Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 488

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Postma
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen : een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemziekten [Boek]
Termorshuizen, A.J. \ Molendijk, L.P.G. \ Postma, J. \ 2020
Dit rapport geeft een overzicht van bodemmaatregelen die ingezet kunnen worden om bodempathogenen in de Nederlandse akkerbouw te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet ...
help
Vogelakkers : het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid [Boek]
Wiersma, Popko \ Luske, Boki \ Bos, Jules \ Hakkert, Jitty \ Ottens, Henk Jan \ Postma, Madeleine \ Klaassen, Raymond \ Timmermans, Bart \ Zanen, Marleen \ 2019
help
Consequentieanalyse beoordelingssystematieken grond en bagger : gevolgen voor milieueffecten en toepasbaarheid [Boek]
Vink, J. \ Postma, J. \ 2019
Het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), dat onder meer de grootschalige toepassingen van grond en bagger in oppervlaktewater regelt, wordt op korte termijn bijgesteld. Onderdeel hiervan is een herziening van het Milieuhygiënisch Toetsingskader (MHT) voor g ...
help
DOSSIER : Varkens- en pluimveehouderij in Vietnam ; Bioveiligheid in Vietnam \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Postma, M. \ 2019
Door een samenwerking met het Vietnamese ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, konden medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent varkens- en pluimveebedrijven bezoeken in de districten Hanoi en Dong Nai. Dat b ...
help
Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2006-2017 [Boek]
Postma, Jelle \ Koffijberg, Kees \ 2019
Voor veel soorten broedvogels is het Waddengebied van groot belang, waaronder diverse Rode Lijstsoorten, en voor 13 soorten broedvogels is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De kwelders, duinen en strandvlaktes in combinatie met omliggende ...
help
Good root environment important for product quality : Oxygen supply in slab essential for healthy and active root system \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Heuvelink, E. \ Postma, J. \ Kierkels, T. \ 2019
help
Where can I find the cheese? : consumers’ cognitive, emotional and behavioural responses towards varying degrees of spatial freedom in a supermarket environment [Studentenverslag]
Postma, Gaia Dione \ 2019
help
A consumer pearspective : a literature review for the development of an overview of attributes for pears and their importance in the evaluation process [Studentenverslag]
Postma, Gaia \ 2019
This research was conducted as a supporting study in the development of new pear varieties at Wageningen Plant Research in Randwijk. The purpose of this research was to develop an overview of attributes for pears and their importance in the evaluatio ...
help
ANLb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018 [Boek]
Postma, Jelle \ 2019
Friesland is een belangrijke provincie voor weidevogels. Om die reden is in 1996 gestart met een provinciaal meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is ontwikkeld op initiatief van een ...
help
Organische stof : de moeite waard voor waterbeheer? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Groenendijk, P. \ Wösten, H. \ Postma, R. \ Ruijtenberg, R. \ 2019
Bij waterbeheerders bestaat de verwachting dat een verhoging van het organische stofgehalte in de bodem bijdraagt aan het bufferen van de gevolgen van extremer weer door klimaatverandering. In schrale zandgronden heeft organische stof een gunstige we ...
help
Uitmijnen van voormalige landbouwgrond in het Drents-Friese Wold \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Postma, R. \ Verhagen, R. \ Goosen, A. \ Lange, R. de \ 2019
Omvorming van landbouwpercelen naar soortenrijke graslanden en heide vereist een forse reductie van de hoeveelheid voedingstoffen, waaronder fosfaat, in de bodem. Uitmijnen, een bijzondere vorm van verschralen, is een geschikte methode om versneld fo ...
help
Bioveiligheid en antibioticagebruik op Vlaamse en Nederlandse vleeskuikenbedrijven: wat zijn de gelijkenissen en verschillen? : Voorlopige resultaten van het Europees Interreg-project i-4-1-Health [Boek]
Sleeckx, N. \ Caekebeke, N. \ Ringenier, M. \ Hoogen, A. van den \ Jonquiere, F.J. \ Tijs, T.J. \ Postma, M. \ Houben, M. \ Velkers, F.C. \ Zoons, J. \ Stegeman, A.J. \ Dewulf, J. \ Pierré, E. \ 2019
help
Reuk- en smaakveranderingen bij kankerpatiënten : invloed op voedingsstatus, smaakbeleving en kwaliteit van leven [Boek]
Postma, Elbrich \ 2018
help
Rubbergranulaat op kunstgrasvelden : verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteem [Boek]
Postma, Jaap \ Oost, Ron van der \ 2018
De toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden leidde de afgelopen jaren tot veel maatschappelijke onrust. Naast de gezondheidsrisico’s voor de mens, die in 2016 door het RIVM als praktisch verwaarloosbaar zijn beoordeeld, betrof deze onrust oo ...
help
Plant- en bodemmicrobioom – belang voor gewasbescherming : plant and soil microbiome – relevance for crop protection : 2 november, 2017, Akoesticum, Ede \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Wal, A. van der \ Overbeek, L. van \ Korthals, G. \ Goud, J.-K. \ 2018
Er gaat geen week voorbij, of er staat iets over micro-organismen in de krant: nieuwe infectieziektes, ziekenhuis met resistente bacteriën, de rol van darmflora op het ontstaan van obesitas in muizen. Ook de technologie om micro-organismen en hun com ...
help
Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2017 [Boek]
Jager, Klaas \ Postma, Jelle \ 2018
help
Workshops PlantgezondheidEvent 2018 [Presentatie]
Plaetinck, G. \ Bouwman, J. \ Doornbos, R. \ Cornelisse, D. \ Tol, R. van \ Postma, J. \ Streminska, M. \ Voorrips, R. \ 2018
1 Syngenta : RNA - based biocontrols : een nieuwe technologie voor insectbestrijding : Geert Plaetinck 2 De veranderende medicijnkast : Jan Bouwman : Syngenta 3 Groene middelen met alternatieven mogelijkheden : Rogier Doornbos : Ecostyle 4 Groene mid ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Oosterbeek. K. \ Postma, J. \ 2018
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het repr ...
help
Basisdocumentatie probleemstoffen KRW : rapport bij basisdocumenten 2018 [Boek]
Osté, L. \ Postma, J. \ Roskam, G. \ Keijzers, R. \ Duijnhoven, N. van \ 2018
Deze documentatie is opgesteld om waterbeheerders te ondersteunen in het ontwerpen van aangepaste monitoring- en maatregelenprogramma's voor probleemstoffen en nieuwe prioritaire stoffen. Het resultaat omvat informatie voor alle KRW-probleemstoffen, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.