Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 153

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Reijnen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Follow the leader: heuristics in nutrition communication [Studentenverslag]
Reijnen, Rick \ 2017
help
Brandgevaar bij sproeidrogers : smeulend product snel detecteren met behulp van CO-detectie \ Solids processing Benelux [Artikel]
Reijnen, E. \ 2016
Branden en explosies vormen bij sproeidrogen in de zuivelindustrie een reëel gevaar. Incidenten uit het verleden leren dat in de meeste gevallen de oorzaak van de branden rechtstreeks terug te voeren is op zelfontbrandingsprocessen van afzettingen bi ...
help
Assessing biodiversity change in scenario studies : introducing a decision support tool for analysing the impact of nature policy [Boek]
Pouwels, Rogier \ Bilt, Willem van der \ Hinsberg, Arjen van \ Knegt, Bart de \ Reijnen, Rien \ Verboom, Jana \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
Biodiversity conservation is firmly established on the political agenda. Nested goals and targets for biodiversity have therefore been formulated and agreed at global, regional, national and sub-national levels in order to halt and reverse its declin ...
help
Bijten explosieveiligheid en hygiëne elkaar? : Explosiebeveiliging in voedingsmiddelenindustrie vraagt om creatieve oplossingen \ Solids processing Benelux [Artikel]
Reijnen, E. \ 2014
Bij de montage van een explosiebeveiligingssysteem komen vaak meerdere aspecten om de hoek kijken. De verschillende componenten voor explosie-drukontlasting, explosie-onderdrukking en explosie-isolatie moeten vanwege hun toepassing geplaatst worden o ...
help
Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0 [Boek]
Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Reijnen, M.J.S.M. \ Ozinga, W.A. \ Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Bruijn, A.M.G. de \ Kuipers, H. \ Hennekens, S.M. \ Malinowska, A.H. \ 2013
Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hier ...
help
Doelrealisatiegraadmeter voor de ecologische hoofdstructuur : natuurkwaliteit van landecosysteemtypen op lokale schaal [Boek]
Reijnen, M.J.S.M. \ Pouwels, R. \ Clement, J. \ Esbroek, M. van \ Hinsberg, A. van \ Kuipers, H. \ Eupen, M. van \ 2012
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft jaarlijkse trendcijfers van de natuurkwaliteit met de Natuurwaardegraadmeter 2.0. Om daarnaast te kunnen rapporteren waar binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) de beoogde kwaliteit wordt gerealisee ...
help
Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario's voor natuur op het land : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Knegt, B. de \ Eupen, M. van \ Hinsberg, A. van \ Pouwels, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Vries, S. de \ Bilt, W.G.M. van der \ Tol, S. van \ 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de Natuurverkenning 2011 vier kijkrichtingen uitgewerkt die mogelijke oplossingen presenteren voor de vier belangrijkste uitdagingen van het natuurbeleid van de toekomst. Daarmee hoopt het PBL een bi ...
help
Achtergronddocument midterm meting monitor effectindicatoren agenda Vitaal Platteland [Boek]
Agricola, H.J. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Boone, J.A. \ Dolman, M.A. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Vreke, J. \ Roos-Klein Lankhorst, J. \ Groenemeijer, L.M.G. \ Deijl, S.L. \ 2011
Sinds eind 2003 wordt gewerkt aan een systeem voor monitoring en evaluatie van de Agenda Vitaal Platteland (Monitor AVP). De Monitor AVP is een systeem waarin eenduidige gegevens worden opgenomen voor monitoring van effecten, resultaten en prestaties ...
help
Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen [Boek]
Reijnen, M.J.S.M. \ Hinsberg, A. van \ Esbroek, M.L.P. van \ Knegt, B. de \ Pouwels, R. \ Tol, S. van \ Wiertz, J. \ 2010
De graadmeter Natuurwaarde 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland, sinds 1994. De gemiddelde ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de NEM-meetnetten voor vogels, ...
help
Steenfabrieken in het Gelderse rivierengebied \ Heemschut [Artikel]
Reijnen, J. \ Roodenburg, H. \ 2009
Schoorstenen in het rivierengebied herinneren aan een bedrijfstak die als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op het Nederlandse rivierengebied: de baksteenfabricage. Een industrielandschap van weleer
help
Verkenning LARCH: omgaan met kwaliteit binnen ecologische netwerken [Boek]
Pouwels, R. \ Foppen, R.P.B. \ Wallis de Vries, M.F. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Kleunen, A. van \ 2009
Vanuit de taak van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er een grote behoefte om de realisatie van beleidsdoelen te meten en te toetsen. In het bouwwerk van de graadmeter Natuurwaarde worden zowel meetnetten als modellen gebruikt. De meetnett ...
