help
Veranderend klimaat heeft grote impact : Studieclub Noord-Limburg bespreekt risico's klimaatverandering [Boek]
Queisen, G. \ 2020
Hoe kunnen akkerbouwers inspelen op het veranderende klimaat? Over dit vraagstuk ging de Studieclub Akkerbouw Noord-Limburg onlangs in discussie met Pieter de Wolf en Daan Verstand van WUR. Om de gevolgen en mogelijke maatregelen in beeld te krijgen, ...
help
Akkerbouw bereidt zich voor op extreem weer [Website]
Queisen, G. \ 2020
Het verbeteren van de bodemkwaliteit, gerichte adviezen over te nemen teeltmaatregelen, het opheffen van ondergrondverdichting en slimmer en beter beregenen. Dat zijn de kernwoorden van de onderzoeken die de komende vier jaar gaan plaatsvinden in het ...
help
Nemasys C aaltjes bestrijden oprukkende Duponchelia \ Kas [Artikel]
Queisen, G. \ 2018
Enkele jaren geleden was Duponchelia fovealis een vrij onbekende gast in de kas. Anno nu vrezen steeds meer siertelers dit rupsje. Zo ook Antoine Hoeijmakers uit Maasbree. Hij bestrijdt met succes de ongewenste gast met het aaltje ‘Steinernema carpoc ...
help
Glastuinbouw moet radicaal veranderen \ Kas [Artikel]
Queisen, G. \ 2018
De omgeving verandert sneller dan de tuinbouw. Om haar vooraanstaande positie te behouden zal de Nederlandse glastuinbouw hier radicaal moeten veranderen. Ze moet stapsgewijs transformeren naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame sector. De ...
help
Stripgrazen versus standweiden : beweidingsoptimalisatie met ruim 10.000 euro stijgen \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Queisen, G. \ 2013
Een veehouder met goed graslandmanagement ziet zijn bedrijfsresultaat met zeker 10.000 euro stijgen. Rode draad is om zoveel mogelijk vers gras in de koe te krijgen. Volgens Hans Coolen levert stripgrazen 10 tot 15 procent meer droge stof op. Volgens ...
help
Varkenstoilet in stal moeilijker dan gedacht \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Queisen, G. \ 2013
Een varkenstoilet is mogelijk een goedkoop en perspectiefvol alternatief voor een mestkelder en/of luchtwasser. Een praktijkrijpe uitvoering is voorlopig echter nog niet op de markt verwachten.
help
Hoge prijs geeft lucht maar geen oplossing : vleesvarkensprijs op hoogste niveau sinds elf jaar \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
De hoge varkensprijzen eind augustus 2012 brachten vleesvarkenshouders eindelijk lucht. Deze lucht bemoeilijkt het nemen van een besluit om te stoppen. Het is echter zaak om steeds op de lange termijn te blijven kijken en vast te houden aan een goed ...
help
Groeien op basis van de vraag : Farmers to Farmers: 'Afnemers die extra eisen stellen, betalen hiervoor' \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Vleesvarkensonderneming Farmers to Farmers (F2F) is in korte tijd enorm hard gegroeid. Korte lijnen, leveren wat de markt vraagt en continu werken aan verbetering zijn belangrijke succesfactoren, volgens eigenaren Ad van Dommelen en Frankwin Wijnen. ...
help
Varken gaat emotie verklaren : geavanceerde analysetechnieken maken diergezondheid en dierenwelzijn beter meetbaar \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Ongezien varkens de hele dag observeren en ingrijpen voordat een ziekte zich openbaart. Het is nog toekomstmuziek, maar de mogelijkheden worden steeds concreter.
help
Koe in beeld door koppelen data : onderling afstemmen van data en verwerken tot nauwkeurige koeanalyses verloopt nog niet soepel \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
De urgentie voor veehouders om steeds over actuele en betrouwbare informatie te beschikken over zijn veestapel neemt sterk toe. Het onderling afstemmen van data en verwerken tot nauwkeurige koe-analyses verloopt volgens Wageningen UR Livestock Resear ...
