help
Advies luchtvaartsector : Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek [Boek]
Remkers, J.W. \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th \ Vet, L.E.M. \ 2020
help
Niet alles kan overal : eindadvies over structurele aanpak op lange termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijk, J.J. van \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L.E.M. \ Adviescollege Stikstofproblematiek \ 2020
Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Na het uitbrengen van het eerste advies ‘Niet alles kan’ ...
help
Niet alles kan : eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek : aanbevelingen voor korte termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L. \ \ 2019
Dit rapport is het eerste advies van Het Adviescollege Stikstofproblematiek. Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofpro ...
help
Bemesten en beweiden in 2020 : tussentijds advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek : aanbevelingen voor korte termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L. \ Adviescollege Stikstofproblematiek \ 2019
help
Groene revolutie helpt honger de wereld uit \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2018
De wereld produceert voldoende voedsel om alle monden te voeden en toch wordt er nog heel veel honger geleden. Hoe kan dat en wat hebben we in de 20e eeuw wel en niet tot stand gebracht? Welke grote trends op het gebied van landbouw en voedselvoorzie ...
help
Vijf decennia falend mestbeleid \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2017
Nederland kent nu vijf decennia van falend mest- en mineralenbeleid, met als gevolg een veel te hoge ammoniakemissie, bodemverontreinigingen en omvangrijke mineralenoverschotten. Onbegrijpelijk, te meer daar coalities van verschillende samenstelling ...
help
Lessen uit de landbouw - Emeritus Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge [Video]
Rabbinge, R. \ 2015
Golf staat voor de opdracht om tot een vergaande reductie van chemische gewasbestrijdingsmiddelen te komen. Dat is geen nieuw probleem, meent Emeritus Professor Rudy Rabbinge van Wageningen UR, die wereldwijd als een autoriteit op het gebied van onde ...
help
Reactie visiedocument: duurzame bio-economie 2030 [Presentatie]
Katan, M.B. \ Rabbinge, R. \ Vet, L.E.M. \ 2015
Prof. Rabbinge ziet net als de Commissie Corbey veel potentie voor een bio-economie, maar dan vooral met een hoofdrol voor cascadering. “Ik ben voor maximale grondstofbenutting: eerst hoogwaardige verbindingen maken en als laatste energie. Planten ku ...
help
De waarheid over biomassa \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2015
Het is twijfelachtig of het klimaat gebaat is bij biobrandstof of bij het meestoken van hout in kolencentrales. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW ...
help
De permanente groene revolutie van Swaminathan \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Fresco, L. \ Rabbinge, R. \ 2015
Het weekblad Time kwalificeerde hem als een van de twintig meest invloedrijke Aziaten van de twintigste eeuw: ‘The father of the Green Revolution used his skills in genetic engineering and his powers of persuasion to make famine an unfamiliar word in ...
help
Meer voedsel en minder gif? Het kan! \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2014
Grote delen van de wereld kampen met een structureel gebrek aan voedsel. Tegelijkertijd is nog steeds in veel landbouwsystemen sprake van intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op beide fronten is enorme winst te boeken door radicaal te kie ...
help
Exit-strategie nodig voor bio-energie \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2014
Vergroenen van de economie is noodzakelijk, maar gaat niet lukken als we de burgers in een sober keurslijf willen persen. De toekomst ligt in het ontwikkelen van nieuwe, groene producten, technieken en ketens. Dat betekent wel een geleidelijk afschei ...
help
Duurlopen [ingezonden brief] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2014
Reactie van emeritus hoogleraar Wageningen Universiteit op het themanummer over verduurzaming van de landbouw (Bionieuws, no. 16). Waarin de hoofdredacteur een visie over bestuursvoorzitters (voormalig en huidige) van Wageningen UR geeft. Rabbinge ko ...
help
Staat er straks nog vis op de kaart? : de noodzaak van een blauwe revolutie [Presentatie]
Verreth, J. \ Rabbinge, R. \ Lövenstein, H. \ [2013]
Powerpointpresentatie over voedselvoorziening en visproducten. Kunnen we straks genoeg voedsel produceren? Hoe is het met de visproductie gesteld?
help
On careful livestock farming [Boek]
Rabbinge, R. \ Eijsackers, H. \ 2013
"In 2010, researchers of Wageningen University and Research Centre compiled an essay-book in Dutch on “livestock farming with care” (“Over zorgvuldige veehouderij”) to contribute to the public debates on livestock farming. After its publication, many ...
help
Mogelijkheden van natuur en landbouw op micro- en macroniveau : utopieën en dystopieën voor Europa [thema: de natuur zelf als rentmeester] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2013
In 1992 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid het rapport Grond voor Keuzen uit, een verkenning naar de mogelijkheden voor de Europese landbouw en de realisatie van verschillende maatschappelijke doelen. In dit rapport schetst de ...
help
Perspectieven door kracht : advies Commissie Landbouw Veenkoloniën [Boek]
Rabbinge, R. \ Commissie Landbouw Veenkoloniën \ 2012
Op dit moment behoren de Veenkoloniën internationaal gezien tot de gebieden met de beste vooruitzichten voor de grootschalige productie en hoogwaardige verwerking en vermarkting van bijvoorbeeld zetmeel, suiker en zuivel. Met de voorstellen voor het ...
help
Klimaatverandering, wetenschap en debat [Boek]
Dijkstra, H. \ Fresco, L. \ Hooghiemstra, H. \ Opschoor, H. \ Rabbinge, R. \ 2011
De KNAW is ervan overtuigd dat er geen aanleiding meer is de gevolgen van de toegenomen concentratie kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer te bagatelliseren of weg te wuiven. Ook al zou de klimaatverandering milder uitpakken dan verwac ...
help
Mondiale voedselzekerheid als uitdaging : over de toename van de landbouwproductieviteit \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2011
De landbouw is de afgelopen decennia zeer veel productiever geworden per eenheid van grond (ha), per eenheid van arbeid (mansuur), per dier en per eenheid van externe input. De toename van de wereldbevolking en de doorgaande dieetverandering zorgen v ...
help
Nieuw elan of toch oude wijn in nieuwe zakken? : het topsectorenbeleid van Rutte-Verhagen \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Rabbinge, R. \ Eijsackers, H. \ 2011
Het kabinet Rutte-Verhagen heeft als doelstelling geformuleerd : versterking van de relatie tussen kennisinstellingen en de activiteiten van bedrijven. In de woorden van staatsecretaris Zijlstra moet de uitstroom van fundamenteel, via strategisch, to ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.