help
Brackish groundwater as drinking water source : a literature review for a proposed water resource for Dunea [Boek]
Waal, L. de \ Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ 2020
Dunea, het waterbedrijf van Den Haag en omstreken, verkent de winning van brak grondwater (1) als alternatieve en/of aanvullende bron voor drinkwater en (2) als mogelijkheid om de strategische zoetwatervoorraad in de duinen te vergroten (‘Freshkeeper ...
help
Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen [Boek]
Loon, Arnaut van \ Sjerps, Rosa \ Raat, Klaasjan \ Kools, Stefan \ 2019
Bij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Op veel locaties zaten daar norm-overschrijdende concentraties bij. Ook bij het merendeel van de frea ...
help
Ondergrondse opslag vindt steeds meer toepassingen in Nederlandse waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuurbier, K. \ Raat, K. \ 2018
De ondergrondse opslag van tijdelijke overschotten water vindt steeds vaker toepassing in het Neder- landse waterbeheer. In de tuinbouw is de ondergrondse opslag inmiddels gangbaar, in de stad wordt de Urban Waterbuffer getest, met het project COASTA ...
help
COASTAR : bestuurlijk-juridisch onderzoek naar het grootschalig opslaan van zoet water in de (brakke) ondergrond [Boek]
Putter, Peter de \ Handgraaf, Simon \ Zuurbier, Koen \ Raat, Klaasjan \ 2018
Op dit moment wordt het TKI-onderzoek COASTAR uitgevoerd, met KWR als trekker en Deltares, Arcadis, Dunea, Evides, LTO-glaskracht, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland als partners. COASTAR gaat over h ...
help
Ondergronds zuiveren: verkenning van toepasbaarheid in de praktijk [Boek]
Hartog, Niels \ Hofman-Caris, Roberta \ Bertelkamp, Cheryl \ Bloemendal, Martin \ Palmen, Luc \ Raat, Klaasjan \ 2018
Een kosten-efficiënte verwijdering van organische microverontreinigingen lijkt mogelijk door poederkool in de ondergrond te injecteren. Dit blijkt uit een studie naar de toepasbaarheid van ondergrondse zuivering bij grondwaterwinningen, als aanvullin ...
help
Verstoppingspotentie van een infiltratiegracht op de Avekapellekreekrug [Boek]
Dooren, T.C.C.W. \ Raat, K.J. \ 2018
De Avekapellekreekrug is een veelbelovende locatie voor een MAR-systeem met een infiltratiegracht. Deze toepassing wordt momenteel binnen De Watergroep gezien als mogelijke oplossing om extra drinkwater te produceren in West-Vlaanderen. Verstopping i ...
help
Coastar : Management samenvatting COASTAR regio Den Haag - Westland - Rotterdam [Boek]
Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Boonekamp, T. \ 2018
help
Waterhergebruik en -berging met aquifer storage and recovery (ASR) op tuinbouwlocatie Nieuw-Prinsenland \ H2O online [Artikel]
Zuurbier, K. \ Janmaat, P. \ Raat, K. \ Ros, S. \ Mors, G. ter \ 2017
In Dinteloord is een hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd voor het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland. Gezuiverd effluent van de naastgelegen suikerfabriek wordt tijdens de bietencampagne in grote volumes omgezet naar gietwater. ...
help
Subsurface iron removal: field tests at Pumping Station Corle [Boek]
Loma, Beatriz de la \ Hartog, Niels \ Raat, Klaasjan \ 2017
The “speerpuntonderzoek” project named “Removal of iron and manganese in the drinking water chain: from estimation to control (“Ontijzering en ontmanganing in de drinkwaterketen: van schatten naar sturen”) aims for a better understanding and predicti ...
help
Functiecombinatie waterwinning en natuur: verkenning in drie landschapstypen [Boek]
Doorn, Annemieke van \ Jalink, Mark \ Raat, Klaasjan \ 2017
Natuurgebieden zijn een bron van schoon water en winningen op hun beurt bieden strategische bescherming voor natuur. De twee bijten elkaar soms ook, met name in relatie tot verdroging van waterafhankelijke natuur. Voor theoretische stroomgebieden in ...
