help
Kan energiegebruik op aarde duurzaam zijn? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Pulles, T. \ 2016
Inmiddels is vrijwel iedereen overtuigd van de noodzaak klimaatverandering tot staan te brengen. Het akkoord van Parijs wil dat voor elkaar krijgen vóórdat de aarde twee graden is opgewarmd ten opzicht van de pre-industriële tijd. Ook over de bijdrag ...
help
Hoe verder na de klimaattop? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Roelfsema, M. \ Soest, H. van \ Pulles, T. \ Biesta, D. \ 2016
De uitkomst van de Conference Of Parties (COP21) in Parijs is een juridisch bindend akkoord waarin de ernst van het klimaatprobleem wordt erkend, maar waarin niet-bindende afspraken over kwantitatieve nationale emissiereducties vastgelegd zijn. Ook z ...
help
Opkopen emissierechten kosteneffectiever dan investeren in zon en wind \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Pulles, T. \ 2014
In Nederland wordt veel gesproken over investeren in zonne- en windenergie. Door de bank genomen is dat nog steeds kostbaar. Dat roept de vraag op of dit de meest economische manier is om broeikasgasemissies te vermijden. Te meer daar er een geschikt ...
help
Warming up : succesvolle warming up om klimaatverandering te bestrijden lijkt valse start : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
Lefeber, R. \ Pulles, T. \ 2013
Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhank ...
help
The diet of the garden dormouse (Eliomys quercinus) in the Netherlands in summer and autumn \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kuipers, L. \ Scholten, J. \ Bekkers, L. \ Geertsma, M. \ Pulles, R.C.A.T. \ Siepel, H. \ Turnhout, L.J.E.A. van \ 2012
Het voedsel van de enige Nederlandse populatie eikelmuizen is onderzocht door middel van analyse van uitwerpselen, verzameld in de zomer en de herfst van 2010. In totaal werden 139 monsters van uitwerpselen verzameld uit 51 verschillende nestkasten v ...
help
Pro's en contra's van rijden op dieselolie uit algen \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Janssen, M. \ Kleinegris, D. \ Pulles, T. \ 2011
Het wegtransport slorpt bijna een kwart van al onze energie op. Om dit aandeel te verduurzamen is een keuze voor dieselolie uit algen uit energetisch oogpunt een zinnige optie. Vergeleken met elektrische auto's is er sprake van aanzienlijke efficienc ...
help
Bedrijven verantwoordelijk voor borging van de risico's in AGF \ Vakblad AGF : vakblad voor de handel in aardappelen, groenten en fruit [Artikel]
Pulles, M. \ 2006
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de producten die zij op de markt brengen. Zij moeten zekerheden inbouwen om zichzelf ervan te verzekeren dat de producten aan de wettelijke eisen voldoen. In de praktijk blijkt dit niet altijd zo te zijn. De Voeds ...
help
Borging van de risico's in grondstoffen : beheersing van de 'eigen' processen in de meeste gevallen goed geregeld \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]Bijbehorende website
Pulles, M.M.M. \ 2006
De Voedsel en Waren Autoriteit heeft infoblad 64: 'Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen' uitgebracht. Dit infoblad bevat richtlijnen voor bedrijven om de veiligheid van de levensmiddelen te waarborgen. Wat zijn de problemen bij de ...
help
Transitiediscussie maakt tongen los \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Nooteboom, S. \ Pulles, T. \ Reijnders, L. \ 2005
De kritische boekbespreking van Egbert Tellegen (ArenA nr. 7-2004) van de publicatie "Transitiemanagement. Sleutel voor een duurzame samenleving" werd in de vorige ArenA van stevig commentaar voorzien door auteur Jan Rotmans. Volgens de laatste gaat ...
help
Nieuwe richtlijnen voor emissies broeikasgassen \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Amstel, A. van \ Pulles, T. \ 2005
In de loop van 2005 hoopt het IPCC gereed te komen met een stevige aanvulling en herziening van haar richtlijnen voor uniforme en betrouwbare nationale emissierapportages. In 2006 moet de vernieuwde set richtlijnen worden vastgesteld. Een aantal bela ...
help
NOx-emissies van aardgasgestookte industriële installaties : trends en onzekerheden in negen jaar individuele emissieregistratie \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Pulles, M.P.J. \ Heslinga, D.C. \ Henstra, B. \ 2002
Meer dan 7.000 registraties van emissies van NOx uit bijna 2.000 aardgasbranders in industriële verbrandingsinstallaties zijn in de loop van de jaren '90 verzameld voor emissieregistratie in Nederland
help
De harde bèta-milieuwetenschappen \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Pulles, M.P.J. \ 2002
Aan de hand van een 23 tal dissertaties (het merendeel emissies behandelend) wordt een analyse gegeven van kenmerken van natuurwetenschappelijk milieuonderzoek
help
Uncertainties in the calculation of agricultural N2O emissions in The Netherlands using IPCC guidelines \ Non-CO2 greenhouse gases: scientific understanding, control and implementation : proceedings of the second international symposium, Noordwijkerhout, The Netherlands, 8-10 September 1999 [Hoofdstuk uit boek]
Aardenne, J.A. van \ Kroeze, C. \ Pulles, M.P.J. \ Hordijk, L. \ 2000
help
Emissiegegevens voor internationale milieumonitoring \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Pulles, M.P.J. \ Berdowski, J.J.M. \ 1998
Milieumonitoringsgegevens vormen ook op internationaal niveau een belangrijk hulpmiddel bij voorbereiding, uitvoering en handhaving van milieubeleid. Dit artikel geeft een overzicht en laat zien hoe op internationaal niveau aan afstemming en harmonis ...
help
Eerst denken dan doen : luchtverontreiniging en luchtvaart \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Pulles, J.W. \ 1996
Een woordvoerder van het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst van het Min. van Verkeer en Waterstaat plaatst kanttekeningen bij de karakterisering van de luchtvaart als "meest vervuilende menselijke activiteit"
help
MANS methode voor bepalen uitspoeling nutrienten naar oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grashoff, P.S. \ Ruijgh, E.F.W. \ Pulles, J.W. \ 1994
MANS staat voor Management Analysis of the North Sea
help
Rijgedrag en luchtverontreiniging \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Pulles, M.P.J. \ Leu, L.T. de \ 1994
Dit artikel vat een studie samen naar de verschillende bijdragen die groepen automobilisten leveren aan het totaal van de emissies door het personenverkeer in Nederland met resultaten voor het jaar 1992. Daarnaast wordt een schatting gemaakt van de m ...
help
De praktijk in bodemonderzoeksland : van voorschrift via protocol naar draaiboek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verhoeckx, C. \ Pulles, F.P.J.M. \ 1994
help
Beleidsanalyse voor het waterbeheer in de praktijk : tips, trucs en valkuilen \ Beleidsanalyse in het waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Pulles, J.W. \ 1992
help
A user friendly menu and batch facility for the crop simulation model WOFOST v4.3 [Boek]
Pulles, J.H.M. \ Kauffman, J.H. \ Wolf, J. \ [1991]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.