help
Fosfaatnorm is haalbaar : mengvoerindustrie vermindert fosfor in veevoeding \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Voor een doorsnee varkensbedrijf is het behalen van de fosfaat-benuttingspercentages geen probleem. Met een goed management hoeft zelfs geen speciaal fosforarm voer te worden aangevoerd. Desondanks is het wel zaak om heel bewust met de fosfaatefficie ...
help
Brabants CDA-Statenlid Anke van Extel - van Katwijk: 'Uitzonderingen creëren' \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
De provincie Brabant trekt de stekker uit de Reconstructie. De extensiverings-, verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden blijven voorlopig gehandhaafd, verzekert Brabants CDA-Statenlid Anke van Extel - van Katwijk.
help
Extra stappen gezet, verder dan de regels \ De pluimveehouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Een half jaar na de verplichte omschakeling van batterij op scharrel bevolken de eerste hennen de nieuwe volièrestal van Erik en Christine Kunnen. Eerst moest nog veel tegenwerking overwonnen worden.
help
Eisen maatlat passen beter bij nieuwe stal : nieuwe stal volgens maatlat bijna altijd interessant \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Om een nieuwe varkensstal te laten voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) vergt veelal geen al te grote inspanningen. Aan het MDV-waardig maken van een oude stal hangt veelal een te hoog prijskaartje. Of het bouwen van een gec ...
help
Boer bepalender dan type voermengwagen : rechtervoet bepaalt dieselverbruik \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Voermengwagens zijn niet meer weg te denken van het hedendaagse melkveebedrijf. De keuze voor een bepaald merk of type is echter ondergeschikt aan de zorgvuldigheid waarmee de veehouder met het voer en het apparaat omgaat. Evenzo heeft ook niet de ma ...
help
Op weg naar 450 koeien : ondernemende Limburger pakt kansen in Frankrijk \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Groeien naar een bedrijf met 450 koeien, dat bovendien geheel zelfvoorzienend is wat betreft voer, mestafzet en energie, en open is naar de omgeving. Dat is het streven van het Limburgse echtpaar John en Petra Rooyakkers in het Franse Bretagne. Met 1 ...
help
Zeker met vaste melkprijs : 'Een jaar wel kort voor melkgarantiecertificaat' \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
De begin dit jaar geïntroduceerde systematiek van een melkprijsgarantie biedt vooral zwaar gefinancierde melkveehouders de zekerheid van een vaste melkprijs. Een periode van één jaar is echter te kort om voldoende zekerheid te kunnen bieden.
help
'Provincie kortzichtig' : NVV voorzitter Wyno Zwanenburg over voorstel Brabantse dierrechten \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Onderzoeksbureau Arcadis verwacht na afschaffing van het landelijk dierrechtensysteem in 2015 een verdere varkensconcentratie in Brabant en Limburg. Het bureau adviseert Noord-Brabant om met een provinciaal dierrechtensysteem de groei van de veestape ...
help
Diergezondheid : themanummer \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Beekman, J. \ Klein Swormink, B. \ Queisen, G. \ Thelosen, J. \ Hylkema, I. \ Lesscher, I. \ Stokkermans, P. \ 2012
In dit themanummer over diergezondheid worden diverse mogelijkheden belicht om te komen tot gezondere dieren: 1) TNO onderzoekt alternatieven voor antibiotica, bewijs nodig voor werking; 2) Droogzetters minderen best lastig: proef moet duidelijkheid ...
help
Trends in ICT, trekkers en communicatiesystemen : eco-innovaties op SIMA Parijs \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Queisen, G. \ 2011
Bijna alle productvernieuwingen die tijdens de SIMA 2011 een gouden of zilveren aar winnen, liggen op elektronisch vlak. En dan vooral elektronica en apparatuur bestemd voor precisielandbouw. De verschillende systemen worden beter op elkaar afgestemd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.