help
Bewust omgaan met recreatief - toeristische vraag en aanbod in nieuwe bossen in de stadsrand \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Prillevitz, F.C. \ 1986
help
De structuurschema's openluchtrecreatie en natuur- en landschapsbehoud : in relatie tot de waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Prillevitz, F.C. \ 1981
help
Meervoudig gebruik van militaire oefenterreinen. Dl. 3: Inrichting en beheer van militaire oefenterreinen ten behoeve van natuur en recreatie \ Tijdschrift / Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij [Artikel]
Prillevitz, F.C. \ 1981
help
Doelstellingen voor het waterbeheer vanuit het natuurbehoud en de openluchtrecreatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Prillevitz, F.C. \ 1979
help
Bodem en planologie [Boek]
Quene, T. \ Prillevitz, F.C. \ 1971
help
Ruilverkavelen in de jaren '70 [Boek]
Prillevitz, F.C. \ 1970
help
De houding tegenover ruilverkaveling in het Land van Heusden en Altena en de Tielerwaard-West = Farmers attitudes towards land consolidation in two areas [Boek]
Groot, J.P. \ Prillevitz, F.C. \ Rinsma, T.J. \ 1962
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.