help
De perfecte chrysant teelt 1-9 : energiezuinige demonstratieteelten bij Delphy Improvement Centre [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Elings, Anne \ Gelder, Arie de \ Schuddebeurs, Lisanne \ Veld, Paul de \ 2020
Bij het Delphy Improvement Centre zijn in 2017 en 2018 met financiering van Kas als Energiebron, ChrIP en leveranciers, negen chrysantenteelten uitgevoerd met de volgende doelstellingen: • Een warmtegebruik van maximaal 15 m3/(m2.jaar) aan aardgasequ ...
help
Analyse debat kringlooplandbouw : eindrapport [Boek]
Ploegmakers, Huub \ Raaphorst, Kevin \ Kooij, Henk-Jan \ Aarts, Noelle \ 2020
Resultaten van een onderzoek naar het maatschappelijke debat rondom het beleidsconcept kringlooplandbouw. Doel van het onderzoek is om te verkennen of het concept een overbruggende rol kan spelen tussen de verschillende deelnemers aan het debat over ...
help
Waarover praten zij? Analyse van het debat over kringlooplandbouw \ Nature Today [Artikel]
Ploegmakers, H. \ Turnhout, S. \ Raaphorst, K. \ Kooij, H.J. \ Aarts, N. \ 2020
Er spelen allerlei problemen in en om de landbouw, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. In voorstellen voor oplossingen speelt kringlooplandbouw een belangrijke rol. Radboud Healthy Landscape bracht het debat hierover in kaart: welke aannames, ...
help
Zomerstook voor CO₂-dosering : simulaties voor 6 gewassen [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Kempkes, Frank \ 2019
Voor zes gewassen is gesimuleerd hoeveel aardgas er in de zomer wordt verstookt om CO2 te doseren, zonderdat de hierbij vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt. Afhankelijk van de gehanteerde klimaatinstellingen, deCO2-bron en de CO2-streefwaarde bl ...
help
Full LED op praktijkbedrijf tomaat : als onderdeel van het monitoringsproject [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Weerheim, Kees \ 2019
Bij Lans Zeeland is een tomatenteelt onder full LED gemonitord. De LED armaturen geven wit licht en hebben een ventilator die de lampwarmte naar beneden blaast.Uit de monitoring is gebleken dat de gebruikte generatie lampen nog niet praktijkrijp is, ...
help
Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst : Deelproject Economie : rapport economische positie [Boek]
Verstand, Daan \ Spoorenberg, Piet \ Kuik, Fons van \ Raaphorst, Marcel \ Beerling, Ellen \ 2019
De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de economische analyse van de akk ...
help
Vergelijking klimaat Paprika : analyse van Het Nieuwe Telen Paprika bij Delphy Improvement Centre in vergelijking met een praktijkbedrijf [Boek]
Raaphorst, Marcel \ 2018
Het kasklimaat, warmtegebruik en de productie bij een demonstratieproef met paprika is vergeleken met die van een praktijkbedrijf. Door intensief gebruik van de schermen bleek het warmtegebruik 59% lager uit te komen. Het intensievere schermen heeft ...
help
De perfecte chrysant teelt 1-4: energiezuinige demonstratieteelten bij Delphy Improvement Centre [Boek]
Raaphorst, M. \ Zwart, Feije de \ Schuddebeurs, L. \ Veld, Paul de \ 2018
Bij het Delphy Improvement Centre zijn in 2017 met financiering van Kas als Energiebron, ChrIP en leveranciers,vier chrysantenteelten uitgevoerd met de volgende doelstellingen:• Een warmtegebruik van maximaal 15 m3/m2.jaar aan aardgasequivalenten (ae ...
help
Energiebesparing door 2e scherm bij onbelichte tomaat : monitoring bij vier tomatenafdelingen met verschillende schermconfiguraties [Boek]
Raaphorst, Marcel \ 2018
Met monitoring bij vier kasafdelingen is onderzocht of een tweede scherm een interessante investering isvoor teelten met onbelichte tomaat. Naast de aanschaf van een tweede scherm blijkt het warmteverbruik ingrote mate te worden bepaald de streefwaar ...
help
Het winterlicht gewas : proof off principle met komkommer [Boek]
Kempkes, Frank \ Meinen, Esther \ Janse, Jan \ Elings, Anne \ Visser, Pieter de \ Raaphorst, Marcel \ Vukadinovic, Danijela \ 2018
In winter, for almost all crops light is the limiting factor for production. In the search for the maximum use of the limited light in the winter months, it is important to convert the light into crop production as optimal as possible. In order to im ...
