help
Natuurbescherming: tijd voor een andere aanpak \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Breman, B. \ Dirkx, J. \ Pouwels, R. \ Egmond, P. van \ Hinsberg, A. van \ 2020
De teloorgang van de natuur is alleen te stoppen wanneer we onze economie en onze samenleving fundamenteel anders inrichten. De huidige manier van natuur beschermen is niet afdoende, zeggen wetenschappers van Wageningen UR en Planbureau voor de Leefo ...
help
Beschikbare bronnen en waterbesparing voor de drinkwatervoorziening voor de provincie Flevoland [Boek]
Pouwels, J. \ Stofberg, S. \ Vermooten, S. \ 2019
Volgens de adaptieve lange termijn strategie voor de drinkwatervoorziening in de Provincie Flevoland biedt de boringsvrije zone in Zuidelijk Flevoland de komende decennia voldoende ruimte om de drinkwatervraag op te vangen. Er is geen noodzaak voor a ...
help
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag : berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model [Boek]
Rozemeijer, Joachim \ Boomsma, Huite \ Veldhuizen, Ab \ Pouwels, Janneke \ Akker, Jan van den \ Kroon, Timo \ 2019
In het veenweidegebied is het verminderen van maaivelddaling een belangrijk thema. Onderwaterdrainage wordt gezien als een mogelijkheid om de laagste grondwaterstanden te verhogen en is daarmee een van de mogelijkheden om maaivelddaling te vermindere ...
help
Natuurbescherming in Nederland; tijd voor een nieuwe praktijk? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Breman, B.C. \ Egmond, P.M. van \ Hinsberg, A. van \ Pouwels, R. \ 2019
Er zijn fundamentele transities in onze economie en samenleving nodig om de teloorgang van natuur te stoppen, constateerde het IPBES eerder dit jaar. De huidige aanpak van het natuurbeleid richt zich onvoldoende op de oorzaken van biodiversiteitsverl ...
help
Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater : fase II : voorlopige rapportage [Boek]
Mens, Marjolein \ Hunink, Joachim \ Delsman, Joost \ Pouwels, Janneke \ Schasfoort, Femke \ 2019
Dit rapport brengt in beeld wat de huidige en mogelijk toekomstige knelpunten in de zoetwatervoorziening in Nederland zijn op basis van de meest recente berekeningen met het Nationaal Water Model ("Basisprognoses2018"). Hierbij is voor 5 regio's gean ...
help
Dorst in 2100? Waterbesparing en alternatieven voor de drinkwatervoorziening op lange termijn in Flevoland \ H2O online [Artikel]
Pouwels, J. \ Stofberg, S. \ Vermooten, S. \ Griffioen, M. \ Bolmer, R. \ 2019
Er is een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen (oever)grondwater in Flevoland. Dit vraagt van de provincie een andere focus voor de lange termijn. Alternatieve bronnen voor drinkwater en waterbesparingsmogelijkheden zijn voldoende voorhanden. ...
help
Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater : Effecten van Parijs-maatregelen en doorkijk naar zichtjaar 2100 [Brochure]
Hunink, J. \ Pouwels, J. \ Mens, M. \ 2019
Om de doelstellingen in het Parijs-akkoord te halen zijn maatregelen nodig om de emissie van broeikasgassen te reduceren. Een aantal maatregelen kan invloed hebben op knelpunten in de watervoorziening tijdens droogte in Nederland. Met het Nationaal W ...
help
Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland : rapportage fase 1: ontwikkeling van uniforme werkwijze voor analyse van droogte en tussentijdse bevindingen [Boek] - Definitief
Eertwegh, Gé van den \ Bartholomeus, Ruud \ Louw, Perry de \ Witte, Flip \ Dam, Jos van \ Deijl, Dion van \ Hoefsloot, Peter \ Clevers, Sharon \ Hendriks, Dimmie \ Huijgevoort, Marjolein van \ Hunink, Joachim \ Mulder, Niels \ Pouwels, Janneke \ Wit, Janine de \ 2019
De zomer van 2018 was bijzonder droog. Op de hogere zandgronden van Nederland ontstonden er daardoor problemen met de watervoorziening voor landbouw en natuur. Dit rapport beschrijft de resultaten van Fase 1 (van 3) van een project naar de gevolgen v ...
help
Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder \ H2O online [Artikel]
Pouwels, J. \ Baaren, E. van \ Oude Essink, G. \ Hunink, J. \ Bootsma, H. \ 2018
In de kustprovincies van Nederland is het grondwater vaak brak of zout, waardoor dit niet meteen kan worden gebruikt als bron voor drinkwater. Om de groeiende drinkwatervraag in de toekomst op te kunnen vangen, kan het brakke tot zoute grondwater dat ...