help
Occurrence of pesticides in drinking water sources in The Netherlands and Flanders [Boek]
Kools, Stefan \ Raat, Klaasjan \ Sjerps, Rosa \ Stuyfzand, Pieter \ Kooij, Pascal \ Loma-Gonzalez, Beatriz de la \ Kolkman, Annemieke \ Puijker, Leo \ 2017
Bestrijdingsmiddelen vormen een relevante groep stoffen met een drinkwaternorm die intensief worden gemonitord bij de drinkwaterbedrijven. Deze studie inventariseerde meetgegevens over het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen, nieuw op de markt versche ...
help
How subsurface water technologies (SWT) can provide robust, effective, and cost-efficient solutions for freshwater management in coastal zones : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Paalman, M. \ Oosterhof, A.T. \ Stuyfzand, P.J. \ 2017
Freshwater resources in coastal zones are limited while demands are high, resulting in problems like seasonal water shortage, overexploitation of freshwater aquifers, and seawater intrusion. Three subsurface water technologies (SWT) that can provide ...
help
Thema Green Deals \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ Breman, B. \ Linderhof, V. \ Jansen, B. \ Moerman, A. \ Pekelder, W. \ Bil, H. \ Dierxkx, T. \ Ekkelboom, J. \ Raat, C. \ Alblas, J. \ 2016
In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: ...
help
Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Raat, K. \ Worm, B. \ Oosterhuis, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2016
Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen behoefte aan zoetwater. Voor de hoge zandgronden in Nederland wordt daarom ingezet op een systeem en beheer dat is gericht op het vast ...
help
Hergebruik restwater voor zoetwatervoorziening in het landelijk gebied : monitoring sub-irrigatie met RWZI-effluent Haaksbergen [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Eertwegh, Gé A. P. H. van den \ Cirkel, D. Gijsbert \ Raat, Klaasjan J.. \ Kooiman, Jan Willem \ 2016
Ondergrondse infiltratie door middel van sub-irrigatie biedt evidente kwantitatieve voordelen in het op peil houden of verhogen van de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte. Dat blijkt uit een eerste jaar van monitoring in 2015 bij RWZI-Haaksberge ...
help
Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw? \ H2O online [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Raat, K. \ Worm, B. \ Oosterhuis, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2016
Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen zoetwaterbehoefte. Onder andere door gezuiverd restwater van rioolwaterzuiveringen en industrieën niet af te voeren via het open water ...
help
Research pilot of rapid filtration at Velddriel: iron, manganese and ammonium removal [Boek]
Vries, D. \ Bertelkamp, C. \ Raat, K.J. \ 2016
Om de verwijdering van ijzer, mangaan en ammonium in de snelfilters van WPB Velddriel beter te kunnen beschrijven is een bestaand model voor ijzer- en mangaanverwijdering in snelfilters uitgebreid met twee mechanismes: dubbellaagsfiltratie en nitrifi ...
help
Ondergronds zuiveren : uitwerking van de toepasbaarheid en verkenning van de mogelijkheden voor drinkwaterproductielocatie Heel (WML) [Boek]
Hartog, N. \ Raat, K.J. \ 2016
Organische microverontreinigingen vormen een bedreiging voor winningen en een uitdaging voor bestaande zuiveringssystemen. Ondergronds zuiveren biedt in potentie een techniek waarmee de zuiveringsketen kan worden uitgebreid bij elke winningslocatie w ...
help
Nederlandse "zoethouder" wereldwijd toepasbaar \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Raat, K.J. \ Oosterhof, A. \ Heinis, F. \ Ross, P. \ 2015
De afgelopen tien jaar zijn verschillende concepten ontwikkeld om zoet en zout (brak) grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in delta’s te verbeteren. Een van die concepten, de Freshkeeper, staat ook internationaal in de belangstel ...
help
Dutch Freshkeeper broadly applicable \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Raat, K.J. \ Oosterhof, A. \ Heinis, F. \ Ross, P. \ 2015
In the past decade several concepts to manage fresh and salt (brackish) groundwater more effectively and so improve the fresh water supply in delta areas have been developed. One of those concepts, the Freshkeeper, is also in focus internationally. T ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.