help
Nieuwe technieken in de kottervisserij [Brochure]
Pons, T. \ 2014
De visserijsector bevindt zich in Nederland in een omslagfase naar een meer duurzame vismethode. Nieuwe vistechnieken in de boomkorvisserij zoals de pulsvisserij, de visserij met de sumwing en de hydrorigvisserij laten de bodem meer met rust en vermi ...
help
Visie op agrarisch : sectorupdate 2012 [Boek]
Pons, T. \ 2012
De Visie op Sectoren (VOS) is een jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. In VOS worden de actuele stand van zaken en de vooruitzichten van een groot aantal sectoren en branches besproken. In dit rapport staan trends, actuele bra ...
help
Toekomstgericht investeren in hardfruit [Brochure]
Feenstra, B. \ Pons, T. \ 2010
Visie van ABN AMRO over toekomstgericht investeren in hardfruit, waarbij aandacht voor nieuwe rassen in de appel- en perenteelt, investeringen in bewaarfacilteiten die rendabel zijn als er sprake is van bovengemiddelde technische resultaten en voldoe ...
help
Akkerbouw, trends en toekomst [Boek]
Leguijt, M. \ Pons, T. \ 2010
Overzicht van de ontwikkelingen in de akkerbouwsector en de mogelijke veranderingen in de toekomst wat betreft uitbreiding, intensiveren of optimaliseren van de akkerbouwbedrijven.
help
Marktgericht investeren in de glastuinbouw [Boek]
Feenstra, B. \ Pons, T. \ 2010
De Nederlandse glastuinbouw staat na de economische crisis op een tweesprong. Veelal gedwongen door de economische situatie zijn veel partijen in de glastuinbouw op zoek naar nieuwe verhoudingen. Verdergaan met aanbodgerichte investeringen en kostpri ...
help
Leen Pons : father of the international acid sulphate soils symposia/conferences [Boek] - 2nd ed
Pons, L. \ Fanning, D.S. \ [2009]
help
Regio Arnhem-Nijmegen gaat files te lijf met Intelligente Transport Systemen \ VI matrix [Artikel]
Driessen, H. \ Pons, H. \ Faems, R. \ 2009
Binnenkort start de Stadsregio Arnhem-Nijmegen met ‘prijsprikkels’ in de spits. Daarvoor moeten locatie en tijdstip van de voertuigen bekend zijn. Een combinatie van intelligente transportsystemen en geo-informatietechnologie leidt de mobiliteitsgroe ...
help
Prijsontwikkeling van verpachte landbouwgronden \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Pons, C. \ Luijt, J. \ 2009
Op 1 september 2007 is het pachtbeleid gewijzigd. Een van de veranderingen is de verruiming van het voorkeursrecht. Een verpachter die zijn verpachte landbouwgronden wenst te verkopen hoeft die gronden niet langer eerst aan de zittende pachter te bie ...
help
Benchmark Simulatie Model No 2 : finalisatie van de configuratie en standaard controlestrategie \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nopens, I. \ Benedetti, L. \ Jeppsson, U \ Pons, M.-N. \ Alex, J. \ Copp, J.B. \ Gernaey, K.V. \ Rosen, C. \ Steyer, J.-P. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2008
Recent is gewerkt aan een uitbreiding van het benchmark simulatie model binnen het raamwerk van een IWA Task Group. De uitbreiding had tot doel controlestrategieën te ontwikkelen op het niveau van de gehele zuivering. Motivatie voor met deze uitbreid ...
help
Mijn herinneringen aan de bodemkunde \ Nederlandse Bodemkundige Vereniging [Artikel]
Pons, L.J. \ 2008
ik wil in dit verband nog eens de enorme invloed van de Verkade’s Albums benadrukken, die zij destijds gehad hebben voor de ontwikkeling van de liefde voor de natuur in brede lagen van de bevolking... Edelman had uit Wageningen een lijstje meegenomen ...
help
Een hoeven- en boerderijenverkaveling uit 1332 : de landinrichting van de herdijkte Zwijndrechtse Waard \ Landschap in ruimte en tijd : liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit [Hoofdstuk uit boek]
Pons, L.J. \ 2007
In deze bijdrage staat de Zwijndrechtse Waard centraal. Overstromingen maakten een estuariumgebied waardoor oude strokenverkaveling werd uitgewist en in 1332 vervangen door een modernere. Dit artikel geeft inzicht in de ligging en het grondbezit van ...
help
Wastewater characteristics in Europe – a survey \ European water management online [Artikel]
Pons, M.N. \ Spanjers, H. \ Baetens, D. \ 2004
A survey of wastewater characteristics in Europe has been conducted to evaluate the range of pollution ratios (BOD5/COD, SS/COD, N/COD and P/COD) that can be used to assess the robustness of wastewater management systems in terms of sustainability. D ...
help
Passen en meten: de landinrichting bij de herdijking van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard in respectievelijk 1404/05 en 1442/43 \ Ingelanden als uitbaters : sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland [Hoofdstuk uit boek]
Pons, L.J. \ 2003
Geschiedenis van de polders in het oostelijk gedeelte van IJsselmonde, dat aan oostelijke zijde begrensd werd door Merwede (later Noord) en in het zuiden door de Waaldijk en de Pruimendijk (langs de Zuidhollandse Waal).
help
Status and future trends of ICA in wastewater treatment: a European perspective \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Jeppsson, U. \ Alex, J. \ Pons, M.N. \ 2002
The status of instrumentation, control and automation (ICA) within the European wastewater community is reviewed and some major incentives and bottlenecks are defined. Future trends of ICA are also discussed
help
Hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen : zeventig duizend boerenerven vrij! \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Pons, L.W. \ 2000
De verwachting is dat de komende tijd het aantal bedrijven in veehouderij, akkerbouw en varkenshouderij, zowel verpacht als eigenaar gebruiker, zal teruglopen van nu ruim 100.000 naar 30.000 bedrijven over tien jaar. Reacties op deze ontwikkeling van ...
help
De provincie en het Hollands particulier grondbezit \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Pons, L.W. \ 1999
Een verhaal uit de praktijk, vol humor en realisme; maar ook met hoop op een blijvende dialoog met overheden en betrokkenen
help
Particulier Natuurbeheer: een volwaardig en aantrekkelijk alternatief \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Pons, L.W. \ 1998
Particulier grondbeheer is relatief goedkoop en het creeert draagvlak. Win-win situaties ontstaan wanneer de overheid financiele en fiscale voordelen biedt en de particulier bereid is te investeren in de groene ruimte
help
Dordrecht en de grenzen van 'Swindrehtwert' \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Pons, L.J. \ 1997
help
Report of the annual meeting of the network for the prevention of food crises in the Sahel, Rome (Italy), 28 - 29 November 1996 [Jaarverslag]
Gabas, J.J. \ Jackson, R. \ Lebret, M.C. \ Pons, R. \ 1997
help
Zink vaak een onderbelicht element \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Pons, F. \ 1996
Bemestingsproeven met spoorelementen: nut van zink rond herinplant en bloei. Zinkproef met de appelcultivar Royal Gala bij heringeplante bomen met gegevens over het effect van zinkbespuiting op scheutlengte en aantal scheuten per boom
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.