help
Energiebesparing door lokale verwarming : test op teelttafels bij Elstgeest Potplanten [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Noort, Filip van \ 2017
Op een potplantenkwekerij zijn drie teelttafels voorzien van matverwarming en een tafel met buisverwarming. Bij deze vier tafels is het effect gemeten op de kasluchttemperatuur onder de tafel, de pottemperatuur, het energiegebruik en de gewasgroei va ...
help
Vervolgonderzoek emissiearme Lisianthus [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Eveleens, Barbara \ Burg, Rick van der \ Schuddebeurs, Lisanne \ 2017
Lisianthustelers zoeken naar methoden om de emissies van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, en CO2 emissie te minimaliseren. Van 2014 tot en met 2016 zijn daarvoor op het Delphy Improvement Centre proeven uitgevoerd met Lisianthus. In het onderzo ...
help
Intensief schermen & energiezuinig ontvochtigen met Het Nieuwe Telen in komkommer [Boek]
Zwart, H.F. de \ Raaphorst, M. \ 2017
help
Monitoring energiebesparing door Het Nieuwe Telen en energie-innovaties [Boek]
Zwart, H.F. de \ Raaphorst, M. \ 2017
help
Plantmonitoring op basis van fotosynthese sensoren : praktijktesten in de teelt van tomaat en gerbera [Boek]
Kaiser, Elias \ Baeza Romero, Esteban \ Meinen, Esther \ Raaphorst, Marcel \ Kempkes, Frank \ Elings, Anne \ Pot, Sander \ Jalink, Vincent \ Voogt, Jan \ Dieleman, Anja \ 2017
Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw heeft samen met PhenoVation en PlantDynamics in opdracht van ‘Kas als Energiebron’ twee methodes om de gewasfotosynthese te monitoren onderzocht: de gewasfotosynthesemonitor en de CropObser ...
help
Emissiearme lisianthus : proef met 9 teelten op substraat bij het Improvement Centre [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Eveleens, Barbara \ Burg, Rick van der \ Grootscholten, Marc \ 2016
Negen teelten met lisianthus zijn uitgevoerd op kokos in gronddoekgoten, waarvan vijf teelten ook op kleikorrels. Naast het telen op een gesloten systeem zijn het gebruik van energie en gewasbeschermingsmiddelen beperkt gehouden. De teelten hebben ee ...
help
Chrysant zonder gas : opties voor besparing en hergebruik van warmte [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Kempkes, Frank \ Knaap, Edwin van der \ Veld, Paul de \ 2015
De meest relevante opties die bij de kasteelt van chrysant de wamtebehoefte kunnen beperken zijn doorgerekend op hun besparingspotentie. Met de gezamenlijke opties kan een gasverbruik van minder dan 10 m3/m2.jaar worden gerealiseerd. Knelpunten zijn ...
help
Monitoring energiebesparing en teeltervaringen bij energie-innovaties [Boek]
Zwart, F. de \ Raaphorst, M. \ Weel, P. van \ Speetjens, B. \ Janssen, H. \ Verkerke, W. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Ministerie van Economische Zaken \ Glaskracht Nederland \ Programmateam speerpunt "Kas als energiebron" \ [2015]
Luchtcirculatiesystemen die een gecontroleerde uitwisseling met buitenlucht mogelijk maken zijn een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Telen. Controle over de hoeveelheid ontvochtiging en de verdeling in het gewas bieden tuinders de zekerheid die no ...
help
Kwaliteitsplan roos : onderdeel klimaatregistratie en statistiek [Boek]
Benninga, J. \ Barendse, H. \ Vermeulen, C. \ García Victoria, N. \ Raaphorst, M. \ Hofland-Zijlstra, J. \ [2015]
Nederlandse rozen kunnen niet altijd een vaasleven van zeven dagen garanderen. Om het vaasleven in de kritische periode (winter) te verbeteren is in de winters 2012/2013 en 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd bij acht rozenteeltbedrijven: 4 teelden he ...
help
Richtinggevende beelden voor klimaat neutrale glastuinbouw [Boek]
Poot, E. \ Garcia, N. \ Gelder, A. de \ Kempkes, F. \ Marcelis, L. \ Raaphorst, M. \ Weel, P. van \ Zwart, F. de \ [2015]
In opdracht van het ministerie van EZ en het PT heeft Wageningen UR Glastuinbouw in het kader van Kas als Energiebron concepten voor onbelichte en belichte teelten ontworpen en doorgerekend met hoge ambities qua energiebesparing. Er is een onbelichte ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.