Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Pijnappels
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Emissiearme vloer : voor bestaande stallen \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Pijnappels, E. \ 2019
Veehouders moeten de emissie uit hun bestaande stallen terugdringen met een emissiearme vloer. Wat zijn de mogelijkheden?
help
Ledverlichting in de stal : voldoende licht, minder stroom \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Pijnappels, E. \ 2018
Tot voor kort kozen veehouders in de stal bijna altijd voor tl-buizen of een gasontladingslamp. Maar ledverlichting wordt een steeds beter alternatief.
help
Koele vloer loont : meer dan alleen minder emissie \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Pijnappels, E. \ 2018
Door de vloer van de melkveestal te koelen, daalt de emissie van ammoniak en methaan flink. Maar er zijn meer voordelen.
help
Profiteer van krimp : onderbezetting biedt kansen \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Pijnappels, E. \ 2017
De gedwongen daling van het aantal dieren op melkveebedrijven biedt de veehouder de kans om zijn bedrijf efficiënter in te richten.
help
Een standaardlijst van prioritaire stoffen voor uniforme toetsing van de oppervlaktewaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Zemmelink, H. \ Kok, H. de \ Pijnappels, M. \ 2015
In de Europese Richtlijn prioritaire stoffen is niet eenduidig aangegeven welke verbindingen moeten worden gerapporteerd voor de stofgroepen polybroomdifenylether, nonylfenol, octylfenol, perfluoroctaansulfonzuur en hexabroomcyclododecaan. Dit is ook ...
help
Meerdere rantsoenen : lagere ammoniakuitstoot \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Pijnappels, E. \ Roelofs, S. \ Snel, B. \ 2015
Aangepast voer kan de ammoniakuitstoot verlagen. Maar hoe realistisch zijn acht basisrantsoenen? DLV deed een haalbaarheidsstudie.
help
Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Wetenschappelijk artikel]
Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
help
Wat de put schaft... : wat staat er op het meetmenu? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Pijnappels, P. \ Diederen, H. \ Zijl, M. van \ 2012
Het monitoren van rioolstelsels heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Waar zo'n tien jaar geleden nog blind werd vertrouwd op theoretische modellen, is de sector zich er gelukkig steeds meer van bewust dat meten aan het rioolstelsel een gr ...
help
Inventarisatie klimaateducatie van primair tot hoger onderwijs [Boek]
Pijnappels, M. \ 2012
De Raad van Toezicht van het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat heeft gevraagd naar de mogelijkheden om vanuit dit programma te werken aan klimaateducatie. Het gaat erom de kennis op het gebied van klimaatverandering onder de aandacht t ...
help
Adaptation inspiration book : 22 implemented cases of local climate change adaptation to inspire European citizens [Boek]
Pijnappels, M. \ Dietl, P. \ CIRCLE-2 \ cop. 2012
This adaptation inspiration book provides a great overview of practical and early examples of actual adaptive actions already taking place across Europe. These actions can make a region or city less vulnerable to the effects of climate change, enhanc ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Boek]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Climate as an Opportunity [Presentatie]
Pijnappels, M. \ 2011
Pijnappels, M. (2011). Climate as an Opportunity. CIRCLE2-SHARE workshop “From National Adaptation Strategies to concrete adaptation actions” 20-21 October 2011.
help
Bouwen met één omgevingsvergunning : nieuwe wetgeving voor bouwen stal of loods \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Sloff, J. \ Pijnappels, E. \ 2011
Sinds 1 oktober 2010 zijn alle vergunningen rondom bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De Wabo regelt dit. Maar wat betekent dit nu voor de bouw van een loods of stal?
help
Interactieve samenvatting 'Tools voor adaptatie" [Boek]
Goosen, H. \ Masselink, L. \ Pijnappels, M. \ 2011
Interactieve samenvatting, met vijf deelaspecten: Klimaateffectatlas, klimaatateliers, maatregeldatabase, DPL (duurzaamheidsprofiel van een locatie) en MKBA
help
Minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling [Poster]
Pijnappels, M. \ [2011]
Deze minor bereidt studenten voor op de arbeidsmarkt en laat hun kwaliteiten en competenties beter op het bedrijfsleven aansluiten. Bestemd voor: Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Zeeland, Hogeschool Rotterdam
help
HBO minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling [Presentatie]
Groenhuijzen, P. \ Pijnappels, M. \ 2011
Peter Groenhuijzen, Marjolein Pijnappels (Wageningen UR) (2011). HBO minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling, gepresenteerd tijdens de KennisMaakDag, Ede 25 mei 2011. Minor vanwege: Verwacht tekort aan experts op het gebied van delta’s & klimaat; ...
help
Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling : bouwstenen [Factsheet]
Pijnappels, M. \ 2011
In het project zijn digitale leereenheden ontwikkeld over klimaatbestendige gebiedsontwikkeling in samenwerking met HBO-docenten en onderzoekers. Op deze manier heeft het hbo toegang tot state-of-the-art kennis van Wageningen UR en wordt bovendien ee ...
help
Knooppunt klimaat : kennis in een veranderende : slotconferentie : programma [Boek]
Bijssum, I. \ Pijnappels, M.H.J. \ 2011
Na zes jaar onderzoek naar klimaatverandering en ruimtelijke planning gaat Klimaat voor Ruimte afronden. Wij zijn trots op het resultaat en willen dit graag met u delen. Tijdens Knooppunt Klimaat reist u in sneltreinvaart langs al deze ontwikkelde ke ...
help
Onderzoeksresultaten klimaatscenario’s, mitigatie, adaptatie, integratie, communicatie [Boek]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2011
Niemand kan in de toekomst kijken. Toch willen we Nederland nu aanpassen aan toekomstige veranderingen in het klimaat. Klimaatscenario’s verbeelden een mogelijk, toekomstig klimaat en helpen zo om verstandige besluiten te nemen over de inrichting van ...
help
Klimaat als kans : adaptatie aan klimaatverandering in de ruimtelijke ordening : reizende tentoonstelling : showcase en specificaties voor gastlocaties [Brochure]
Pijnappels, M. \ Bijssum, I. van \ 2010
Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat toont met vijf voorbeelden in deze tentoonstelling een overzicht van de stand van zaken van klimaatadaptatie in Nederland. We willen beleidsmakers, bestuurders en bedrijven inspireren en laten zien hoe Nederlan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.