help
Herinneringen aan Wim Wolff [Boek]
Dankers, Norbert \ Reijnders, Peter \ Smit, Cor \ Veen, Jan \ 2019
Herinneringen, referenties en een lijst van publicaties.
help
Domotica in de gezondheidszorg : een content analyse van krantenartikelen : Domotica als antwoord op de toenemende vraag naar gezondheidszorg veroorzaakt door vergrijzing [Studentenverslag]
Reijnders, Rachelle \ 2018
help
Improved functional annotations are key to realize the potential of algal biotechnology [Proefschrift]
Reijnders, Maarten J.M.F. \ 2018
help
Subsidies Groen gas en biobased 2017 [Presentatie]
Reijnders, J. \ Smedema, F. \ Winkel, J. \ Otten, M. \ Hoogeveen, L. \ 2017
Presentatie van het RVO over de toekomst van hernieuwbare energie.
help
From grey to green gardens : reasons for a garden with a high amount of soil sealing [Studentenverslag]
Reijnders, S. \ 2017
The purpose of this study is twofold. First, to get an understanding why grey garden owners that want a greener garden don’t green their garden, and second to see if current policy instruments focus on their reasons. The following research question w ...
help
Eat and be eaten: porpoise diet studies [Proefschrift]
Leopold, M.F. \ 2015
help
Trendanalyse van kwaliteit van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000-2012) [Boek]
Claessens, J. \ Reijnders, H.F.R. \ Ferreira, J.A. \ Dik, H.H.J. \ 2014
Ongeveer tweederde van de 244 grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening in Nederland heeft een goede kwaliteit ongezuiverd grondwater. Bij ongeveer een derde blijkt het ongezuiverde grondwater (ruwwater) enige mate van verontreiniging te beva ...
help
Oosterschelde geschikt als habitat voor de bruinvis? : slachtoffers ecologische val \ Zoogdier [Artikel]
Jansen, O. \ Aarts, G. \ Reijnders, P. \ 2013
Sinds tientallen jaren zijn er weer meer bruinvissen waargenomen in de Noordzee rond Nederland. De dieren drongen onlangs ook door in estuaria, zoals de Oosterschelde. Maar is het habitat in de Oosterschelde eigenlijk wel geschikt voor de bruinvis en ...
help
Assessment of the Effects of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ) for Harbour Porpoise (comparison T0 and T1) [Boek]
Scheidat, M. \ Aarts, G. \ Bakker, A. \ Brasseur, S. \ Leeuwen, P.W. van \ Leopold, M. \ Polanen Petel, T. van \ Reijnders, P. \ Verdaat, H. \ 2012
The aim of this study was to investigate whether the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ) has influenced the occurrence of harbour porpoises.
help
Analyses of four centuries of bounty hunting on seals in Zeeland, SW-Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Vooys, K.G.N. de \ Brasseur, S.M.J.M. \ Meer, J. van der \ Reijnders, P.J.H. \ 2012
Eeuwenlang vond in de Zeeuwse wateren premiejacht op zeehonden plaats. De uitbetaalde premies van de in de 16e tot in de 20e eeuw buitgemaakte dieren werden geregistreerd in Zeeuwse archieven. In deze studie worden die jachtstatistieken gebruikt om h ...
help
Voorstellen II voor trendbepaling in grondwater voor de KRW en de GWR [Boek]
Verweij, W. \ Reijnders, H.F.R. \ Meijles, J.G. \ cop. 2011
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn is bepaald dat concentraties van verontreinigde stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de praktijk bleek het lastig om een dergelijke stijging vast te kunnen stellen. In vervolg o ...
help
Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren [Boek]
Wortelboer, F.G. \ Arts, F. \ Bos, O.G. \ Brasseur, S.M.J.M. \ Brinkman, A.G. \ Craeymeersch, J.A.M. \ Deerenberg, C.M. \ Mesel, I.G. \ Dijkman, E. \ Lindeboom, H.J. \ Meesters, H.W.G. \ Reijnders, P.J.H. \ Quirijns, F.J. \ Hofstede, R. ter \ Breukelen, S. van \ Densen, W.L.T. \ Duin, W.E. van \ Overzee, H.M.J. van \ Witbaard, R. \ 2010
Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie is gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over k ...