help
Water-, milieu- en ruimtecondities fauna: implementatie in LARCH [Boek]
Pouwels, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Wallis de Vries, M.F. \ Kleunen, A. van \ Kuipers, H. \ Greft, J.G.M. van der \ 2009
Voor de ecologische beoordeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden verschillende graadmeters gebruikt. Het kennissysteem LARCH wordt gebruikt bij de beoordeling van de graadmeter ‘milieu- en ruimtecondities’. In deze studie (Alterra, SOVO ...
help
Zachter water in Maastricht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G. \ Cuipers, R. \ 2008
Directeur Ria Doedel van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en wethouder Hazeu van Maastricht hebben op 28 februari 2008 officieel het zachtere drinkwater in deze stad ingewijd. Na de overname van de watervoorziening van de toenmalige Nutsbedrij ...
help
Biologisch-adsorptieve ontijzering op pompstation Susteren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G. \ Akkermans, W. \ 2008
De ontijzering in de voorfilters van pompstation Susteren van Waterleiding Maatschappij Limburg vindt plaats bij pH-waarden van 6,65 tot 6,95. De ontijzering is vanaf het begin gevoelig geweest voor wisselingen in de productie. De troebelheid van het ...
help
Het belang van deeltjes in zuivering en distributie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vreeburg, J. \ Abrahamse, A \ Reijnen, G. \ 2008
Deeltjes in het leidingnet hebben een groter effect dan alleen het veroorzaken van bruin water. Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat deeltjes ook bijdragen aan de snelheid van de vorming van biofilm aan de binnenkant van de leidingen. Met het verwi ...
help
Kosteneffectiviteit van de ecologische hoofdstructuur \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Koeijer, T.J. de \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Groeneveld, R.A. \ Jong, J.J. de \ Oltmer, K. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Wijk, M. van \ 2008
De Nederlandse overheid wil een ecologische hoofdstructuur realiseren voor het duurzaam behouden van de biodiversiteit. Dit impliceert niet alleen de keuze van gebieden, maar ook de vereiste maatregelen in het terrein. Omdat het geld nu eenmaal beper ...
help
Quick-scan verstoring fauna door laagvliegen [Boek]
Grift, E.A. van der \ Foppen, R. \ Loos, W.-B. \ Molenaar, H. de \ Oomen, D. \ Reijnen, R. \ Sierdsema, H. \ Wegman, R. \ 2008
De effecten van militair laagvliegen (in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden) op vogels en zoogdieren. Het betreft hierbij zowel helikopters als straaljagers. De gebieden betreft zowel de Ecologische Hoofdstructuur als Natura 2000 gebieden. Het ...
help
LARCH Status A [Boek]
Pouwels, R. \ Greft, J.G.M. van der \ Adrichem, M.H.C. van \ Kuipers, H. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2008
LARCH is a model that is used by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for ex-ante and ex-post evaluations of Dutch nature policies. LARCH generates the potential habitat networks of a species. LARCH will not predict the actual distri ...
help
Kosteneffectiviteit van de terrestrische ecologische hoofdstructuur : een eerste verkenning van mogelijke toepassingen [Boek]
Koeijer, T.J. de \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Groeneveld, R.A. \ Jong, J.J. de \ Oltmer, K. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Wijk, M.N. van \ 2008
Een methode is uitgewerkt om de kosteneffectiviteit van het natuurbeleid te bepalen voor de terrestrische Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bij de ontwikkeling van de methode zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: in de natuurgebieden worden all ...
help
Combining biodiversity modeling with political and economic development scenarios for 25 EU countries \ Ecological economics : the journal of the International Society for Ecological Economics [Wetenschappelijk artikel]
Verboom, J.. \ Alkemade, R. \ Klijn, J.A. \ Metzger, M.J. \ Reijnen, R. \ 2007
In the EURURALIS project, a chain of models was used to predict the changes in sustainable development indicators for European human well-being, ecology and economy issues, for four alternative scenarios of the future socio-economic development. This ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.