnerability to floods may be reduced by m ...
help
Het overstromingsbestendige plan als regionale opgave \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Pieterse, N. \ Pols, L. \ Pas, B. van de \ 2013
De aandacht verschuift de laatste jaren steeds meer van het aanleggen van dijken en waterkeringen naar het zoeken naar duurzame en integrale oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op het verkleinen van de maatschappelijke gevolgen van een overstr ...
help
Framework for guiding monitoring and evaluation of climate adaptation policies and projects [Boek]
Sandt, K. van de \ Klostermann, J. \ Minnen, J. van \ Pieterse, N. \ van/Bree, L. \ 2013
In this report we present a detailed framework of what could become a generally applicable monitoring and evaluation method to assess the effectiveness and efficiency of implementation of climate adaptation policies.
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bakker, P.A.H.M. \ Doornbos, R.F. \ Berendsen, R.L. \ Pieterse, C.M.J. \ 2012
Samenvattingen van de presentaties gehouden tijdens de 85e bijeenkomst van de werkgroep, 19 april 2012, NIOO, Wageningen: geïnduceerde resistentie en het rhizosfeer-microbioom; vluchtige organische stoffen, geproduceerd door bodembacteriën, remmen gr ...
help
Van groei tot bloei: 25 jaar ontwikkeling in de melkgeitenhouderij \ Veehouder en dierenarts. Editie rundveehouderij [Artikel]
Pieterse, M. \ 2012
“In de jaren tachtig van de vorige eeuw, werkzaam als dierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde bij de afdeling Verloskunde in Utrecht richtte mijn aandacht zich op een nieuwe bedrijfstak, de melkgeitenhouderij.” Maarten Pieterse blikt terug op zij ...
help
Zonder wol geboren \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Pieterse, M. \ 2011
Dit voorjaar werd in Hollum op Ameland een kaal lam geboren. Het rammetje had vrijwel geen wol. Volledig wolloos is zeldzaam, maar ook gedeeltelijk kale lammeren komen niet vaak voor. De vooruitzichten van zo’n lam zijn slecht. Doorfokken met de oude ...
help
Kween in het schaap : gezondheid \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Pieterse, M. \ 2010
Een ooilam werd aangeboden aan de faculteit Diergeneeskunde, omdat zij in het dekseizoen mannelijk gedrag vertoonde. Zo besprong zij andere ooilammeren die op dat moment bronstig waren.
help
Kween in het schaap \ Veehouder en dierenarts. Editie rundveehouderij [Artikel]
Everts, R. \ Pieterse, M. \ 2010
We kregen een aangekocht ooilam (Swifter) aangeboden, omdat zij in het dekseizoen mannelijk gedrag vertoonde in het koppel. Zo besprong zij andere ooilammeren, die op dat moment rams (bronstig) waren. Dit gedrag wordt bij ooien onderling eigenlijk no ...
help
Assessing the economic impacts of flood risks [Factsheet]
Hofkes, M.W. \ Ivanova, O. \ Pieterse, N. \ 2010
How do flood risks impact behaviour of firms and households and regional economic development? This work package focuses on the assessment of indirect economic effects of floods. Indirect effects represent long-term damage to firm supply chains, migr ...
help
Almelo : een oude stad wacht op vernieuwing \ Oost : tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel [Artikel]
Pieterse, M. \ 2010
Net als veel andere oude industriesteden staat Almelo voor een heftige keuze : van koers veranderen of langzaam wegkwijnen. Almelo heeft gekozen voor vernieuwing, op basis van oude waarden. Een masterplan geeft in de volgende decennia richting aan di ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.