help
Op zoek naar Dracula: plaatsen van verbeelding in Transsylvanië en Whitby \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Reijnders, S. \ 2010
Jaarlijks trekken diverse toeristen Transsylvanië binnen, op zoek naar sporen van Graaf Dracula. In dit artikel is onderzocht waarom mensen de behoefte hebben om fictieve verhalen, zoals Dracula, te verbinden met fysieke, herleidbare locaties, en waa ...
help
Drinking water in river basin management plans of EU member states in the Rhine and Meuse river basins [Boek]
Wuijts, S. \ Zijp, M.C. \ Reijnders, H.F.R. \ 2010
De stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten bevatten weinig specifieke maatregelen om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. Het is waarschijnlijk dat Nederlandse oppervlaktewaterbronnen voor drinkwater niet zullen v ...
help
Grey seals (Halichoerus grypus) in the Dutch North sea: population ecology and effects of wind farms [Boek]
Brasseur, S. \ Polanen Petel, T. van \ Aarts, G. \ Meesters, E. \ Dijkman, E. \ Reijnders, P. \ 2010
This study was setup to gain an understanding of the possible effects of large-scale development of wind farms in Dutch waters on grey seals (Halichoerus grypus). This should be considered a first step in doing so as up until now relatively little wa ...
help
Principles of environmental sciences [Boek]
Boersema, J.J. \ Reijnders, L. \ cop. 2009
Principles of Environmental Sciences provides a comprehensive picture of the principles, concepts and methods that are applicable to problems originating from the interaction between the living and non-living environment and mankind. Both the analysi ...
help
De tomaat als case : bedrijfsconcepten voor een emissiearme kas 2010-2015 [Boek]
Ruijs, M.N.A. \ Raaphorst, M.G.M. \ Campen, J.B. \ Ammerlaan, J.C.J. \ Voogt, J.O. \ Reijnders, C.E. \ 2009
Dit rapport beschrijft het ontwerpen van bedrijfsconcepten voor een emissiearme kas op basis van een toekomstbeeld voor het tomatenbedrijf. In de bedrijfsconcepten staan de milieugebieden energie en CO2, gewasbescherming en nutriënten centraal. Met b ...
help
De toestand van de zoute natuur in Nederland : vissen, benthos en zeezoogdieren [Boek]
Meesters, H.W.G. \ Hofstede, R. ter \ Mesel, I. de \ Craeymeersch, J.A. \ Deerenberg, C. \ Reijnders, P.J.H. \ Brasseur, S.M.J.M. \ Fey, F. \ 2009
Het gaat niet goed met de mariene biodiversiteit. Een groot aantal soorten vertoont een significant negatieve trend. Vooral in de Waddenzee is er voor veel soorten reden tot bezorgdheid. Met de zeezoogdieren gaat het wel goed. Dit blijkt uit de analy ...
help
RIVM: behalen streefdoel KRW voor drinkwaterbronnen nog onzeker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wuijts, S. \ Zijp, M. \ Reijnders, H. \ 2009
De stroomgebiedsbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten bevatten in de eerste planperiode (2009-2015) weinig specifieke maatregelen om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. De Nederlandse oppervlaktewaterbronnen voor drinkwate ...
help
Drinkwater in stroomgebiedbeheerplannen Rijn- en Maasoeverstaten [Boek]
Wuijts, S. \ Zijp, M.C. \ Reijnders, H.F.R. \ cop. 2009
Eind 2008 zijn de meeste stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’en) van de lidstaten gepubliceerd. Dit betekent ook dat de ambities van de buurlanden zichtbaar zijn gemaakt. In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM de stroomgebiedbeheerplannen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.