help
Lastig te bestrijden wolluis maakt opmars in de groenteteelt : Werken aan een goede biologische strategie \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ Pijnakker, J. \ Vreugdenhil, J. \ 2016
Groentetelers komen er liever niet voor uit dat ze wolluis hebben. Samenwerkende partijen legden telers in 2015 daarom een vragenlijst voor. Het blijkt een lastig te bestrijden beestje te zijn dat steeds meer voorkomt in de groenteteelt, vooral in to ...
help
Difficult to control mealybug gains ground in vegetable production : working towards a good biological strategy \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Arkesteijn, M. \ Pijnakker, J. \ Vreugdenhil, J. \ 2016
Vegetable growers don’t like to admit that they have mealybug. A group of cooperating parties therefore sent a questionnaire to growers in 2015. From this it appears that mealybug is a tricky pest to control and it is becoming increasingly prevalent ...
help
Inventarisatie problematiek wolluis in de glasgroenteteelt [Boek]
Pijnakker, Juliette \ Verbeek, Marcel \ Vreugdenhil, Joke \ 2015
In dit project is gekeken naar de problematiek ‘wolluis in de groenteteelten onder glas’. Er werd contact gezocht met telers en gewasbeschermingsadviseurs en een enquête werd via de website van LTO Glaskracht Nederland uitgezet. Aan de telers is de v ...
help
Biologische bestrijding van rouwmuggen : inventarisatie natuurlijke vijanden, optimalisatie toepassing nematoden, ontwikkeling van een openkweeksysteem voor bodemroofmijten [Boek]
Pijnakker, J. \ Grosman, A. \ Leman, A. \ Linden, A. van der \ Groot, E. de \ [2014]
Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibed ...
help
Biologische bestrijding van Echinothrips americanus in de sierteelt [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ Messelink, G. \ [2014]
De Echinothrips americanus is een zeer polyfage tripssoort die de laatste jaren steeds meer komt opzetten in de sierteelt. Dit onderzoek was gericht op het opsporen en evalueren van nieuwe natuurlijke vijanden van Echinothrips. Verschillende soorten ...
help
Handhaven van sluipwespen tegen wolluis [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ Messelink, G. \ [2014]
De citruswolluis, Planococcus citri, is een hardnekkige en toenemende plaag in de sierteelt onder glas. In dit onderzoek is gekeken of de bestrijding van wolluis met sluipwespen verbeterd kan worden door de levensduur te verlengen met suikers. Het bi ...
help
Testen van stoffen met een mogelijk afwerende werking op trips [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ [2014]
Secundaire plantenstoffen, zoals essentiële oliën, hebben het vermogen om te interfereren met het selectieproces van een geschikte waardplant door een plaaginsect. In het eerste gedeelte van dit verslag worden de resultaten beschreven van laboratoriu ...
help
Biologische en chemische bestrijding van Lyprauta spp. in Phalaenopsis [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ 2013
Langhoornmuggen (Keroplatidae) worden gezien als een blijvend probleem door telers van met name Cambria, Dendrobium, Miltonia en Phalaenopsis. De larven, in de wandelgangen “potwormen” genoemd, bevinden zich op of in het substraat in de pot. Ze voede ...
help
Effect van bodemroofmijten op drie plagen in gerbera [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ cop. 2013
Er worden veel spontaan optredende roofmijtsoorten gevonden in de winterperiode in gerberakassen. Onbekend is of deze roofmijten een rol spelen in de bestrijding van weekhuidmijten. Als ze effectief zijn zou het vroegtijdig stimuleren van hun aanwezi ...
help
Geïntegreerde bestrijding van rozenschildluis Aulacapsis rosae in roos [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ Hennekam, M. \ 2013
In dit project is gekeken naar de bestrijdingsmogelijkheden van de rozenschildluis Aulacaspis rosae met insecticiden en met natuurlijke vijanden. Daarnaast werd de ontwikkeling van de plaag in de praktijk nauwkeurig vervolgd. Bij telers zijn twee spo ...
help
Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, Ada \ Hennekam, Maedeli \ 2013
Het doel van het project was om een duurzame strategie te ontwikkelen voor de beheersing van wolluis in roos. Het project bestond uit: • Opsporen van nieuwe natuurlijke vijanden • Selectie van nieuwe natuurlijke vijanden van citruswolluis • Demonstra ...
help
Consultancy: testen van roofmijtensoorten voor de bestrijding van Panonychus spp. op ficus [Boek]
Pijnakker, J. \ Linden, A. van der \ Leman, A. \ cop. 2013
De fruitspintmijt, Panonychus ulmi, en citrusspintmijt, Panonychus citri, kunnen schade aanrichten in verschillende sierteeltgewassen. Deze mijten worden niet bestreden met de bekende spintroofmijt Phytoseiulus persimlis . In dit onderzoek werden vie ...
help
Bestrijding van citruswolluis Planococcus citri [Poster]
Messelink, G. \ Leman, A. \ Pijnakker, J. \ [2013]
Het aantal bedrijven dat de afgelopen jaren besmet is geraakt met de citruswolluis, Planococcus citri, is sterk toegenomen. De chemische bestrijding is in veel gevallen niet effectief. Het doel van dit onderzoek is om nieuwe methoden te vinden voor w ...
help
Nog geen oplossing tegen larven van Lyprauta : vooral lastig probleem bij phalaenopsis \ Onder glas [Artikel]
Pijnakker, J. \ 2013
In potgrond en andere teeltsubstraten komen allerlei muggenlarven voor. Het meest talrijk zijn rouwmuglarven. In phalaenopsis en andere potorchideeën treden de laatste tien jaar problemen op met een andere type muggenlarven van het geslacht Lyprauta, ...
help
Koers verleggen in gewasbescherming: van bescherming naar “weerbaar en gezond” [Presentatie]
Meijer, R.J.M. \ Staaij, M. van der \ Pijnakker, J. \ 2012
Powerpointpresentatie over de verandering van denken in de gewasbescherming in de glastuinbouw.
help
Openkweeksysteem voor bodemroofmijten [Presentatie]
Grosman, A. \ Pijnakker, J. \ Groot, E. de \ [2012]
Powerpointpresentatie over verschillende soorten kweeksystemen voor bodemroofmijten.
help
Zoektocht naar nieuwe bestrijders van Echinothrips americanus : weken van de gewasbescherming, Mijdrecht, 7 November 2012 [Presentatie]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ 2012
Powerpointpresentatie over onderzoek naar natuurlijke vijanden van Echinothrips americanus die gebruikt kunnen worden voor de biologische bestrijding.
help
Handhaven van sluipwespen tegen wolluis en bestrijding van wolluis met gaasvliegen [Presentatie]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ 2012
Powerpointpresentatie over de biologische bestrijding van citruswolluis in de glastuinbouw.
help
Nieuwe ontwikkelingen in de sierteelt [Presentatie]
Pijnakker, J. \ 2012
Powerpointpresentatie over ontwikkelingen in de biologische bestrijding in siergewassen in de glastuinbouw.
help
Roofmijten tegen trips in roos [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ cop. 2012
De californische trips Frankliniella occidentalis (Pergande) van de familie van de Thripidae komt oorspronkelijk uit de westkust van Californië (Bryan & Smith, 1956). Haar introductie in Europa dateert van 1984. In de glastuinbouw is californische tr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.