help
Effect van kleine landschapselementen en buitenlandse natuur op het duurzaam voorkomen van soorten in de provincie Limburg : doorrekening met het MNP [Boek]
Wamelink, Wieger \ Adrichem, Marjolijn van \ Meeuwsen, Henk \ Frissel, Joep \ Woltjer, Inez \ Knegt, Bart de \ Pouwels, Rogier \ 2018
help
Analyse verduurzamingsopgaven landelijk gebied Overijssel richting 2050 [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, E. \ Heide, M. van der \ Maas, G. \ Bijlsma, R.J. \ Pouwels, R. \ Lesschen, J.P. \ Velthof, G.L. \ 2018
help
Perspectives on the future of nature in Europe : impacts and combinations [Boek]
Prins, Anne Gerdien \ Pouwels, Rogier \ Clement, Jan \ Hendriks, Marjon \ Knegt, Bart de \ Petz, Katalin \ Beusen, Arthur \ Farjon, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Janse, Jan \ Knol, Onno \ Puijenbroek, Peter van \ Schelhaas, Mart-Jan \ Tol, Sandy van \ 2017
Halting biodiversity loss and restoring ecosystems in the EU requires substantial action, in addition to measures currently implemented under the Birds and Habitats Directives. A closer connection between societal preferences and nature policy may en ...
help
Zonder samenwerking zijn we onzichtbaar in Europa \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Pouwels, M. \ 2017
Wist u dat er in Europa ten minste 150.000 loonwerk-, bosbouw-, cultuurtechnische- en GWW-infrabedrijven actief zijn? Deze bedrijfstak met 600.000 medewerkers wordt in het hart van Europa vertegenwoordigd door CEETTAR in Brussel.
help
Irrigation with Bavaria water : the optimal drain water level and the temperature effects of subirrigation with treated wastewater in Aarle Rixtel [Studentenverslag]
Pouwels, Janneke \ 2017
The last decade the groundwater table in the Netherlands was reduced. Without adaptation measures this reduction will continue in the future, largely caused by climate change. The reduction of the groundwater table causes a decrease in the soil moist ...
help
Onderbouwing locaties en additionele maatregelen ten behoeve van Natuurbeleid Gelderland [Boek]
Verweij, P.J.F.M. \ Frissel, J.Y. \ Jochem, R. \ Pouwels, R. \ 2017
help
MetaNatuurplanner v4.0 - Status A : toepassing voor Evaluatie Natuurpact [Boek]
Pouwels, R. \ Wamelink, G.W.W. \ Adrichem, M.H.C. van \ Jochem, R. \ Wegman, R.M.A. \ Knegt, B. de \ 2017
Wageningen Environmental Research en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben de MetaNatuurplanner versie 4.0 (Model for Nature Policy, MNP) ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversitei ...
help
Bioscore 2.0 : a species-by-species model to assess anthropogenic impacts on terrestrial biodiversity in Europe [Boek]
Clement, Jan \ Hendriks, Marjon \ Di Marco, Moreno \ Hennekens, Stephan \ Hinsberg, Arjen van \ Huijbregts, Mark \ Janssen, Peter \ Kampichler, Christian \ Knegt, Bart de \ Knol, Onno \ Mylius, Sido \ Ozinga, Wim \ Pouwels, Rogier \ Rondinini, Carlo \ Santini, Luca \ Schaminée, Joop \ Schipper, Aafke \ Sierdsema, Henk \ Swaay, Chris van \ Tol, Sandy van \ Visser, Hans \ Wiertz, Jaap \ 2016
help
Assessing biodiversity change in scenario studies : introducing a decision support tool for analysing the impact of nature policy [Boek]
Pouwels, Rogier \ Bilt, Willem van der \ Hinsberg, Arjen van \ Knegt, Bart de \ Reijnen, Rien \ Verboom, Jana \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
Biodiversity conservation is firmly established on the political agenda. Nested goals and targets for biodiversity have therefore been formulated and agreed at global, regional, national and sub-national levels in order to halt and reverse its declin ...
help
Trekkerbumper: doet u mee? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ Pouwels, M. \ 2016
Deze maand start CUMELA Nederland de Trekkerbumper-campagne. Met deze actie wil de organisatie het gebruik van trekkerbumpers stimuleren om duidelijk te maken dat het cumelaondernemers ernst is met de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen, ontva ...
help
MetaNatuurplanner v2.0 : status A [Boek]
Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Adrichem, M.H.C. van \ Knegt, B. de \ Greft, J.G.M. van der \ 2016
Het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra Wageningen UR hebben de MetaNatuurplanner ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model legt relaties tussen de milieu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.